Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) là thỏa thuận giữa cơ quan thuế và người nộp thuế về việc áp dụng chính sách thuế trong tương lại. Phương pháp APA có thể là một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro về giá chuyển nhượng cho nhiều đối tượng nộp thuế bằng cách đảm bảo lợi nhuận tương lai được cơ quan thuế chấp nhận ở mức hợp lý.

Từ khi APA được giới thiệu tại Việt Nam, PwC đã tham gia đàm phán nhiều thương vụ, giúp giảm tính bất định cho các công ty bằng cách đàm phán APA với cơ quan thuế tại Việt Nam và trên thế giới.

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy điều quan trọng là các công ty phải đưa ra những lập luận thuyết phục để hỗ trợ việc nộp APA cho cơ quan thuế tại Việt Nam và xây dựng và triển khai chiến lược tập trung hiệu quả vào các vấn đề then chốt. Hiểu biết chuyên sâu của chúng tôi về thị trường trong nước, kinh nghiệm vượt trội trong việc nộp APA cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xác định giá chuyển nhượng và liên lạc với cơ quan có thẩm quyền giúp đảm bảo chúng tôi là sự lựa chọn đúng đắn giúp khách hàng lập hồ sơ APA và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc đàm phán về APA thành công tốt đẹp.

Nếu quý vị đang cần nhắc nộp hồ sơ APA hay muốn tìm hiểu thêm về quy trình này, vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay.

Tải tờ rơi để biết thêm chi tiết

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Annett Perschmann-Taubert

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Monika Mindszenti

Monika Mindszenti

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1506

Judith Henry

Judith Henry

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1525

Nguyễn Lê Nhân Hòa

Nguyễn Lê Nhân Hòa

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Ngô Thanh Tín

Ngô Thanh Tín

Giám đốc, Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide