Hledáme české inovátory

Soukromý sektor spojil své síly v projektu na podporu konkurenceschopnosti České republiky

 

14. září 2011 – Podpořit, zviditelnit a ocenit české firmy i jednotlivce, jež mají inovativní nápady a podnikatelského ducha, má za cíl soutěž Česká inovace 2011. Soutěž dnes vyhlásila obecně prospěšná společnost Česká inovace, ve které spojily své síly významné tuzemské firmy i zástupci univerzit. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Technologická agentura České republiky. Soutěž je připravována ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI a Americkou obchodní komorou v ČR, kdy dochází ke spojení projektů Nejlepší spolupráce roku a Česká inovace.

 

Česká republika je v současné době v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti až na 38. místě (studie Světového ekonomického fóra WEF) a za poslední dva roky navíc klesla o 7 míst. Konkurence zejména z nových rozvíjejících se ekonomik přitom neustále sílí. Potřebu inovace si tak uvědomují firmy i vlády po celém světě. Průzkum poradenské společnosti PwC mezi více než tisícovkou generálních ředitelů významných světových společností ukázal, že 78 % šéfů firem věří, že jim inovace výrazně zvýší tržby či přispějí ke snížení nákladů. Klíčový význam inovací ukázala i studie Roland Berger Strategy Consultants CEE 2020, založená na rozhovorech s 320 manažery střední a východní Evropy. Ekonomický vývoj v příštích 10 letech podle nich ovlivní především inovace jako jeden ze tří klíčových faktorů vedle zlepšení efektivity a řízení nákladů. Zároveň jsou inovace zásadním faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 

K projektu oslovené osobnosti uvedly následující:

 

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

„Inovace, infrastruktura a instituce – tato 3i jsou u nás na ministerstvu již vžitým označením pro Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na roky 2012-2020, kterou jsme nedávno dokončili. Jasně totiž naznačují, na které hlavní pilíře konkurenceschopnosti se musí stát zaměřit, chce-li co nejúčinněji podpořit budoucí prosperitu celé země. Inovace ve 3i nejsou náhodou. Inovace jsou nepochybným motorem ekonomiky, jejich úroveň odlišuje země, které mění svět, od zemí, které se vezou a stagnují. A já proto logicky vítám jakoukoli – státní i soukromou – aktivitu směřující Českou republiku mezi inovativní ekonomiky,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek důvody podpory projektu Česká inovace.

 

Martina Leškovská, ředitelka České inovace:

„Mnoho lidí a firem v České republice se hlásí k inovacím, ale chybí zde podpora jejich uvádění do praxe a propojení inovačně smýšlejících lidí. V 19. a 20. století se zrodilo mnoho významných inovací, na které může být Česká republika hrdá, jako například remoska, patentka či kontaktní čočky. Cílem soutěže Česká inovace je, aby se i v 21. století rodily v Česku nové nápady, a také podpořit ty, které mají obchodní potenciál,“ říká Martina Leškovská, ředitelka České inovace.

 

David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko:

„Chytré mozky a nápady, ať už na vysokých školách či v podnicích, v Česku máme. Velkou výzvou však jak pro soukromý sektor tak i vysoké školy zůstává schopnost efektivní komercializace těchto nápadů. S tím souvisí i nalezení potřebných prostředků, protože pouze úspěšně komercializovaný nápad se stává inovací. ČIN bude napomáhat se s touto velkou výzvou utkat,“ uvedl David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko.

 

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice AFI:

„Zviditelnit příklady nejúspěšnější inovativní spolupráce vysokých škol a firem se nám s Americkou obchodní komorou v ČR podařilo již vloni. Díky spojení Nejlepší spolupráce roku s Českou inovací nyní můžeme intenzivněji zasáhnout relevantní subjekty inovačního cyklu a více je inspirovat k realizaci společných projektů,“ dodává Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice - AFI.

 

Karel Klusáček, předseda Technologické agentury ČR:

„Jakou cestou se vydá Česká republika? Budeme se v žebříčku konkurenceschopnosti stále pomalu propadat až někam ke 40. místu na světě, nebo se vydáme na cestu zpět, kde jsme kdysi dávno byli? Alespoň první dvacítka by měla být přiměřeným cílem. Podpora tvořivých idejí a jejich popularizace, efektivní využití prostředků investovaných do výzkumu, to vše chceme podpořit poskytnutím své záštity projektu Česká inovace,“ doplňuje Karel Klusáček, předseda Technologické agentury ČR.

 

Miroslav Křížek, generální ředitel, CzechInvest:

„CzechInvest se snaží do České republiky přilákat co nejvíce investorů se zaměřením na hi-tech, výzkum a vývoj a inovace, propojuje vědeckou sféru s praxí, monitoruje vývoj na vysokých školách a propaguje technologickou vyspělost České republiky. Partnerství s Českou inovací je proto logickým krokem,“ říká generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek.

 

Jiří Moser, řídící partner PwC v ČR:

„Českým podnikatelům nechybí dobré nápady, potřebují však podmínky, které jim umožní tyto nápady úspěšně prodat. Řada českých inovátorů si také bude muset osvojit obchodního ducha a nejeden podnikatel zlepšit svou schopnost řídit firmu tak, aby nápady opravdu přinesly výsledky. Vítězem bude Jára Cimrman s duší Tomáše Bati,“ uvedl Jiří Moser, řídící partner PwC v ČR.

 

Constantin Kinský, managing partner, Roland Berger Strategy Consultants:

„Když si připomeneme bohatou inovační historii České republiky, máme největší předpoklady uspět. Klíčová pro to bude politika vzdělávání - nejen ve školách, ale také rozvoj profesionálů, v kombinaci se státní strategií rozvoje vědy a daňovou strukturou,“ dodal Constantin Kinský, Managing Partner pražské kanceláře Roland Berger Strategy Consultants.

 

Jakub Puchalský, Head of Communications Raiffeisenbank:

„V případě zájmu Raiffeisenbank o Českou iniciativu se propojily dvě roviny. Tou první je zájem o zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické vyspělosti České republiky. Považujeme to za důležité téma - jako banka jsme součástí určitého ekonomického prostředí a chceme, aby toto prostředí bylo zdravé a perspektivní, a inovace jsou jedním z předpokladů. Druhá rovina přímo souvisí s hodnotami, které v Raiffeisenbank interně i vůči klientům vyznáváme. Inovace je svým obsahem pozitivní slovo, které znamená zlepšování, rozvíjení, překonávání problémů, stějně jako odvahu riskovat a dělat netradiční věci,“ říká Jakub Puchalský. 

 

Koho a co oceňujeme?

  • Inovativní nápady jednotlivců, studentů i akademických týmů
  • Nadějné inovace živnostníků a začínajících podniků
  • Inovační hvězdy mezi malými a středními firmami
  • Velké inovativní podniky a korporace
  • Společné projekty mezi firmami a vysokými školami
  • Společné projekty mezi firmami a výzkumnými organizacemi
  • A další dobré nápady a spolupráce…

 

Přihlášky do soutěže Česká inovace přijímáme on-line na webu www.ceskainovace.cz a na stránce www.spolupraceroku.cz pro soutěžní projekty Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou do 18. listopadu 2011. Vítěze oznámíme 2. února 2012. 

Další informace o České inovaci naleznete na http://www.ceskainovace.cz a www.spolupraceroku.cz

 

Konec

 

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.