Giải trình về phương pháp xác định giá chuyển nhượng và giải quyết tranh chấp

Giới thiệu 

Hiện nay, những tranh chấp, bất đồng về thuế báo hiệu một cơn bão dữ dội từ nhiều nhân tố cạnh tranh. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế trở nên quyết liệt, gay gắt hơn bao giờ hết cùng với hoạt động kiểm tra lẫn khiếu kiện càng khó xử lý hơn nhằm tránh phát sinh thêm nhiều số thuế phải nộp hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng. Đồng thời, quy định pháp luật đòi hỏi người nộp thuế phải minh bạch hơn sau khi Nghị định 20 được ban hành đặt thêm nhiều gánh nặng tuân thủ và yêu cầu cung cấp thông tin (như Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, Hồ sơ quốc gia, Báo cáo thường niên).

Trường hợp cơ quan thuế Việt Nam kiểm tra phương pháp xác định giá chuyển nhượng của khách hàng hoặc các vấn đề thuế nói chung, chúng tôi có thể giúp tư vấn về thực trạng giá chuyển nhượng của quý vị, chiến lược giải trình và hỗ trợ khách hàng làm việc hiệu quả với cơ quan chính phủ và cơ quan thuế.

Gần đầy cơ quan thuế Việt Nam đã thành lập đội ngũ thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng tại các tỉnh thành khắp Việt Nam và tiếp tục truy đuổi người nộp thuế trong suốt quá trình thanh, kiểm tra thuế. Tương tự quá trình thanh, kiểm tra thuế, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về thuế và hiểu rõ phương thức đánh giá vùng rủi ro trọng yếu của cơ quan thuế chính là nhân tố thành công quan trọng; và PwC Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong việc liên lạc với cơ quan có thẩm quyền và hoạt động thanh, kiểm tra thuế đã và đang hỗ trợ nhiều công ty đi đến giải quyết thành công những bất đồng này.

Tải tờ rơi dịch vụ giá chuyển nhượng

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Annett Perschmann-Taubert

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Monika Mindszenti

Monika Mindszenti

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1506

Judith Henry

Judith Henry

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1525

Hide