Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Không có quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu

29 Tháng 6, 2022

Tổng cục Hải quan gần đây đã ban hành Công văn về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Hải quan xác nhận rằng hóa đơn được sử dụng đối với xuất khẩu là hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương, không có quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide