Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Pojišťovnictví

Nepříznivé ekonomické prostředí, silné konkurenční tlaky, pokrok technologií, inovace mezi pojistnými produkty a požadavky regulátorů a vlády na finanční sektor způsobují, že pojišťovnictví i v nadcházejících obdobích bude muset hledat stále efektivnější způsoby svého fungování. Růst trhu, kde spotřebitelská důvěra dosahuje dlouhodobého minima, je možný pouze za předpokladu využití nových příležitostí a technologií.

Trendy ovlivňující pojistný trh

I přes specifika českého trhu očekáváme v budoucnosti výrazný vliv globálních trendů. Mezi ty nejvýznamnější patří:

Podnikatelské prostředí

 • silný konkurenční tlak na pokles pojistných sazeb a následný pokles marží pojistitelů
 • nová konkurence v podobě P2P pojišťoven a technologických společností nabízející pojistné produkty
 • nestandardní praktiky prodeje v řadě případů poškozující pojistný sektor a jeho pověst
 • hlubší segmentace pojistných produktů a využívání moderních metod pro cenotvorbu existujících produktů

View more

Vliv regulátora

 • způsob prodeje - může být ovlivněný legislativními změnami a výší provizí vyplácených zprostředkovatelům
 • právní struktura - zvyšující se regulatorní nároky mohou přispět k další centralizaci a rozšiřování pobočkové sítě zahraničních pojišťoven napříč evropským trhem
 • daňová a kapitálová optimalizace
 • způsob řízení pojišťoven a řízení rizik - aplikace principů Solvency II má za následek změny v řízení pojišťoven
 • IFRS 17 (reporting, compliance)

View more

Ekonomické prostředí

 • prostředí nízkých úrokových sazeb, z toho pramenící nízké investiční zisky a ztráty z produktů s garantovaným výnosem

View more

Politické vlivy

 • investiční strategie - vliv na rozhodnutí týkající se druhu investic a jejich strukturování
 • způsob řízení pojišťovny a řízení rizik

View more

Demografické změny

 • nabídka produktů reflektující stárnutí populace a měnící se strukturu rodin

View more

Změny v chování a sociální změny

 • způsob prodeje – digitalizace společnosti povede ke změně způsobu přístupu k zákazníkům
 • produkty - rostoucí tlak na jednoduchost a transparentnost nabízených produktů používané systémy a technologie

View more

Technologické změny

 • způsob prodeje - rostoucí význam nákupu služeb prostřednictvím smartphonů a tabletů si vyžádají technologické změny i na straně pojišťovny
 • používané systémy a technologie - cloud computing a zvyšující se expozice kybernetickému riziku

View more


Služby

Aktuárské služby

V současné době jsou pojistně-matematické útvary pojišťoven jedny z nejdůležitějších oddělení v rámci pojišťovny. Pojistitelé čelí problémům s efektivním využitím zaměstnanců se specifickými technickými znalostmi. Role pojistných matematiků se pozvolna posouvá z podpůrné role směrem k byznysu (segmentace produktů, konkurenční cenotvorba, sofistikované analýzy nového i stávajícího obchodu atd.). Neméně důležitou částí působnosti aktuárů je implementace regulatorních požadavků a stanovení výšky rezerv. Zkušených pojistných matematiků je aktuálně na českém, ale i na světovém trhu nedostatek a jejich efektivní využití je pro úspěch pojišťovny kritické. V dohledné budoucnosti lze také očekávat, že požadavky na aktuárské zdroje budou narůstat, ať už v souvislosti s tržními tlaky nebo v návaznosti na nové regulatorní a legislativní požadavky (Solvency II, IFRS 17).

View more

Další služby

 • služby certifikovaného pojistného matematika v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví,
 • služby zkušených členů aktuárského týmu v oblastech rezervovaní, implementace a úprava „cash-flow“ modelů, stanovování pojistného, compliance s regulatorními požadavky, atd.
 • posouzení struktury a využití pojistně matematických útvarů v pojišťovně, optimalizace využití aktuárských znalostí pro obchodní potřeby,
 • prověrka pojistně matematických metod používaných společností a doporučení pro jejich další rozvoj,
 • revize stávající segmentace pojistných produktů,
 • asistence při tvorbě nových pojistných produktů,
 • revize distribuční strategie a návrh na její zlepšení v době čelící rostoucí síle předprodejních kanálů a internetového prodeje,
 • poradenství týkající se implementace modelů pod standardem IFRS 17,
 • poradenství týkající se implementace modelů pro stanovení nejlepšího odhadu závazků, rizikové přirážky a kapitálových požadavků dle regulace Solvency II,
 • poradenství týkající se výpočtu rezerv na zaměstnanecké benefity dle kolektivních smluv jednotlivých společností podle stndardu IAS 39,
 • poradenství týkající se použití modelu GLM (generalised linear modeling).

View more


Kontakty

Marek Richter

Marek Richter

partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 542 520 170

Jakub Kolář

Jakub Kolář

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 734 353 832

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Dalibor Hála

Dalibor Hála

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 151 209

Zůstaňte s námi v kontaktu