Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022

12 Tháng 1, 2022

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết bao gồm việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng cho năm 2022.