Nghị định mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

06 Tháng 11, 2020

Ngày 5 tháng 11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP, ban hành các quy định mới về giá giao dịch liên kết (“GDLK”) tại Việt Nam.

Nghị định 132 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị định 132 sẽ thay thế Nghị định 20 về giá GDLK ban hành vào năm 2017. Những thay đổi chính được tóm lược dưới đây.