Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

25 Tháng 4, 2023

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân – văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên cung cấp khung pháp luật toàn diện về quyền riêng tư tại

Việt Nam. Các quy định của Nghị định này sẽ sớm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, do đó trước thời điểm này tất cả các doanh nghiệp nên phân tích, đánh giá sự bất cập giữa các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân hiện tại với những quy định mới tại Nghị định.

Vui lòng tải Điểm tin của chúng tôi tại đây để cập nhật những điểm nổi bật về các thay đổi chính.