Gyógyszer- és egészségipar

A gyógyszer- és egészségipari ágazat kilátásai rendkívül vegyesek. A tudományos és technológiai fejlődés, a társadalmi változások és a szűkülő gazdasági környezet alapjaiban alakítják át ezt a piacot. A cégek rengeteg energiát fordítanak arra, hogy képesek legyenek megfelelni a társadalom, a betegek felől érkező és egyre komolyabb elvárásoknak is.

Mivel foglalkozunk

Szakértőink a könyvvizsgálat, a számvitel, az adózás, az üzleti stratégia és a jog területén mély iparági ismerettel alátámasztott szolgáltatásokkal segítik ügyfelek széles körét – a multinacionális vállalkozásoktól és jelentős regionális piaci szereplőktől a kis és közepes hazai vállalkozásokig.

Referenciáink

 • Bayer
 • Béres
 • Richter
 • TEVA
 • Glaxo Smith Kline

Szolgáltatásaink

A PwC és együttműködő ügyvédi irodája, a Réti, Várszegi és Társai PricewaterhouseCoopers Legal évek óta aktívan foglalkozik gyógyszer- és egészségiparral kapcsolatos ügyekkel.

Szolgáltatásaink átfogóan lefedik a vállalatirányítást meghatározó és az azokhoz kapcsolódó területeket. Az egyes szolgáltatások terén külön munkacsoportokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A gyógyszer- és egészségipari csoportban tevékenykedő szakértők mély ismeretekkel rendelkeznek a gyógyszeripari trendekről, az iparági és szabályozási specifikumairól.

Könyvvizsgálati szolgáltatások és számviteli tanácsadás

 • Könyvvizsgálati szolgáltatások törvényi vagy csoportinstrukcióknak megfelelően;
 • Számviteli átvilágítás;
 • Egyéb bizonyosságot nyújtó eljárások elvégzése;
 • Megállapodás szerinti vizsgálatok elvégzése;
 • Sarbanes-Oxley szabályozással kapcsolatos tanácsadás;
 • Magyar számvitel / IFRS / US GAAP szabályozással kapcsolatos tanácsadás (rendszeres havi vagy szükség esetén eseti jelleggel akár szóban vagy írásban (tanácsadó levelek elkészítése));
 • Speciális számviteli esetek kezelése, pl. átalakulással kapcsolatos számviteli tanácsadás;
 • Számviteli folyamatok átvilágítása és racionalizálása;
 • Treasury kockázatkezelési és elszámolási tanácsadás;
 • Számviteloktatás és továbbképzés (mérlegképes, könyvvizsgálói és ACCA kreditpontokat is adó képzések) a PwC Academy keretében.

Adótanácsadási szolgáltatások

 • Különböző juttatások (termékminták, ajándékok, szolgáltatások orvosoknak/kórházaknak) törvényeknek megfelelő adótervezése;
 • Patikai akciók és egyéb engedmények adókezelésével kapcsolatos tanácsadás
 • Gyógyszerek, gyógyhatású készítmények és alapanyagok tarifális besorolásával kapcsolatos tanácsadás, hatóságokkal történő egyeztetés;
 • Csomagoláshoz kapcsolódó környezetvédelmi termékdíj és hulladékhasznosítási kérdések;
 • Magyarországon végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó adókedvezményekkel és állami támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás;
 • Adóhatósági vizsgálatok során nyújtott tanácsadás;
 • Transzferár-képzéssel kapcsolatos átfogó tervezési és megfelelési szolgáltatások, biztosítva, hogy ügyfeleink vállalati szabályzatai összhangban legyenek a 2003-ban bevezetett magyar szabályokkal;
 • Cafeteria rendszer, illetve dolgozói és vezetői juttatásiprogramok kidolgozása;
 • Adóbevallások átnézése, elkészítése (gyógyszeradók, társasági adó, áfa);
 • külföldi kiküldetésben lévő magyar dolgozók és Magyarországon dolgozó külföldi állampolgárok személyi jövedelem adóbevallásának elkészítése

Üzleti tanácsadás

 • Működési hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Pénzügyi hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Vállalati szintű kockázatkezelési tanácsadás;
 • Informatikai hatékonyság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Informatikai biztonság vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás;
 • Belső ellenőrzési szolgáltatások – internal audit;
 • Üzletértékelési- és vállalatfelvásárlási szolgáltatások;
 • Állami támogatások igénylésével kapcsolatos átfogó tanácsadás;
 • Átfogó pénzügyi vállalatátvilágítás.

Jogi szolgáltatások

 • Gyógyszerpromóciós tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás, marketing struktúrák vizsgálata jogi megfelelőség szempontjából, képviselet felügyeleti eljárásokban (egészségügyi szakemberekkel kötött megállapodások, eszközök átadása, adományok és termékminták, ajándékok és vendéglátás, konferencián való részvétel támogatása, reklámtevékenység a betegek irányában, online ismertetés).
 • Fellépés versenytársak jogsértő, vagy jogsértéssel fenyegető tevékenysége ellen: tanácsadás és képviselet versenyjogi, valamint védjegybitorlással, jellegbitorlással kapcsolatos eljárásokban.
 • Terápiahűség-, illetve adherencia programokra vonatkozó jogi tanácsadás, a kapcsolódó szerződések elkészítése és felülvizsgálata (különös tekintettel a klinikai vizsgálati, adatkezelési, promóciós és felelősségi korlátokra).
 • Klinikai vizsgálatokra vonatkozó, illetve obszervációs megállapodások elkészítése és felülvizsgálata, kapcsolódó tanácsadás, gyógyszeripari társaságok képviselete a vizsgálatokkal összefüggő eljárások során.
 • Gyógyszerismertető munkatársak foglalkoztatásának feltételeivel és körülményeivel, valamint felelősségi kérdésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
 • Tréning és tanácsadás a GYEMSZI-OGYI és a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban alkalmazható ún. "hajnali rajtaütésre" való felkészülés keretében.
 • Orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök és étrend-kiegészítők forgalmazásával és hatósági ellenőrzésével, reklámozásával kapcsolatos tanácsadás.
 • Engedélyezéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

Kapcsolódó elemzéseink

Driving the future of health

Driving the future of health

A digitalizáció hatására 2030-ig átlagosan akár 22 milliárd dollárral is bővülhet a digitális egészségügyi megoldások finanszírozása az EU5 országokban, míg a gyógyszeres és egyéb hagyományos terápiákra fordított kiadások jelentősen visszaesnek. Mindez teret enged a technológiai szektornak, hogy átvegye a vezető szerepet az egészségügyi innováció területén, valamint komoly nyomást helyez a gyógyszeripari marginok alakulására.

A változás állandósága

A változás állandósága

A gyógyszer- és egészségipari ágazat kilátásai rendkívül vegyesek. A tudományos és technológiai fejlődés, a társadalmi változások és a szűkülő gazdasági környezet alapjaiban alakítják át ezt a piacot. A változásokhoz való alkalmazkodás óriási piaci lehetőségeket nyit, miközben számos olyan veszélyt is magában hordoz, amelyek elkerülésére már most előrelátó és súlyos döntéseket kell meghozniuk az üzleti vezetőknek. Miközben az iparág vezérigazgatói alapvetően bizakodóak a jövőt illetően, arra is felhívják a figyelmet, hogy a szabályozói feladatokat ellátó kormányzatok is döntő befolyással vannak a cégek eredményességére, ami szükségessé teszi a folyamatos párbeszédet a közhatalommal.

Kapcsolat

Barsi Éva

Barsi Éva

Partner, PwC Hungary

Dr. Zalai Péter

Dr. Zalai Péter

Ügyvéd, PwC Hungary

Kövessen minket!