Kiskereskedelmi és fogyasztói szektor

View this page in: English

Miben segíthetünk?

A mai, igen gyorsan változó gazdasági környezetben a fogyasztói/kiskereskedelmi termékeket gyártó cégek fennmaradását olyan tényezők nehezítik, mint a lassuló, előjelezhetetlen gazdasági növekedés és a vásárlóerő csökkenése, a népesség korosodása, a folyamatosan változó adózási és jogszabályi környezetnek való megfelelés, a kiélezett verseny okozta árcsökkentési nyomás, vagy a fogyasztói magatartás változása.

Szolgáltatásaink

Könyvvizsgálati szolgáltatások

 • Kötelező és egyéb könyvvizsgálat
 • IT projektmenedzsment és minőségbiztosítás
 • Csoportbeszámolók könyvvizsgálata
 • Számviteli tanácsadás

Adótanácsadási szolgáltatások

A PwC különféle adóügyi tanácsadói szakterületei és a nemzetközi hálózata együttesen biztosítják a munka során szükséges tapasztalatot és szakértelmet. A PwC csapata az ügyfelek egyedi igényeire építve segít megtalálni a legnagyobb adómegtakarítással és/vagy a legkisebb adókockázattal járó megoldásokat szem előtt tartva az ügyfelek maximális megfelelését a vonatkozó jogszabályoknak. Adótanácsadási szolgáltatásaink többek közt a következő területekhez kapcsolódnak:

 • Beruházások, illetőleg belföldi és külföldi terjeszkedés adótervezése;
 • Adóügyi átvilágítás és tranzakció-strukturálás;
 • Helyi iparűzési adó megtakarítások;
 • Állami és EU-támogatások;
 • Magyarországon végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények és állami támogatások;
 • Adóhatósági vizsgálatok, jogorvoslati eljárások;
 • Termékspecifikus adókkal (népegészségügyi termékadó, jövedéki adó, áfa kulcs, környezetvédelmi termékdíj) kapcsolatos megtakarítási lehetőségek feltárása;
 • Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és optimalizáció;
 • Vám megtakarítási lehetőségek beazonosítása;
 • Transzferár-képzéssel kapcsolatos átfogó tervezés és megfelelés;
 • Adó szempontból is optimális ellátási lánc kialakítása;
 • Kedvezményekkel, termékmintákkal és marketing díjakkal kapcsolatos kérdések;
 • Úgynevezett „e-megfelelés”, elektronikus számlázás és archiválás;
 • Külföldi állampolgárok foglalkoztatása, tartózkodása és adózási kérdései;
 • Javadalmazási és HR kérdések, cafeteria rendszer, illetve dolgozói részvényopciós programok kidolgozása;
 • Vállalati pénzügyi adminisztrációs szolgáltatások.

Tanácsadási szolgáltatások

 • Működési hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Pénzügyi hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Vállalati szintű kockázatkezelési tanácsadás;
 • Informatikai hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Informatikai biztonság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Belső ellenőrzési szolgáltatások – internal audit;
 • Üzletértékelési- és vállalatfelvásárlási szolgáltatások;
 • Állami támogatások igénylésével kapcsolatos átfogó tanácsadás;
 • Átfogó pénzügyi vállalatátvilágítás.

Jogi szolgáltatások

 • Beruházásokkal kapcsolatos ingatlanjogi és egyéb kapcsolódó tanácsadás (ideértve a zöld- és barnamezős beruházásokat);
 • Képviselet hatósági és bírósági eljárások során;
 • Összeolvadások és felvásárlások, jogi átvilágítás;
 • Versenyjogi, fogyasztóvédelmi és tisztességtelen forgalmazói magatartással kapcsolatos ügyek;
 • Közbeszerzési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • Környezetvédelmi jogi kérdések;
 • Munkajogi tanácsadás (különös tekintettel a vezető állású munkavállalók foglalkoztatására, szabályzatok kidolgozására, leépítésre, kollektív munkajogi kérdésekre);
 • Beszállítói-, és forgalmazói szerződés-struktúrák, általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, keret- és egyedi megállapodások tervezése;
 • Reklámjogi tanácsadás, marketing- és egyéb együttműködésre vonatkozó kondíciók kialakítása;
 • Adatvédelmi jogi tanácsadás, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok kialakítása;
 • Informatikai jogi, illetve szellemi alkotásokhoz kapcsolódó problémák kezelése;
 • Követelésbehajtás, hitelezői-, illetve kártérítési és egyéb polgári jogi igények érvényesítése.

Kapcsolat

Biczó Péter

Biczó Péter

Partner, PwC Hungary

Mekler Anita

Mekler Anita

Cégtárs, PwC Hungary

Szük Balázs

Szük Balázs

Vezető menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!