Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nghị định mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

06 Tháng 11, 2020

Ngày 5 tháng 11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP, ban hành các quy định mới về giá giao dịch liên kết (“GDLK”) tại Việt Nam.

Nghị định 132 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị định 132 sẽ thay thế Nghị định 20 về giá GDLK ban hành vào năm 2017. Những thay đổi chính được tóm lược dưới đây.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide