Fenntartható adó, jogi és pénzügyi szolgáltatások


Papírmentes iroda

E-számla

A PwC Magyarország segít cégének a megfelelőséget garantáló e-számlázási folyamatok kialakításában, hogy a jövőben elkerülje a papíralapú számlák fogadását és kiállítását

Elektronikus archiválás

A papír alapú és az elektronikus dokumentumok egyaránt archiválhatók elektronikusan. Amennyiben cége a helyi előírásoknak megfelelő e-archiválási módot kíván bevezetni, a PwC Magyarország erre szakosodott csapata áll rendelkezésére.

Elektronikus aláírás

Számos cég használ különböző típusú elektronikus aláírásokat, hogy lehetővé tegye az elektronikus szerződéskötést és az e-okmányok feldolgozását. Ha cégét érdeklik az e-aláírással kapcsolatos jogi szabályozás és gyakorlati megfontolások, a PwC Magyarország segíthet.

Papír-alapú dokumentumok digitalizációja

Tudta, hogy cége digitalizálhatja a régi papír alapú dokumentumokat, így csak a digitalizált változatot kell megőriznie?

Folyamatok digitalizációja


A PwC Magyarország adózási kérdésekre specializálódott csapata a jogi és okosadó csapatokkal közösen ötletekkel és pontos informatikai megoldásokkal támogatja a cégeket a digitalizált folyamatok kereteinek kialakításában a papír alapú eljárások kiváltása érdekében.

Környezetvédelmi adó

Környezetvédelmi termékdíj

A legtöbb gyártó és kereskedelmi vállalat termékdíjkötelezettséggel rendelkezik. A termékdíj az adóellenőrzések egyik fókuszpontjává is vált. A PwC Magyarország szakértői segítséget nyújthatnak ügyfeleiknek a termékdíj-megfelelőséggel kapcsolatos kockázatok felmérésében, illetve a termékdíj-folyamatok fejlesztésében, a kockázatok korlátozása érdekében. Jelentős termékdíj-megtakarítást is biztosítottunk sok túlfizető Ügyfelünk számára.

Jövedéki adók / energiaadók

A jövedéki szabályozás szigorú megfelelést és adminisztrációt ír elő, beleértve az engedélyezési és jelentési kötelezettségeket is. Ez ahhoz vezet, hogy a vállalatok gyakran nem hatékony vagy pontatlan megfelelési folyamatokkal, valamint a jövedéki adók alul- vagy túlfizetésével küszködnek. A PwC segítséget nyújt a kockázati területek azonosításában és a mögöttes problémák megoldásában, integrált jövedéki megfelelési rendszer bevezetésében (beleértve a szükséges engedélyek megszerzését is), valamint az esetleges túlfizetések behajtásában.

Egyéb környezetvédelmi adók

A PwC Magyarország szakemberei minden lényeges információt képesek megadni az egyéb környezetvédelmi adókkal kapcsolatban, mint például a környezetvédelmi terhelési díj, a gépjárművekkel kapcsolatos adók (beleértve a regisztrációs adót), az erdészeti alap illetéke, a vízkitermelési díj és a bányászati jogdíj.

Egyenlő bérezés

Az egyenlő bérezés a munkavállalókkal szembeni alapvető elvárás, kötelezettség és emberi jog. A PwC a nemek közötti bérszakadék megszüntetésével és a jövő egyenlő és befogadó munkahelyének megteremtésével segíti ügyfeleit az Equal-Salary tanúsítvány megszerzésében. Ennek érdekében a PwC multikulturális szakértői olyan szolgáltatások széles skáláját kínálják, amelyek segítenek a cégeknek felmérni, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak és a vonatkozó szabványoknak.
EQUAL-SALARY certification

Fenntartható számvitel

A jelenlegi számviteli környezet értékelése az ESG tükrében

A PwC Magyarország segít a cégeknek betekintést nyerni a vállalati számviteli környezetbe (irányelvek, dokumentumok, gyakorlatok, szoftverek). Ezen értékelés alapján a vállalat tisztában lesz azzal, hogy milyen pontokat kell megtartani vagy módosítani az ESG-vel kapcsolatos követelményekhez.

Könyvelési, adózási, bérszámfejtési és jelentési szolgáltatások az ESG elveinek megfelelően

Különböző iparágak számára nyújtunk szolgáltatásokat a magyar jogszabályi követelményekhez igazodva, más nemzetközi szabványoknak megfelelő könyvelés alapján, kiemelten az ESG-re. ESG megfelelőségi menedzsment jelentések és a kért statisztikai kimutatások elkészítése.

ESG adó- és számviteli technológiával kapcsolatos tanácsadás:

A PwC Magyarország erre szakosodott technológiai csapata segít Önnek automatizálni üzleti folyamatait. Átfogó technológiai áttekintést tudunk végezni az adózási és számviteli funkciókról, hogy segítsük vállalatát a folyamatok szabványosításában és az ESG-vel kapcsolatos jelentések legbiztonságosabb és legautomatizáltabb elkészítésében.

Állami támogatások

Az Innovációs Alap a világ egyik legnagyobb finanszírozási programja az innovatív alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák bemutatására. Kulcsfontosságú finanszírozási eszköz az EU-nak a Párizsi Megállapodásban foglalt, az egész gazdaságra kiterjedő kötelezettségvállalásainak teljesítésében, valamint abban a célkitűzésében, hogy 2050-re a kontinens klímasemlegessé váljon. A PwC teljeskörűen támogatja az ügyfeleket a pályázati folyamatban, kezdve a javaslat előzetes értékelésével, ahol a pénzügyi, műszaki és üzleti elemek átfogó és koherens mintázatba foglalásra kerülnek.
 

Jog

Munkajogi audit (egyenlő bér és juttatások, munkabiztonság)

Belső szabályzatok felülvizsgálata/készítése a következő területeken: munkavédelem (folyamatfelülvizsgálat), visszaélés, fegyelmi intézkedések, feltételes vagy fix bónuszrendszer, juttatási rendszer felülvizsgálata és/vagy átalakítása, sokszínűségi terv készítése, egyenlő bánásmód politika és eljárás, bérmegállapodások felülvizsgálata/átalakítása, bértárgyalásokon és kollektív munkaügyi vitákban való részvétel, értékelési/előléptetési/toborzási/tehetséggondozási/megtartási és kilépési folyamatok felülvizsgálata/átalakítása.

Szállítói besorolások, tanúsítások, ellátási lánc menedzsment

Szállítói folyamatok (pályázati eljárások, szezonális és/vagy folyamatos kommunikáció a beszállítókkal), beszerzési etikai szabályok és gyakorlatok előkészítése és/vagy átalakítása, a szállítói szerződések általános feltételeinek megfelelőségi felülvizsgálata (kereskedelmi, verseny), elszámolási folyamatok felülvizsgálata.

Adatvédelmi megfelelés, adatkezelés

A felelős adatvagyon-kezelés, a személyes adatok átlátható és jogszerű kezelése az etikus vállalati működés értékmérője, amelyben a hibák és hiányosságok nemcsak jogi és pénzügyi kockázatokhoz, hanem gyakran jó hírnév-károsodáshoz is vezethetnek, amelyet csak kemény munkával lehet orvosolni. A stabil, folyamatvezérelt személyes adatok feldolgozása és megfelelő kontrollokkal támogatott adatvagyon-kezelés ugyanakkor növeli a vállalati működés hatékonyságát, és a termék- és szolgáltatásfejlesztés egyik sarokkövévé válhat. A PwC és a PWC Legal információbiztonsági, jogi és üzleti tanácsadói átfogó segítséget nyújtanak az adatvagyon-kezelési képességek kialakításában, karbantartásában és kiaknázásában.

Vállalati felelősség, a vállalatvezetés felelőssége

Az ESG rendszer fejlesztéséért egyértelműen a vállalatvezetés felelős. Ezért kiemelten fontos, hogy a vezetés megismerje az összes kapcsolódó szabályt és legjobb gyakorlatot, és ezeket szembeállítsa a cég céljaival, valamint pénzügyi és társadalmi környezetével. Az ilyen nagy bonyolultságú folyamatokban nyújtunk segítséget.

Tetőtéri napelemes projektek (ipari és kereskedelmi épületek)

Ingatlantulajdonosok és ingatlanüzemeltetők, mint profittermelő erőmű-üzemeltetők? Egyre több ipari és kereskedelmi ingatlan tetejére szerelnek fel naperőművi paneleket. Ezek a panelek háztartási térfogat feletti erőműnek minősülnek, ezért az illetékes építésügyi hatóság engedélye mellett az illetékes energetikai hivatal engedélye is szükséges. A PwC Magyarország a legmegfelelőbb üzleti modell kialakításában, a PwC Legal pedig a szabályozási kérdések megválaszolásában, beruházási/építési és üzemeltetési szerződések megkötésében nyújt segítséget.

Zöld marketing/greenwashing

A zöld kétségtelenül az évtized színe. A vállalatok egymással versengve mutatják be környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseiket a fogyasztóknak és üzleti partnereiknek, vagyis „zöldre mossák imázsukat”. Az ilyen típusú B2C és B2B marketingkommunikációban elengedhetetlen a környezeti állítások megalapozottsága a címzettek félrevezetésének elkerülése érdekében. A PwC Legal kiterjedt tapasztalattal rendelkezik mind a kommunikáció és a kampányok előzetes megfelelőségi értékelése, mind a peres és hatósági eljárások terén.

Körkörös gazdaság (hulladékgazdálkodási szabályozás reformja)

Jelentős átalakulás előtt áll a magyar hulladékgazdálkodási rendszer. A körkörös hulladékgazdálkodás bevezetése alakítja a szabályozási környezet reformját. Hogyan változnak a hulladék értéklánc szereplőinek kötelezettségei? Milyen lehetőségeket teremt a vállalkozások számára az új szemlélet és a megváltozott környezet? A több évtizedes tapasztalattal rendelkező PwC Legal jogi tanácsot ad ilyen ügyekben.

CO2 kibocsátási egységek / új belépők / kibocsátáskereskedelem (ETS)

Az emissziós egységek beszerzése és az ingyenes kibocsátási egységek beszerzése a pénzügyi tétek emelkedésével egyre hangsúlyosabbá válik. Ezzel párhuzamosan mind az EU, mind a hazai szabályozási környezet folyamatos fejlődésen megy keresztül. Ügyfeleinket képviseljük hatósági eljárásokban, jogi vitákban és hatósági ügyekben is.

"Zöld" ingatlanfejlesztés, zöld- és barnamezős beruházások

A környezetvédelmi és környezetvédelmi minősítési kritériumok egyre nagyobb figyelmet kapnak az ingatlanberuházások és -fejlesztések során. Számos fejlesztés kifejezetten környezetvédelmi vagy fenntarthatósági célokat szolgál. Ügyfeleinknek átfogó segítséget nyújtunk minden kapcsolódó jogi vonatkozásban (jogi megvalósíthatósági tanulmányok, jogi átvilágítási vizsgálatok, megvalósításhoz kapcsolódó jogi dokumentáció).

Felelős befektetés

A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontok ma már kulcsfontosságú elemei a döntéshozatalnak és a portfóliókezelésnek. A jobb környezeti, társadalmi és irányítási menedzsment lehetőséget teremt az intézményi befektetők számára, hogy nagyobb értéket teremtsenek portfóliójuk, befektetőik és a társadalom számára.

Úgy hisszük, hogy a nyilvánvaló előnyökön túl az ESG segíti az érték számszerűsítését, és a befektetők, felvásárló felek, valamint más stakeholderek felé való kommunikációt.


Szolgáltatásaink

Átfogó szaktudással rendelkező ESG csapatunk segíti Önt végigvezetni az átalakulás teljes folyamatán. Legyen egy lépéssel versenytársai előtt! Az egyre növekvő piaci elvárások a fenntarthatósággal kapcsolatban megkövetelik, hogy bizalmat építsen ki, csökkentse költségeit és felmérje  a tranzakciók értékét. Segítséget nyújtunk ebben a folyamatban a vállalatok részére.

Ügyfélszolgálati tanácsadás vállalatoknak (M&A)

Segítséget nyújtunk mind az ügyfeleknek, mind az eladónak a végrehajtott tranzakcióban, például az ESG átvilágításon alapuló célérték felmérésével, a cél integrálásával az ügyfél fenntarthatósági stratégiájába, valamint a KPI-ok meghatározásával, mérésével és jelentésével. Tanácsadói szolgáltatásaink kiterjednek a spin-offokkal és carve-outokkal kapcsolatos tőkepiaci tranzakciókra is.

Tanácsadás magántőke társaságok számára

Tanácsot adunk a General Partner (GP), Limited Partner (LP) és a portfólió szintjén is. Kezdve a pozícionálással a fenntartható jövőre nézve, célok meghatározásával, az ESG átvilágításon keresztül a végső ajánlatig. Emellett segítjük a magántőke-társaságokat fenntartható célok kitűzésében, a KPI-ok meghatározásában, valamint azok mérésében, irányításában és jelentéseiben. Segítünk az ESG-profil kidolgozásában is a portfólióvállalatok számára az értéknövelő kilépési készültségben.

Kockázatbiztosítási tanácsadás az ESG-kockázatok vállalati és üzleti szintű beágyazásáról, kockázatkezelési keretrendszerek

Támogatjuk a meglévő kockázatkezelési keretek fejlesztését és új megoldások bevezetését; az éghajlatváltozás, a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kockázatok nyomon követése érdekében, vagy a hitel, befektetési döntések, beszámolók és közzétételek monitorozását.

Fenntartható pénzügyek

A hagyományos és innovatív új finanszírozási források egyre inkább előtérbe helyezik az éghajlati és társadalmi szempontokra összpontosító szervezeteket és projekteket. Ez kulcsfontosságú mozgatórugó a fenntartható gazdaságra való áttérés finanszírozásában és megvalósításában. A vállalkozások és a kormányok számára lehetőség van ezen erőforrások felhasználására és megragadására a pozitív hatás elérése érdekében.

A fenntartható finanszírozás azt jelenti, hogy a jövőben a tőke a fenntarthatóbb befektetések felé áramlik.

Ezt a jövőképet az MiDIF II és a biztosítási terjesztési irányelv (IDD) megváltoztatásával valósítják meg.

Csak azok a vállalatok tudnak úttörő szerepet vállalni, amelyek holisztikus megközelítést alkalmaznak.

< Back

< Back
[+] Read More

Szolgáltatásaink

Szabályozások monitorozása

A rengeteg új zöld szabályozás miatt fennáll annak a kockázata, hogy a fontos intézkedéseket elmulasztják, vagy túl későn hozzák meg. A PwC átfogó betekintést nyújt a különböző jogrendszerekbe, a legújabb szabályozási fejleményekről világszerte, beleértve a hatásvizsgálatokat és az ajánlott intézkedéseket.

Szabályozási gap elemzése

A pénzintézetek számára kulcsfontosságú a folyamatosan változó fenntartható pénzügyi szabályozási környezethez való alkalmazkodás és a megfelelés. A különféle új követelmények betartása érdekében az intézményeknek tisztában kell lenniük a szükséges változtatásokkal. Ezért segítünk elvégezni a szabályozási gap elemzést, összehasonlítva a jelenlegi helyzetet és a törvény által előírt változásokat, valamint a szabályozási változások szervezetre gyakorolt konkrét hatásait. A szabályozási gap elemzésével megalapozzuk az összes következő lépést (például a megvalósítást).

Szabályozásoknak megfelelő átalakítás

A fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos számos új szabályozási követelmény, amely szabályozási szakértelmet, az üzleti követelmények mélyreható megértését és gondos tervezését igényel, minden releváns szempont figyelembevételével rendkívül nagy kihívást jelent a pénzügyi intézmények számára. Végrehajtjuk ügyfeleink stratégiai szabályozási átalakítását, így integrált megközelítést biztosítva, amely összehangolja a szabályozási üzleti követelményeket az intézmény sajátos és stratégiai prioritásaival, valamint kiegészítve a kiváló szabályozási és piaci szakértelemmel.

Kockázatkezelési keretrendszer

A fenntarthatósági kockázatkezelés a fenntartható pénzügy új szabályozási és piaci újításainak egyik alappillére, és a pénzügyi intézmények számára a fenntarthatóság kapcsán az egyik legnagyobb kihívást jelentő téma. Támogatjuk ügyfeleinket az ESG kockázatkezelési és ellenőrzési keretrendszerének megtervezésében és az ESG kockázatok hatékony kezelésére a vállalaton belül.

Vállalatirányítási struktúra átalakítása

A fenntartható pénzügyekre gyakorolt növekvő szabályozási és piaci nyomás miatt a pénzügyi intézményeknek erős és hatékony vállalatirányítási struktúrára van szükségük. A PwC-nél segítünk meghatározni az igényeinek és ambícióinak leginkább megfelelő fenntarthatósági struktúrát.

ESG minősítési módszertan

Az új fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozási követelmények jelentős nyomást gyakorolnak a pénzügyi intézményekre, hogy megtalálják az üzleti tevékenységükre legmegfelelőbb megoldásokat. Ez lehetőséget kínál arra, hogy saját ESG minősítési módszertanukat alkalmazzák a követelményeknek való megfelelés érdekében, valamint hozzáadott értéket nyújtsanak ügyfeleik számára.

EU-SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Az EU-SFDR arra kötelezi a pénzügyi piac résztvevőit, hogy tájékoztassák az ügyfeleket és a befektetőket arról, mennyire zöldek a pénzügyi termékeik. Ezenkívül előírás, hogy közzé kell tenni a fenntarthatósági kockázatok beépülését például portfóliókezelésbe vagy befektetési tanácsadásba. Az EU-SFDR értelmében a pénzügyi termékeket három kategória egyikébe kell sorolni: mainstream, világoszöld vagy sötétzöld. Ezenkívül el kell végezni egy átvilágítási eljárást megvizsgálva a „főbb káros hatásokat”.

EU taxonómiának való megfeleltetés

El kell végezni a portfólió EU-taxonómiához való igazítását, amely meghatározza, hogy a befektetések közül (vállalatok és projektek) mely gazdasági tevékenységek tekinthetők fenntarthatónak. Ezzel a befektetések fenntarthatónak minősíthetőek. Az EU-taxonómia küzd a greenwashing ellen, és javítja a fenntartható beruházások átláthatóságát.

Éghajlati kockázatok elemzése (TCFD megfelelés)

Az éghajlati kockázatok helyes értékelése kulcsfontosságú a vállalat értékének védelme szempontjából. Ezért az integrált éghajlati kockázati keretrendszer harmadik fél által való felülvizsgálata csökkenti annak kockázatát, hogy elmulasszon figyelembe venni bizonyos éghajlati kockázatokat és segít elkészíteni a megfelelőségi jelentést. Ezen felül olyan előremozdulást látunk, amely során a szabályozók a jelenlegi enyhébb törvényeket szigorú előírásokba helyezik át, amelyeket kötelezően be kell tartani.

Kapcsolat

Hatta Anita

Hatta Anita

Partner | Fenntarthatósági jelentés, PwC Hungary

Koncz Barbara

Koncz Barbara

Partner | ESG adó és jogi szolgáltatások, PwC Hungary

Kovács Gábor

Kovács Gábor

Vezető menedzser | ESG, PwC Hungary

Szalay Rita

Szalay Rita

Vezető menedzser | ESG, PwC Hungary

Kövessen minket!