Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Tái tổ chức, tái cơ cấu và chuỗi giá trị

Giải quyết hiệu quả vấn đề minh bạch thuế

Dù là hoạt động giải trình về hồ sơ lợi nhuận trong báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, đánh giá phương pháp xác định giá chuyển nhượng của khách hàng nói chung hoặc kiểm tra việc áp dụng các phương pháp cụ thể thì điều quan trọng là cần xác định được hoạt động kinh doanh nào tạo ra giá trị và cách phân bổ lợi nhuận.

Playback of this video is not currently available

Tái tổ chức, tái cơ cấu và chuỗi giá trị

Thế giới chúng ta đang thay đổi một cách chóng mặt nên rất khó giành lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế bất định. Tái cơ cấu kinh doanh có thể là cách các công ty áp dụng để tăng vị thế cạnh tranh, nhưng đây lại là một quy trình phức tạp. Với từng hoạt động chuyển đổi mô hình kinh doanh, liên quan đến từng cấp độ của một tổ chức thì phạm vi tác động của quy định pháp luật – về khía cạnh hoạt động kinh doanh, thuế và pháp lý – càng rộng lớn. Các doanh nghiệp đang tìm cách xây dựng, triển khai và rà soát cấu trúc của mình nhằm đảm bảo tất cả các khía cạnh này đều được xem xét đầy đủ và nhằm giúp hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững hơn.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giàu kinh nghiệm về hoạt động tái cơ cấu hay chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, hỗ trợ xuyên suốt quá trình phát triển kinh doanh, hợp nhất các chiến lược ở cấp độ trong nước và quốc tế và đủ linh hoạt trong việc hỗ trợ đầu tư mở rộng trong tương lai.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Đánh giá tác động của thuế đối với mọi hoạt động tái tổ chức doanh nghiệp, soát xét quy trình quản lý chuỗi giá trị và xác định phương thức nâng cao hiệu quả;
  • Xây dựng cấu trúc hoạt động phù hợp với các yếu tố đặc thù của tổ chức;
  • Cân bằng giữa cấu trúc hoạt động, thuế và pháp lý nhằm đạt được lợi ích bền vững về mặt tài chính và hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi doanh nghiệp; và
  • Xác định cách các dịch vụ chia sẻ giữa các bộ phận có thể giúp kiểm soát chi phí, cải thiện quy trình và tăng tính minh bạch xuyên suốt chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Annett Perschmann-Taubert

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide