Blockchain & Crypto

Napjainkban egyre gyakrabban olvashatunk a blockchainről és a kriptoeszközökről, mint rohamos ütemben fejlődő, nagy lehetőségeket rejtő technológiákról.

A két fogalmat gyakran szinonimaként használják, azonban ezek valójában egymásra épülnek, mintsem azonos jelentésük lenne.

A videó jelenleg nem elérhető.

1:15

Aktuális tartalmaink

Tisztuló égbolt - kripto befektetői preferenciák a piaci sokkok tükrében

A SEC 11 Bitcoin alapú ETF-et fogadott el januárban, a Bitcoin árfolyama már 60 ezer dollár felett. Láthatáron a kripto ökoszisztéma stabilizálódása a botrányokat követően? 

A PwC felmérése alapján az egyéni kripto befektetők az elmúlt másfél évben tapasztalható turbulens piaci környezet ellenére a legtöbb esetben növelték befektetéseiket 2023-ban. Milyen egyéb trendek azonosíthatók a jelentős piaci sokkhelyzetek után? Cikkünkből többek között ez is kiderül.

Elolvasom a cikket

A blockchain egy elosztott főkönyvi technológia (Distributed Ledger Technology). Tekinthetünk rá egyfajta adatbázisként, melyen az információk egymással láncszerűen kapcsolódva tárolódnak, ezáltal garantálva, hogy azok későbbi manipulálása nagyon erőforrás-igényes legyen. Egy-egy tranzakció során a hálózat résztvevőinek egységes jóváhagyása nélkül az adatok nem rögzülhetnek. Bár először a kriptovalutáknál alkalmazták, a technológia mára ennél sokkal szélesebb körben tartogat lehetőségeket.

A kriptoeszközök a blockchain elszámolási rendszerére épülő digitális eszközök. Legismertebb alcsoportjuk a kriptovaluták, ám ezeken kívül még számos típusukat különböztetjük meg. A kripto-ökoszisztéma rohamos térnyerése arra enged következtetni, hogy a digitális eszközök köré képzelt felfújt lufi mára a múlté, sőt a gazdaságoknak, vállalkozásoknak, szabályozó szerveknek fel kell készülniük ezen eszközök kezelésére a hagyományos pénzügyi rendszerekben.

A blockchain és a kripto alkalmazásai mára már kevésbé a feltörekvő technológiák közé sorolhatók. Egyre több jól megalapozott, valós üzleti lehetőséget jelentő megoldás jelenik meg a piacon és indul rohamos ütemű fejlődésnek. A PwC Magyarország sokszínű kompetenciáinak köszönhetően képes átfogó értelmezést adni a kripto-ökosztisztémáról, illetve a blockchain-technológiában rejlő lehetőségekről, legyen szó az általános trendek megértéséről és követéséről, különböző iparágak alkalmazási eseteinek tervezéséről, vagy éppen az ezeken átívelő szakterületi kérdésekről.

Egyre több vállalat látja meg a technológiában rejlő lehetőségeket és fektet be kísérleti jellegű projektekbe. Várakozásaink szerint 2025 után fogják egyre szélesebb körben alkalmazni, azonban azok a vállalatok, amelyek elsőként dolgozzák ki a blockchainre épülő megoldásaikat, versenyelőnyre tehetnek szert. A piaci környezetet érintő változásokat és trendeket folyamatosan nyomon követheti elemzéseinkből.

Iparági esetek

A kripto és a blockchain világa nem szűkíthető le a pénzügyi szolgáltatásokra, a technológia megannyi terület égető problémáira adhat megoldást. A PwC mély iparági ismeretei segítenek a valóban hatékony alkalmazási területek azonosításában.

Ellátásilánc-menedzsment

A blockchainnek köszönhetően a komplex, sokszereplős ellátási láncokban keletkező információk és dokumentumok gyorsan és egyszerűen megoszthatóak a hálózatban szereplő partner vállalatokkal. Ezáltal jelentős mértékben optimalizálható a jelenlegi körülményes, jóváhagyásokkal teli működés. A blockchain ezen kívül csökkentheti a termékek hamisításából származó veszteséget azáltal, hogy azok életútja transzparensen visszakövethetővé válik.

Kapcsolódó tartalmak:

Telekommunikáció

Az iparág szereplőinek helyzete különleges: nemcsak folyamataik megváltoztatásában lehet szerepe a blockchainnek, hanem a háttérinfrastruktúrát is biztosíthatják a technológia számára. Ezzel egyszerűbbé és biztonságosabbá tehetik az ügyfelek azonosítóinak tárolását, csökkenthetik a számhordozás költségeit és idejét, illetve megkönnyíthetik a szolgáltatók közötti roaming költségek elszámolását. A felhasználók, ügyfelek számára pedig a saját infrastruktúrán keresztül korábbi szolgáltatásaikhoz kapcsolt blockchainalapú megoldások fejlesztését segíthetik elő.

Kapcsolódó tartalmak:

Média

A blockchain-technológia, illetve az arra épülő metaverzum alapjaiban rendezheti át a szektor struktúráját, ugyanis a technológia lehetővé teszi, hogy a fogyasztók által generált bevétel direkt módon az adott tartalom készítőjéhez kerüljön, ami által megváltozhat az értéklánc. A tartalomkészítők mindemellett képesek lehetnek új árazási stratégiák bevezetésére, hatékonyabb jogszerűtlen használat elleni fellépésre, illetve valós fogyasztási adatok alapján történő elemzések elvégzésére is.

Kapcsolódó tartalmak:

Energiaszektor

Az energiaszektoron belül a blockchain számos kezdeti fázisban lévő alkalmazása ismert, amelyek új üzleti modellekkel, illetve a transzparencia és a megbízhatóság megteremtésével  járulnak hozzá a szektor fejlődéséhez. Legyen szó a fogyasztók energiahálózatra való közvetlen bekötéséről blokkláncalapú elszámolási rendszeren keresztül, a megannyi, sokszor manipulálás veszélyének kitett energetikai adatok és dokumentumok, tanúsítványok kezeléséről, az energiafelhasználással felmerült karbonkreditek, vagy éppen az energiafeleslegek személy- vagy vállalatközi (Peer-to-Peer) értékesítéséről.

Kapcsolódó tartalmak:

Sport

A technológiának a sportban jelenleg leginkább a szurkolói elköteleződést célzó alkalmazásai ismertek. Ahogy arra már több, érett sportpiaccal rendelkező országban láthattunk példát, ezek közé sorolhatók a fantokenek kibocsátása, a bérletek blockchain-technológiával támogatott elsődleges és másodlagos értékesítése, vagy a sportolói relikviákat a digitális térben elérhetővé tévő NFT-k létrehozása és aukcióra bocsátása. 

Kapcsolódó tartalmak:

Pénzügyi szolgáltatások

A pénzügyi szolgáltatások világában egyre elfogadottabbá válnak a blockchain-technológiára épülő megoldások, melyek alapjaiban változtatják meg az eddigi működést és egy új szemléletmódra épülő korszakot indíthatnak el a szektorban. CBDC-k, decentralizált pénzügyi protokollok és alkalmazások, P2P fizetés – csak néhány terület, amelyeknél nagy lehetőségeket tartogathat még a blockchain és a kriptoeszközök.

Kapcsolódó tartalmak:

Közigazgatás, oktatás, egészségügy

A blockchainre épülő alkalmazások lehetővé teszik a személyes iratok, azonosítók, végzettséget igazoló dokumentumok, vagy akár egészségügyi leletek biztonságos, gyors és egyszerű megosztását egyetlen digitális tárcán keresztül. A technológiának meghatározó szerepe lehet a személyazonosság digitális módon történő igazolásának fejlesztésében,  ezzel növelve a közigazgatási, oktatási vagy éppen egészségügyi folyamatok rugalmasságát és megbízhatóságát.

Kapcsolódó tartalmak:


Átfogó szakterületek

A blockchain és a kripto világára, annak megértésére hatványozottan igaz, hogy szakterületeken átívelő ismeretekre, holisztikus szemléletmódra van szükség. Számos kidolgozásra váró kérdés van még, melyben a PwC széles körű szakértelme segítséget jelenthet a vállalatoknak az eligazodásban.

Ügyfélélmény- és alkalmazásfejlesztés

A Web 3.0, azaz az internet új, blockchain-technológiára épülő generációja, bár érettségi szakaszának legelején jár, iparágtól függetlenül ígéretes lehetőséget tartogat a digitális térben jelenlévő vállalkozások számára termékeik, szolgáltatásaik, illetve az ezekhez tartozó ügyfélélmény fejlesztésére. Milyen új tényezőkre kell odafigyelni a ügyféléletutak tervezésénél? Hogyan néz ki a jövő felhasználóbarát alkalmazása? Miért és hogyan lesz vonzóbb, mint a Web 2.0? Mennyibe fog ez kerülni? Többek között ezek a kérdések állnak most a középpontban.

Kapcsolódó tartalmak:

Jog és szabályozás

A blockchain, az azon létrehozott digitális eszközök és ügyletek jellemzően nem, vagy legfeljebb távoli analógia útján illeszthetők be a jelenlegi szabályozás fogalmi készletébe, logikájába. Gondoljunk csak a kriptoeszközök polgári jogi minősítésére, amely számos vagyonszerzéssel, örökléssel vagy társasági joggal kapcsolatos kérdést vet fel. Jelenleg még kihívást jelent az új jogszabályok értelmezése, gyakorlati alkalmazása is. Sőt vannak olyan területek, ahol a jelenlegi szabályozás egyes elemei az ilyen technológiák vonatkozásában észszerű keretek között aligha alkalmazhatók (pl. az adatvédelmi megfelelőség kérdésköre).

Kapcsolódó tartalmak:

Auditálás

A blockchain-technológia az auditorok munkáját ugyan megkönnyítheti a jövőben, azonban új kihívásokat is tartogat. A megmásíthatatlanság miatt garantálható lesz az auditálandó adatok, dokumentumok, így az abból készült elemzések megbízhatósága és transzparenciája is. Másrészről viszont a vállalatok által kezelt kriptoeszközök, okosszerződések és az ezekhez kötődő rendszerkapcsolatok megfelelően alátámasztott auditálása még a standardok, jó gyakorlatok megfogalmazására vár.

Kiberbiztonság

Sok helyről hallhatjuk, hogy a blockchain egyik legígéretesebb tulajdonsága a biztonsági garanciája. Ez valóban azt jelenti, hogy nem is kell foglalkozni a kibervédelmi megoldásokkal? A valóság ennél sokkal árnyaltabb, számos kockázatot kell figyelembe venni a blokklánc- és a kriptorendszerek tervezése során. Legyen az a kriptotőzsdék, az okosszerződések vagy a különböző blokkláncokat összekötő hídtechnológiák sérülékenységei, az azonosításhoz nélkülözhetetlen a privát kulcsok védelme, vagy a hálózatok jóváhagyási folyamatainak manipulálása.

Forensic & Compliance

Annak ellenére, hogy a blockchain-technológia két hívószava az átláthatóság és a bizalom, mégis gyakran hallhatunk különböző visszaélésekről, amelyek elleni védekezésre kiemelt figyelmet kell fordítani. Ilyen lehet például a kriptoeszközök felhasználásával elkövetett csalás, pénzmosás, egyéb visszaélés megelőzése, vagy éppen az ezekre történő utólagos reagálás, akár a legálisan szerzett kriptoeszközökből származó vagyon eredetének alátámasztása, témaspecifikus kockázatfelmérés, megfelelőségi oktatás, illetve belső szabályzatok elkészítése.

Kapcsolódó tartalmak: 

Adózás

Mára a pénzügyi és gazdasági élet megkerülhetetlen szereplői a kriptoeszközök, amelyekkel kereskedhetünk és akár a befektetéseink részét is képezhetik. A fokozódó érdeklődést követve fontos, hogy a kapcsolódó adózási kérdésekhez megfelelő szabályozási keret legyen kialakítva, hiszen az általános adózásra vonatkozó követelmények csak részben alkalmazhatók. Legyen szó a kriptoeszközök számvitelben való kategorizálásáról, a jövedelemadózásban betöltött szerepükről, a forgalmi adózással való összefüggéseikről vagy a rájuk vonatkozó adóeljárási és -végrehajtási szabályozásról.

Kapcsolódó tartalmak:

ESG - fókuszban az energiagazdálkodás

A kriptovaluták környezeti szempontból megfogalmazott kritikája a bányászati tevékenységgel és a rendszerkarbantartással felmerülő kiemelkedően magas energiafelhasználás. A bitcoinhoz szükséges villamos energia előállításának éves CO2-kibocsátása egy kisebb ország átlagos éves károsanyag-kibocsátásánál is magasabb. Így jogosan mondható, hogy a vállalat által támogatott kripto-kifizetések sérthetik az ESG irányelveket. Azonban maga a blockchain-technológia számos fejlesztése célozza meg ezt a problémát, kezdve a platformok tranzakciós kapacitásának bővítésével, az új konszenzus mechanizmusok kifejlesztéséig.

Kapcsolódó tartalmak:

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}
Kövessen minket!