Jogi közlemény

A jelen weboldalon található információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják, azokat a weboldal látogatói személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe.

Az információk közzétételével azok szerzői és közzétevői nem nyújtanak sem jogi, sem számviteli, adó- vagy egyéb szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást. Ezen információk nem helyettesíthetik a tanácsadókkal folytatott konzultációt.

Bár mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be, a PwC nem vállal felelősséget azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért. A weboldalon található valamennyi információt „adott állapotban” biztosítjuk, azok teljessége, pontossága, időszerűsége, valamint felhasználásuk eredménye tekintetében a PwC nem vállal sem felelősséget, sem kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a valamilyen konkrét célra történő felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

A közzétett információk semmilyen mértékben nem helyettesítik az önálló, független vizsgálatokat, valamint az olvasó saját megalapozott szakmai és üzleti döntését. A jogszabályok folyamatosan változnak, értelmezésük kizárólag egy adott helyzet tényeinek függvényében és körülményeinek ismeretében lehetséges.

Ez a weboldal linkeket tartalmaz harmadik felek által üzemeltetett weboldalakhoz, melyek felett a PwC semmiféle befolyással nem rendelkezik. A PwC ezen weboldalak tartalma tekintetében felelősséget nem vállal.

Kövessen minket!