Adatbiztonsági nyilatkozat

View this page in: English

Bevezetés

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (a továbbiakban együttesen „PwC Magyarország”) elkötelezettek az adatvédelem – így különösen a honlap látogatóinak személyes adatainak a – védelme mellett. A PwC Magyarország adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a PwC Magyarország ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk a data.protection@hu.pwc.com e-mail címen.

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. A honlapra látogatóktól korlátozott körben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, fax- és telefonszám. Személyes adatokat általában az alábbi célokból gyűjtünk:

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat - úgymint név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím és telefonszám - például

  • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
  • további információk kérése;
  • megrendelt kiadványok és referenciaanyagok megküldése;
  • szakmai önéletrajz benyújtása;
  • eseményekre és konferenciákra történő regisztráció;
  • a “Regisztráljon a levelezési listánkra!” kezdeményezésben való részvétel

A látogatók a weboldalon keresztül e-mailt is küldhetnek részünkre. Az így küldött üzenetek tartalmazzák a küldő felhasználó nevét, e-mail címét, valamint minden olyan információt, amelyet velünk az üzenet szövegében meg kíván osztani.

Kifejezetten demográfiai adatokat – például nem és foglalkozás – nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő internetes jelentkezéskor a látogató megadhat ilyen adatokat. A PwC Magyarország adatvédelmi elvei értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a PwC üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, az Ön számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk Önnek; a levelezési listáról azonban bármikor leiratkozhat, ennek részleteit megtalálja a „Leiratkozás” résznél.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk. 

Adatkezelő

Ezen weboldal üzemeltetői, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (melyek székhelye 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat megoszthatjuk a PricewaterhouseCoopers hálózat más tagvállalataival vagy kapcsolt vállalkozásaival, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében a látogató az adatokat közölte. Személyes adatait továbbíthatjuk a PwC adatait feldolgozó információtechnológiai, identitáskezelési, webhely-üzemeltetési, adatelemzési, biztonsági mentési, adatbiztonsági és tárolási szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleknek. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az illetősége szerintitől eltérő joghatóság területén tároljuk. Ebbe beletartozhatnak az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, és a személyes adatok védelmét törvénnyel kifejezetten nem védő joghatóságok is. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek az entitások az információkat és adatokat megfelelően védjék. Adatainak megadásával a látogató kifejezett hozzájárulását adja adatai ilyen jellegű továbbításához, beleértve azok határokon átnyúló továbbítását.

A PwC a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

Egyéb harmadik felekkel és a PricewaterhouseCoopers hálózatán belüli tagvállalatokkal nem osztunk meg másodlagos vagy nem kapcsolódó célú információkat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztunk meg információt, ha Ön ehhez hozzájárulását adja.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a PwC Magyarország vagy a pwc.com adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. A PwC adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Biztonság

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban amellett, hogy mindent megteszünk, nem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá. A PwC a webes felületein megadott banki és hitelkártyaadatokat SSL protokoll használatával védi.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy a data.protection@hu.pwc.com e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez, illetve a prémium weboldalakon található bizalmas üzleti információkhoz és a honlap tulajdonosának szellemi tulajdonát képező információkhoz.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk a fenti e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférés biztosításáért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét a data.protection@hu.pwc.com e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt.

A szakmai életrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség, vagy a humán erőforrás osztályunk elavultnak ítéli meg.

Cookie-k és naplófájlok

A PwC Magyarország egyes esetekben, amikor a látogatók meglátogatják a honlapját, vagy a látogató és a PwC Magyarország között történő e-mail levelezés során automatikusan gyűjt bizonyos típusú információkat. Ilyen automatikus gyűjtési technika a cookie-k használata és a webszerver által végrehajtott naplózás IP címgyűjtés céljából. A fenti technikák segítségével történő adatgyűjtés lehetővé teszi számunkra, hogy teljesebb képet kapjunk a weboldalaink használatáról, és javítsuk azok működését, használhatóságát és hatékonyságát, valamint mérni tudjuk a marketing tevékenységünk hatékonyságát.

Cookie-k - Kisméretű szöveges fájlokat, úgynevezett cookie-kat használunk, amelyek a látogatók merevlemezén tárolódnak el. Ezek segítségével személyre szabottabb webes élményt tudjunk nyújtani Önnek. A cookie felhasználható például arra, hogy a regisztrációs információk egy adott weboldalon eltárolódjanak, és ezáltal a felhasználónak ne kelljen ismételten megadni a regisztrációs adatokat a weboldal későbbi meglátogatásakor. A weboldalakkal kapcsolatos statisztikai adatokat harmadik felek gyűjtik be, az IP címeket kizárólag statisztikai jelentések készítése céljából továbbítjuk ezeknek a harmadik feleknek.

 

A cookie-k használata ma már általános jelenség a legtöbb weboldalon. Mindazonáltal, ha Ön úgy érzi, hogy ez zavaró, a legtöbb böngésző program lehetőséget ad a cookie-k használatának letiltására. Ilyen esetben azonban Ön nem tud élni az ismételt regisztráció elkerülésének lehetőségével, és esetleg a honlap más funkcióit is csak korlátozottan tudja használni. A honlapunkról való kilépés után Ön törölni tudja a cookie-kat a gépéről, amennyiben úgy akarja.

Naplófájlok - Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően menedzselni tudjuk, előfordulhat, hogy bizonyos információkat - az anonimitás megőrzése mellett - a rendszereinken naplózunk, és a látogatókról kategorizált nyilvántartást készítünk bizonyos információk mentén, mint például a tartománynév vagy a honlap meglátogatásához használt böngésző típusa. Az ilyen statisztikai adatokat összesített formában közöljük a webmestereinkkel. A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hogy hatékony információforrás legyen.

Módosítások

A PwC Magyarország fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Adatbázis NAIH nyilvántartási száma:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.: 40542

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.: 40902

 

Kövessen minket!