Annett Perschmann-Taubert

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

Bà Annett có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn thuế. Bà đã làm việc tại PwC Việt Nam hơn 10 năm nay. Trước khi tới Việt Nam, bà đã làm việc tại PwC Đức trong sáu năm.

Bà Annett đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về cơ cấu đầu tư, lập kế hoạch thuế và tuân thủ quy định thuế. Bà còn là chuyên gia về tư vấn và thẩm định giao dịch cho nhiều khách hàng từ các ngành kinh tế khác nhau như quỹ đầu tư, bất động sản, bảo hiểm, bán lẻ, dịch vụ và sản xuất.

Bà Annett có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế quốc tế, bao gồm cơ cấu các khoản đầu tư trong nước vào Việt Nam và tư vấn về cơ cấu tổ chức công ty.

Bà Annett có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Khoa học ứng dụng Ludwigshafen, Đức.

Thông tin liên hệ

ĐT: +84 28 3823 0796

Email

Get in touch

Kết nối với chúng tôi