Přichází zlatý věk digitálních zákazníků

Český mediální a zábavní trh poroste v příštích 5 letech o téměř 7 procent ročně

15. června 2011 – Celosvětové výdaje v oblasti médií a zábavy (E&M) porostou v následujících pěti letech každoročně o 5,7 procenta. Jak ukázal aktuální průzkum PwC Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015, tahounem růstu bude jak globální ekonomické oživení, tak pokračující posun od tradičních k digitálním médiím. Zatímco nyní tvoří nejrůznější digitální formáty 26 procent tržeb odvětví, v roce 2015 by to mělo být téměř 34 procent. O tento výrazný posun se postarají především chytré telefony a rozvoj mobilních a bezdrátových sítí umožňující rychlejší stahování dat. Podle studie porostou následujících pět let i tržby českého trh E&M, a to v průměru o 6,8 procenta ročně.

 

V roce 2010 došlo k opětovnému oživení zábavního a mediálního trhu po prudkém poklesu v roce 2009. Právě obrat globální ekonomiky směrem vzhůru byl impulsem k tomu, aby spotřebitelé více utráceli za E&M. Zároveň postupující digitalizace přináší „zlatý věk“ pro zákazníky a poskytovatele, kteří se naučili plně využívat možností digitálního světa.

 

Výdaje na reklamu, jednu z nejcitlivějších položek na vývoj hospodářského cyklu, by měly v následujících pěti letech růst globálně v průměru o 5,5 procenta ročně. V České republice očekáváme každoroční nárůst v průměru o 4,7 procenta, z toho internetová reklama o téměř 10 procent.

 

Útraty konečných spotřebitelů v sektoru E&M loni na celém světě vzrostly o 2,2 procenta, České republice to bylo dokonce 4,7 procenta. Přístup k internetu si spotřebitelé neodepřeli ani v krizi, a tak toto odvětví zaznamenalo v roce 2010 stejně jako v roce 2009 globální meziroční nárůst shodně o 9,2 procenta. Očekáváme, že jeho obrat vzroste z 270 miliard dolarů v roce 2010 na 408 miliard v roce 2015. V České republice předpokládáme v následujících pěti letech obdobný nárůst, a to z loňských přibližně 20 miliard korun na téměř 37 miliard korun v roce 2015.

 

Digitální spotřebitel

 

Celé odvětví E&M směřuje k tomu, aby poskytlo spotřebiteli prostřednictvím řady různým platforem „zkušenost“, jež ho zaujme. 

 

„Nacházíme se ve zlatém věku digitálního spotřebitele, který nikdy neměl takový, mnohdy bezplatný, přístup k nejlepšímu obsahu prostřednictvím řady médií a technologií.  Generální ředitelé firem z oblasti médií a zábavního průmyslu musí nastavit takové obchodní modely, které odpovídají novému chování.  V konečném důsledku proto, aby se vytvářel kvalitní obsah, musí existovat někdo, kdo je za něj ochoten zaplatit,” říká Olga Řehořková, specialistka na zábavní průmysl a média ze společnosti PwC ČR.

 

Stále více spotřebitelů očekává, že média a jejich obsah budou zdarma. Přesvědčit lidi, aby platili, bude obtížné. Firmy budou muset pochopit, co je přidaná hodnota pro zákazníka. Zákazníci rádi hrají aktivní roli při vytváření obsahu produktů firem zábavního průmyslu a médií a jsou ochotni za privilegium, které jim umožní „předběhnout ve frontě“ a získat přístup k obsahu dříve, zaplatit. Výzvou pro jednotlivé firmy bude posunout vnímání atributů – pohodlí, zkušenost, kvalita, zapojení a výsada – do udržitelného a ziskového vztahu se zákazníkem. Budou mu muset nabídnout takové výhody, které převáží atraktivitu bezplatného či pirátského obsahu.

 

Zároveň dochází k výraznému posunu od obchodního modelu, který zahrnuje nakupování a vlastnění obsahu, jež je uložen na přenosových zařízeních, k placení za právo spotřebovávat prostřednictvím zapůjčení z virtuálních serverů (cloudu).

 

Spolupráce firem v digitálním světě

 

Digitalizace vytváří prostor pro nové typy služeb a spolupráce mezi jednotlivými společnostmi i nové vztahy se zákazníkem. PwC je přesvědčena, že úspěšná spolupráce v rámci nového digitálního „ekosystému“ vyžaduje počítat se stále vzrůstající mírou digitalizace v prvcích, jako je nabízený obsah, podnikové procesy a produktové inovace. Zapomínat se nesmí ani na spotřebitele, který je neustále on-line a schopný ovlivňovat prostřednictvím sociálních sítí široké masy lidí. Zároveň se zapojuje do vzniku nových produktů a služeb odvětví E&M.

 

„Již letošní rok ukazuje, že se firmy mnohem více zaměřují na mnohostrannou spolupráci.  Ať už se podíváme na chování spotřebitelů v sociálních sítích, spolupráci inzerentů v nově se rozvíjejících modelech až po, na zakázku vytvářených, speciálních platformách a řešeních,“ dodává Olga Řehořková

 

Zapojení inzerentů

 

Stejně jako poskytovatelé obsahu, také inzerenti a reklamní agentury se snaží prosadit v nových formátech. Inzerenti vyžadují stále více informací a průkaznější ukazatele návratnosti jejich investic, které do reklamy vloží. Mnohem více naslouchají svým zákazníkům a přicházejí s nimi do užšího kontaktu než v minulosti.

 

Globální reklamní agentury reagují na tyto potřeby inzerentů novými nápady, jak plně využívat možnosti digitálních platforem. Z toho důvodu vyvinuly i zcela nové modely odměňování pro digitální kampaně, které jim umožňují sdílet s klientem náklady a rizika kampaně.

 

Konec 

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.