Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với mức khống chế chi phí lãi vay được trừ

25 Tháng 6, 2020

Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 20 về việc nới lỏng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được khấu trừ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc cho phép áp dụng hồi tố quy định nới lỏng hơn với ngưỡng khống chế chi phí lãi vay sẽ giúp giải quyết khó khăn đáng kể cho các doanh nghiệp phải đi vay vốn.