Kiskereskedelmi és fogyasztói szektor

View this page in: English

Miben segíthetünk?

A mai, igen gyorsan változó gazdasági környezetben a fogyasztói/kiskereskedelmi termékeket gyártó cégek fennmaradását olyan tényezők nehezítik, mint a lassuló, előjelezhetetlen gazdasági növekedés és a vásárlóerő csökkenése, a népesség korosodása, a folyamatosan változó adózási és jogszabályi környezetnek való megfelelés, a kiélezett verseny okozta árcsökkentési nyomás, vagy a fogyasztói magatartás változása.

Szolgáltatásaink

Könyvvizsgálati szolgáltatások

 • Kötelező és egyéb könyvvizsgálat
 • IT projektmenedzsment és minőségbiztosítás
 • Csoportbeszámolók könyvvizsgálata
 • Számviteli tanácsadás

Adótanácsadási szolgáltatások

A PwC különféle adóügyi tanácsadói szakterületei és a nemzetközi hálózata együttesen biztosítják a munka során szükséges tapasztalatot és szakértelmet. A PwC csapata az ügyfelek egyedi igényeire építve segít megtalálni a legnagyobb adómegtakarítással és/vagy a legkisebb adókockázattal járó megoldásokat szem előtt tartva az ügyfelek maximális megfelelését a vonatkozó jogszabályoknak. Adótanácsadási szolgáltatásaink többek közt a következő területekhez kapcsolódnak:

 • Beruházások, illetőleg belföldi és külföldi terjeszkedés adótervezése;
 • Adóügyi átvilágítás és tranzakció-strukturálás;
 • Helyi iparűzési adó megtakarítások;
 • Állami és EU-támogatások;
 • Magyarországon végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények és állami támogatások;
 • Adóhatósági vizsgálatok, jogorvoslati eljárások;
 • Termékspecifikus adókkal (népegészségügyi termékadó, jövedéki adó, áfa kulcs, környezetvédelmi termékdíj) kapcsolatos megtakarítási lehetőségek feltárása;
 • Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és optimalizáció;
 • Vám megtakarítási lehetőségek beazonosítása;
 • Transzferár-képzéssel kapcsolatos átfogó tervezés és megfelelés;
 • Adó szempontból is optimális ellátási lánc kialakítása;
 • Kedvezményekkel, termékmintákkal és marketing díjakkal kapcsolatos kérdések;
 • Úgynevezett „e-megfelelés”, elektronikus számlázás és archiválás;
 • Külföldi állampolgárok foglalkoztatása, tartózkodása és adózási kérdései;
 • Javadalmazási és HR kérdések, cafeteria rendszer, illetve dolgozói részvényopciós programok kidolgozása;
 • Vállalati pénzügyi adminisztrációs szolgáltatások.

Tanácsadási szolgáltatások

 • Működési hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Pénzügyi hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Vállalati szintű kockázatkezelési tanácsadás;
 • Informatikai hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Informatikai biztonság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Belső ellenőrzési szolgáltatások – internal audit;
 • Üzletértékelési- és vállalatfelvásárlási szolgáltatások;
 • Állami támogatások igénylésével kapcsolatos átfogó tanácsadás;
 • Átfogó pénzügyi vállalatátvilágítás.

Jogi szolgáltatások

 • Beruházásokkal kapcsolatos ingatlanjogi és egyéb kapcsolódó tanácsadás (ideértve a zöld- és barnamezős beruházásokat);
 • Képviselet hatósági és bírósági eljárások során;
 • Összeolvadások és felvásárlások, jogi átvilágítás;
 • Versenyjogi, fogyasztóvédelmi és tisztességtelen forgalmazói magatartással kapcsolatos ügyek;
 • Közbeszerzési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • Környezetvédelmi jogi kérdések;
 • Munkajogi tanácsadás (különös tekintettel a vezető állású munkavállalók foglalkoztatására, szabályzatok kidolgozására, leépítésre, kollektív munkajogi kérdésekre);
 • Beszállítói-, és forgalmazói szerződés-struktúrák, általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, keret- és egyedi megállapodások tervezése;
 • Reklámjogi tanácsadás, marketing- és egyéb együttműködésre vonatkozó kondíciók kialakítása;
 • Adatvédelmi jogi tanácsadás, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok kialakítása;
 • Informatikai jogi, illetve szellemi alkotásokhoz kapcsolódó problémák kezelése;
 • Követelésbehajtás, hitelezői-, illetve kártérítési és egyéb polgári jogi igények érvényesítése.

Kapcsolódó elemzéseink

Ha a kör bezárul – a körforgásos gazdaság jelentősége és lehetőségei

Ha a kör bezárul – a körforgásos gazdaság jelentősége és lehetőségei

A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás – egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amely újradefiniálja a terméktervezés, gyártás, fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a vállalatok számára. A több mint 70 vállalati példa bemutatása mellett fontosnak tartottuk, hogy rávilágítsunk arra, ahogy a negyedik ipari forradalom technológiai megoldásai könnyebbé, gyorsabbá – és idővel alapértelmezetté – teszik a körforgásosságot.

Kapcsolat

Biczó Péter

Biczó Péter

Partner, PwC Hungary

Mekler Anita

Mekler Anita

Partner, PwC Hungary

Szük Balázs

Szük Balázs

Vezető menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!