Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được ban hành để lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp

22 Tháng 6, 2020

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết để lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp.

Trường hợp dự thảo Nghị định này được thông qua và ban hành, Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ tháng 7.

Dự thảo đề xuất thay đổi về mức trần khấu trừ chi phí lãi vay và các vấn đề liên quan đến giá giao dịch liên kết khác.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide