A pénzügyi szektor Magyarországon

View this page in: English

A pénzügyi válság óta folyamatos és jelentős változáson megy át a pénzügyi szolgáltatások piaca. Az új típusú piaci szereplők a hagyományos szolgáltatókat is cselekvésre késztetik. A PwC tanácsadói a pénzügyi szolgáltatások jövőjére összpontosítanak, hatékonyan támogatják ügyfeleiket stratégiájuk átalakításában, a kereskedelmi bankok versenyképességének megőrzésében. 

Tanácsot adunk olyan a pénzügyi szektort érintő kulcsfontosságú kérdésekben, mint például az új technológiák, a digitalizáció, a big data, a kiberbiztonság vagy éppen a kockázatkezelés és a szabályozói elvárások, valamint a változó ügyféligények.

stock market

Az iparágat napjainkban meghatározó kihívások:

 • a globális, uniós és nemzeti szabályozási elvárások és az ezekhez kapcsolódó potenciális versenyhátrány
 • az adminisztrációs terhek, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség növekedése
 • a tőke- illetve likviditási követelmények szigorodása
 • a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előírások, mérőszámok, riportrendszer (Fenntarthatósági jelentés, SFDR) és az azokból eredő kockázatok 
 • az egyre gyakoribb hatósági vizsgálatok, súlyosbodó bírságok, növekvő szabályozási költségek
 • a technológiai fejlődés, a digitális csatornák előtérbe kerülése, “open banking”, a pénzügyi termékek evolúciója – a fogyasztói elvárások változása, 
 • a belső folyamatok digitalizálása és hatékonyságnövelés - “paperless bank/office”
 • a szinte azonnali reakciót kívánó, egyre komplexebbé váló belső és külső fenyegetettségek, valamint az ezek kezeléséhez szükséges banki fejlesztések.

A pénzügyi szektortól jelentős  pénzügyi és emberi erőforrást igényelnek az iparági kihívások. Tevékenységünkkel az ügyfeleinket érintő kihívásokra szeretnénk választ adni, hogy azokat lehetőséggé tudják formálni.
 

Compliance, fraud, kockázat-kezelés és belső ellenőrzés

Hogyan tudja hatékonyabbá tenni a compliance folyamatait, úgy, hogy közben a kockázatokat megfelelően kezelje?

Milyen technológiai fejlesztési lehetőségei vannak a compliance és fraud területeken?

Felmérte már, hogy a munkavállalói és az informatikai rendszerei milyen hatékonyan ismerik fel a gyanús viselkedést, mintázatokat?

A compliance és a csalás megelőzési tevékenység hatékonyabbá és eredményesebbé tételében támogatjuk ügyfeleinket:

 • együttműködünk  AML, szankciós, csalásmegelőzési funkciók és a támogató informatikai rendszerek működésének átvilágításában, 
 • összevetjük a szabályozói előírásokat, a belső szabályzatokat és a bank tényleges folyamatait a jogszabályi megfelelés érdekében,
 • áttekintjük a tipikus magas inherens kockázattal bíró folyamatokat – forráskihelyezés, beszerzés, behajtás, követelés-kezelés,  
 • segítünk a compliance vezetőknek és szakembereknek a megfelelőségi folyamatok hatékonyságának javításában, közreműködünk a compliance funkció digitális fittségét javító informatikai megoldások kiválasztásában, bevezetésében és fejlesztésében,
 • átvilágítjuk, fejlesztjük a belső compliance kontrollokat.

A tranzakciós monitoring tevékenység sokszor nem elég hatékony, gyakori a fals pozitív találat, amely magas fenntartási költségeket eredményez, azonban így sincs garancia arra, hogy minden kockázatos ügyfél és tranzakció felderítése megtörténik. 

A következő szolgáltatásokkal segítjük a valódi compliance kockázatok menedzselését, és növeljük a compliance folyamatok hatékonyságát:

 • felülvizsgáljuk az alert processing, investigation és riportálási folyamatokat, 
 • újragondoljuk az ügyfél szegmentációt, 
 • újra-kalibráljuk a rendszereket és szcenáriókat kockázati és hatékonysági szempontból, támogatjuk az automatikus riporting folyamat kialakítását. 

További szolgáltatásaink

 • Vállalati AML gyakorlat felmérése, értékelése és optimalizálása
 • AML, Szankciós rendszereket biztosító szállítói kiválasztás folyamatának támogatása (az ajánlatok technikai és kockázati szempontból történő értékelése)
 • Tranzakciós AML szűrőrendszer és szankciós szűrőrendszer implementálása, tesztelése, optimalizálása, kalibrálása

A PSD2 irányelv, és azt a nemzeti jogrendbe átültető különböző hazai jogszabályok, illetve a PSD2 kiegészítéséről szóló bizottsági rendelet (SCA) eredményeként az érintett pénzforgalmi szolgáltatókat számos kötelezettség terheli. 

Az előírások megkövetelik a pénzforgalmi szolgáltatótól, hogy hatékony - akár mesterséges intelligencia alapú – fraud monitoring rendszerrel rendelkezzenek, könnyen hozzáférjenek a kérelmek elbírálásához szükséges adatokhoz, továbbá rendelkezzenek a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges emberi erőforrással. 

Ügyfeleinknek olyan IT megoldásokat nyújtunk, amelyek segítségével gyorsan, hatékonyan férnek hozzá a szükséges adatokhoz, valamint felkészítjük a szervezetet és annak munkavállalóit az ilyen esetek hatékony kezelésére.

Vállalati kockázatkezelés

Teljeskörű vállalati kockázatkezelési tanácsadást nyújtunk:

 • értékeljük és fejlesztjük a vállalat-specifikus kockázatkezelési keretrendszert és módszertant 
 • kockázatkezelési képzéseket tartunk
 • közreműködünk a kockázatkezelési informatikai rendszerek felméréseében, fejlesztésében, kiválasztásában és bevezetésének támogatásában 
 • felülvizsgáljuk és fejlesztjük a potenciális működési, illetve csalási kockázatot magukban rejtő folyamatokat mint például: beszerzés, beszállító kiválasztás, követeléskezelés

Internal audit és speciális auditok

Kiszervezett belső ellenőrzési tevékenységet nyújtunk, támogatjuk a meglévő belső ellenőrzési funkciót iparág specifikus tudással rendelkező szakemberekkel, illetve módszertani tanácsadással, valamint a célzott ellenőrzéseket precízen és gyorsan  elvégezzük. Bizonyosságot nyújtó jelentéseket adunk ki harmadik felek elvárásainak, illetve jogszabályi megfelelés vonatkozásában, valamint a vezetőség igényeinek megfelelő speciális ellenőrzéseket (agreed-upon procedures, AuP) folytatunk le és ezek eredményéről jelentéseket készítünk. Elvégezzük Európai Uniós projektek ellenőrzését és elő-auditját.

Fenntarthatósággal kapcsolatos szolgáltatások

Elkészítjük a standardok (pl. GRI) szerinti fenntarthatósági jelentéseket vagy azok ISAE szabvány szerint bizonyosságot adó auditálását. 

Tanácsot adunk az Európai Unió Fenntartható Finanszírozás Akcióterv keretében létrehozott szabályozások (pl. Taxonómia rendelet, SFDR, központi banki ajánlások) rendelkezéseivel kapcsolatosan, felkészítjük ügyfeleinket az ezeknek való megfelelésre. 


ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) témakörökben stratégiai és kockázatkezelési tanácsadást nyújtunk, középpontban az ezekkel kapcsolatos beszámolásra, adatgyűjtésre. 

Teljeskörűen támogatjuk “Net zero” kibocsátás projekteket, vállalati, folyamati, illetve szakterületi szinten.

Digitalizáció, kiberbiztonság, big data

 • Hogyan lehet az információtudatosságot növelni a szervezeten belül? Hogyan lehet felkészülni egy esetleges külső támadásra?
 • A digitális bankolás, a PSD2 bevezetése, az új trendek milyen lehetőségeket nyújtanak és milyen extra feladatokat rónak a pénzintézetekre?
 • Hogyan lehet hatékonyságot növelni a folyamatok automatizálásával?

Az IT biztonság kérdésében mindig az ember a leggyengébb láncszem, emellett fontos a rendszerek biztonsági szintjének növelése és a felkészülés egy potenciális kibertámadásra is. Az IT stratégiával összhangban támogatjuk ügyfeleinket információbiztonsági rendszerek implementációjában és / vagy üzemeltetésében (pl.: DLP, IDM, PAM), de ezek a biztonsági megoldások csakis a dolgozói tudatosság növelésével együtt lehetnek hatékonyak. A mai trendeket követve a "gamification" jegyében dolgoztunk ki tudatossági tréningeket (például: információ-, és adatbiztonsági szabadulószobát) dolgozók és IT szakemberek számára, ami a tapasztalataink szerint hatékonyabb tanulást és magasabb tudatossági szintet eredményez. A pénzügyi rendszerek hatékony védelme érdekében Cyber Threat Intelligence (CTI) szolgáltatást nyújtunk, amely segítségével ügyfeleink könnyebben felkészülhetnek egy potenciális támadásra.

Napjainkban már nem az a kérdés, hogy van-e adat, hanem az, hogy melyik piaci szereplő tudja a meglévő adatvagyonát a lehető legjobban hasznosítani és hogy milyen megoldások vannak a  folyamatok automatizálására. Adatbányász kollégáinkkal és saját digitális megoldásainkkal ebben tudjuk ügyfeleinket támogatni - legyen szó akár a bankok készpénzgazdálkodásának optimalizációjáról vagy a hitelezési folyamat átfutási idejének csökkentéséről. Megoldásaink, az erőforrások jobb kihasználásával, lehetőséget nyújtanak a banki költségek csökkentésére.

Egy rugalmas és könnyen telepíthető szoftverrobot segítségével - egy erőforrásigényes szoftver bevezetése helyett - csökkenthető manuális feladatokra fordított idő, így  a munkavállalók a valódi értékkel bíró feladatokra összpontosíthatnak.

Biztosítók részére ajánljuk

A biztosítók számára a mai szabályozói, és piaci, technológiai környezetben az adott szektort érintően
 • megválaszoljuk a specifikus adózási kérdéseket 

 • széleskörű aktuárius, pénzmosás/terrorizmus finanszírozás megelőzési, belső ellenőrzési és compliance szolgáltatásokat nyújtunk

 • speciális informatikai támogatást biztosítunk

 • átvilágítjuk a biztosítói folyamatokat informatikai szempontból

 • átvizsgáljuk adatállományát, azonosítjuk a devianciát

 • növeljük a hatékonyságot tanácsadói szolgáltatásunkkal.

Adatalapú megoldásaink megkönnyíthetik, felgyorsíthatják például a kár- és díjkalkuláció ellenőrzését. A biztosítónál alkalmazott informatikai folyamatok és kontroll környezet felmérése segít abban, hogy valós képet alkossunk a szabályozói, felügyeleti megfelelőségről és az iparági jó gyakorlatok alkalmazásáról. Emellett, az általunk kifejezetten  a biztosító szektor számára megírt program segítségével  ügyfeleink egyszerűen, gyorsan tudnak a biztosítóktól származó, nagy mennyiségű, publikusan hozzáférhető adatokból összefoglaló információkat, közérthető ábrákat készíteni, képet kaphatnak teljesítményükről a versenytársaikhoz képest. 

Szakértőink tapasztalattal rendelkeznek  

kockázatkezelési tréningek tartásában, 

vállalati kockázatkezelési keretrendszer és módszertan, illetve

kockázatkezelési informatikai rendszer kialakításában, működésének értékelésében, fejlesztésében.

Számvitel, könyvvizsgálat, adó

A pénzügyi intézmények igényeire szabott könyvvizsgálati és adótanácsadói csapatunk ötvözi a modern technológiai megoldásokat a szakmai és iparági szaktudással. Célunk az, hogy a vizsgálatok és lényegi döntések megfelelő adatokon alapuljanak és minél gyorsabban, optimális erőforrás befektetéssel készüljenek el. IT szakértőink és adótanácsadóink együttműködésével egyszerű, automatizált megoldásokat kínálunk az adózási kérdések megválaszolására, ideértve az online számlabekötését és az ÁFA-bevallások automatikus kitöltését is.

Az informatikai szolgáltatásaink segítségével, például a már meglévő alkalmazásokra épített szoftverrobotok alkalmazásával automatizálhatóak az adminisztratív, manuális feladatok, így az alkalmazottak szaktudását és idejét magasabb értékteremtő feladatokra fordíthatja ügyfelünk.

Felmérjük a számítástechnikai rendszerek, folyamatok és kontroll környezet jogszabályi megfelelőségét, illetve összevetjük őket az iparági legjobb gyakorlatokkal.Célunk a hatékony munkavégzés és az esetleges felügyeleti vizsgálatok gördülékeny és megállapítások nélküli lefolytatása.

Ügyfeleink rendelkezésére állunk továbbá az IFRS áttéréshez kapcsolódóan:

 • hatásfelméréssel, 

 • teljeskörű szakmai tanácsadással, illetve 

 • a gyakorlatban felmerülő komplex számviteli kérdések megoldásában, legyen szó akár IFRS, akár a magyar szabályozás szerinti könyvvitelről.

Ezen túl szakmai továbbképzések széles palettáját biztosítjuk ügyfeleink könyvelői, illetve könyvvizsgálók, adótanácsadók részére.

Tranzakciós szolgáltatások

A közép-európai pénzügyi piacra további konszolidáció vár a hatékony működés eléréséhez, ami a jövőre is jelentős számú tranzakciót vetít előre. A pénzügyi szektor tranzakciói speciális szaktudást igényelnek, a pénzügyi intézmények eltérő beszámoló készítési kötelezettsége (IFRS9 alkalmazása), az eltérő adókötelezettségek, valamint a speciális jogi szabályozás miatt.
 
Ügyfeleinknek az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a sikeres tranzakció érdekében:
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése és felülvizsgálata;

 • üzletértékelés és saját tőke piaci értékének meghatározása;

 • banki ingatlanok értékelése;

 • pénzügyi modellezés és üzleti terv felülvizsgálat;

 • portfolió értékelés és menedzsment;
 • hitel- és betétportfólió értékelése, a tőkemegfelelés és likviditás ellenőrzése;
 • opciók és pénzügyi eszközök értékelése;
 • pénzügyi, adózási, informatikai és jogi átvilágítási szolgáltatásokat nyújtunk.

Az átvilágításunk eredményterméke az átvilágítási jelentés, amely tartalmazza a beazonosított pénzügyi, adózási, informatikai és jogi kockázatok összefoglalását azok kezelésére és csökkentésére tett javaslatokat.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kapcsolat

Balázs Árpád

Balázs Árpád

Partner, PwC Hungary

Kerekes Antal

Kerekes Antal

Partner, PwC Hungary

Polacsek Csaba

Polacsek Csaba

Partner, PwC Hungary

Nagy Ádám Gusztáv

Nagy Ádám Gusztáv

Igazgató, PwC Hungary

Kövessen minket!