Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng

Triển vọng toàn cầu, tuân thủ quy định trong nước

Giới thiệu

Toàn cầu hóa và sự phát triển của thương mại quốc tế đặt ra những thách thức to lớn đối với việc xác định giá giao dịch liên kết của nhiều doanh nghiệp.

Với các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều, mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam và tập trung vào những tập đoàn “chia đều nghĩa vụ” nộp thuế, chưa bao giờ các công ty hoạt động tại Việt Nam lại phải đối mặt với việc siết chặt quản lý và thách thức về chính sách giá chuyển nhượng nhiều đến thế. Nhu cầu cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo và hoạch định sẵn chiến lược xác định giá chuyển nhượng “hiệu quả cho mục đích của doanh nghiệp” đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, chúng tôi cung cấp các giải pháp xác định giá chuyển nhượng mang tính thực tiễn cho các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn tại Việt Nam trong việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết, kiểm soát rủi ro chuyển giá và biến các cơ hội thành hiện thực. Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về những thay đổi mới nhất trong các quy định pháp luật, khuynh hướng thị trường và thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực xác định giá chuyển nhượng, và quan trọng nhất là về những kỳ vọng của cơ quan thuế tại Việt Nam.

Đọc tờ rơi để biết thêm chi tiết

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Annett Perschmann-Taubert

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Monika Mindszenti

Monika Mindszenti

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1506

Judith Henry

Judith Henry

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1525

Hide