Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

E-kereskedelem, mint az Európai Egységes Digitális Piaci Stratégia része

Eligazodás a komplex szabályozói környezetben

A globalizáció, vagyis az áruk, szolgáltatások földrajzi szempontból korlátlan elérhetősége hatalmas lehetőség a kereskedelemmel, szolgáltatásokkal foglalkozó cégek számára. Ez ugyanakkor a jogszabályok folyamatos nyomonkövetését, bizonyos esetekben a tevékenységek átstrukturálását is jelentheti.  A COVID-19-járvány még inkább felgyorsította ezt a folyamatot.

Szakembereinkkel - akik a PwC Magyarország, illetve a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal munkatársai - azt tapasztaljuk, hogy a növekvő, sok esetben nem egyértelmű jogi szabályozás jelentős terhet ró a piaci szereplőkre. Sokéves adózási és jogi tapasztalatunk és tudásunk megosztásával szeretnénk segítséget nyújtani az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak ezen a platformon.

Somebody typing on a laptop
Somebody is shopping online

Mi az a Digitális Egységes Piac?

Az Európai Unió Bizottsága 2015-ben fogadta el az Európai Digitális Egységes Piaci Stratégiát azzal a céllal, hogy Európa-szerte egy összekapcsolt digitalizált egységes piac jöjjön létre.

Ez érinti többek között:

 • a közös európai adatvédelmi szabályok megalkotását,
 • a távközlési szabályok reformját,
 • a szerzői jogra vonatkozó szabályokat. Nem maradt el az online és digitális vásárlásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése, a digitális javakhoz és digitális tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása, és nem utolsó sorban az adózással kapcsolatos jogharmonizáció sem. 

E-kereskedelmmel érintett szabályozási területek

A szabályozások egyik célja egy megfelelő e-kereskedelmi keretrendszer kialakítása, hogy fogyasztók és vállalkozások különbségtétel nélkül, alapvető jogaik biztosítása mellett tudjanak online vásárlással termékekhez, digitális tartalmakhoz hozzáférni.

Ez a cél egy jogalkotási hullámot indított el az Európai Unióban, mely számos tárgykört érintett:

 • a fogyasztóvédelmi szabályokat,
 • az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás szabályait (geo-blocking),
 • a szerzői jogi keretrendszert,
 •  az adózási szabályokat,
 •  a versenyjogi szabályokat,
 • a jótállási feltételeket és
 • a digitális szolgáltatásokra és személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályokat is. 

Mindemellett szabályozási területet jelent továbbá az e-közigazgatás, ezen belül e-számlázás, e-archiválás szabályainak újragondolása is.

Az általános forgalmi adó változása szinte minden e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozást érint. A digitális egységes piac keretén belül az áfa szabályozás (e-commerce VAT package) 2015-től kezdve több lépcsőben valósul meg. A következő lépcsőt a 2017-ben és 2019-ben elfogadott európai uniós szabályoknak az eredetileg 2021. január 1-től tervezett hatálybalépése jelentette. A COVID 19 járvány miatt azonban a szabályok kötelező alkalmazását 2021. július 1-re halasztották.

Amellett, hogy az új szabályok jelentősen átalakítják az áfabevallás, -fizetés, visszaigénylés rendszerét, egyúttal új alanyokat, a platformokat is a szabályozás középpontjába helyezik, amellyel minden internetes kereskedelmet folytató vállalkozásnak számolnia kell. 

Kiket érintenek ezek a szabályok?

Röviden: a gazdasági élet minden olyan szereplőjét, aki interneten keresztül kínál termékeket, szolgáltatásokat.
Tehát, például, ha az Ön vállalata

 • webáruházat működtet,
 • platformként (online piactérként) működik,
 • EU-n belüli és/vagy EU-n kívüli társaságokkal tart fenn kereskedelmi kapcsolatot,
 • EU-n belüli és/vagy EU-n kívüli vásárlók részére értékesít terméket, nyújt szolgáltatást,
 • platformok vagy webáruházak számára nyújt szolgáltatásokat.
Woman working in a modern office

PwC – E-kereskedelmi szolgáltatások

Amennyiben az Ön vállalata aktív az elektronikus kereskedelem terén, miben tudnak a PwC Magyarország adótanácsadói, valamint a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal jogi szakértői segíteni?

office buildings

Adótanácsadás

 • Minősítjük az ügyletek áfakezelését, a visszáruval kapcsolatban felmerülő áfakérdéseket
 • Tanácsot adunk a platformok, online piacterek adókötelezettségével kapcsolatban , azonosítjuk az az ügyletek számlázási szabályait
 • Elkészítjük állásfoglalás-kérését, egyeztetjük az adóhatósággal, Pénzügyminisztériummal
 • Tanácsot adunk az OSS/IOSS rendszerbe jelentkezéssel kapcsolatosan
 • Ellátjuk képviseletét az Adóhatóság előtt a bejelentkezés során 
Law services

Jogi szolgáltatások

 • Elkészítjük, véleményezzük beszállítói szerződéseit
 • Kidolgozzuk a webshopok általános szerződési feltételeit, adatvédelmi tájékoztatóit
 • Véleményezzük üzleti magatartását (B2B) a tisztességtelen forgalmazói magatartások tükrében
 • Tanácsot adunk informatikai és szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogi kérdésekben 
 • Biztosítjuk a megfelelést az e-commerce iparágra vonatkozó, így különösen a fogyasztóvédelmi, versenyjogi és szerződésekkel kapcsolatos jogszabályoknak
 • Versenyjogi konzultációt nyújtunk, vizsgáljuk stratégiai együttműködéseit, ellenőrizzük az árazási gyakorlatot és algoritmusokat
 • Előzetesen véleményezzük marketing anyagait, tanácsot adunk marketing compliance témában, igény esetén reklámpszichológiai, viselkedéstudományi szakértő bevonásával
 • Kidolgozzuk fogyasztóvédelmi és versenyjogi tematikájú compliance szabályzatait, valamint oktatásokat tartunk a munkavállalók és a cégvezetés részére, igény esetén forensic szakértő bevonásával
 • Képviseljük hatóságok és bíróságok előtt
 • Képviseljük alternatív vitarendező (békéltető) és önszabályozó testületek előtt

Üzleti tanácsadás

 • Kidolgozzuk az értékesítési csatornák összehangolását támogató Omnichannel stratégiai koncepcióját

 • Meghatározzuk az adatvagyon stratégiáját a rendelkezésére álló külső és belső adatforrások valamint adatelemzési képességek alapján 

 • Kialakítjuk e-kereskedelmi platformjának jövőképét, meghatározzuk a releváns játéktereket, stratégiai célokat, és ezek megvalósításához szükséges akciókat

 • Elemezzük a vásárlók szokásait, igényeit, pain point-jait és véleményeit (pl. Online kérdőívek, social media elemzés segítségével)

 • Megvizsgáljuk és fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg a jelenlegi ügyfélutak kritikus pontjai mentén (pl. Regisztráció, vásárlás, fizetés)

 • Tanácsot adunk a különböző fizetési megoldások és szabályozói változások (pl. PSD2, AFR) hatásairól és azok nyújtotta új üzleti lehetőségekről

 • Támogatjuk a rendelkezésére álló adatok (pl. tranzakciós és ügyféladatok) hatékonyabb monetizálásában

 • Adatalapú ügyfél- és szegmenselemzéseket készítünk

 • Javaslatokat fogalmazunk meg a lemorzsolódó ügyfelek számának csökkentésére valamint az ügyfél konverziók növelésére

 • Dinamikus árazási modelleket dolgozunk ki a különböző termékek és szolgáltatások növelésére

 • Adat alapon végezzük el a beszállítói screening-et és a beszállítói kockázatelemzéseket

 • Támogatjuk a logisztikai hálózatok architektúrájának és működésének optimalizálásában

 • Javaslatot teszünk szállítási koncepciójának és napi járatszervezési megoldásainak hatékony kialakítására

 • Kidolgozzuk a hatékony készletkezelés, raktározás és fulfillment folyamatokat a készletgazdálkodás folyamatától a termékvisszaküldési optimalizálásáig.

 • Elkészítjük az ügyfélszolgálati koncepcióját, többcsatornás, hatékony ügyfélkezelési folyamatok kidolgozását.

 • Támogatjuk a megfelelő e-kereskedelmi platform (pl. Opensource, SaaS, CaaS) és szállító kiválasztásában

 • Támogatjuk az e-kereskedelmi támogató IT rendszerek tervezésében és implementációjában (pl. Megoldás és szállító kiválasztás, RfP menedzsment, IT fejlesztés)

 • Ellátjuk a rendszer bevezetési feladatok minőségbiztosítását

Kapcsolódó tartalmaink

{{filterContent.facetedTitle}}

Határokon átnyúló csomagkézbesítés

 • 2018/644 EU rendelet a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról
 • 2018/1263 EU végrehajtási rendelet a csomagkézbesítési szolgáltatók által a 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtandó információk megadására szolgáló formanyomtatványok meghatározásáról

Geo-blocking

2018/302 EU rendelet a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről

Fogyasztóvédelem

 • 2019/770 EU irányelv a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól
 • 2019/771 EU irányelv az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • „New Deal for Consumers”: 2019/2161 EU irányelv a 93/13/EGK irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról

ÁFA változások

 • 2017/2455 EU irányelv a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
 • 2017/2454 EU rendelet a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról
 • 2017/2459 EU végrehajtási rendelet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
 • 2019/1995 EU irányelv a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • 2019/2026 EU végrehajtási rendelet a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek az elektronikus felület használata által elősegített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint a nem adóalanyok részére szolgáltatásokat nyújtó, termékek távértékesítését végző és egyes belföldi termékértékesítéseket végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások tekintetében történő módosításáról
 • 2020/194 EU végrehajtási rendelet a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok részére szolgáltatást nyújtó, termékek távértékesítését végző és bizonyos belföldi termékértékesítéseket végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Audiovizuális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

 • irányelv javaslat a digitális egységes piacon a szerzői jogokról
 • rendelet javaslat a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról
 • irányelv javaslat a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról
 • rendelet javaslat egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréjéről

Kapcsolat

Firniksz Judit

Firniksz Judit

Ügyvéd, PwC Hungary

Dékány Csilla

Dékány Csilla

Ügyvéd, PwC Hungary

Kelemen Dániel

Kelemen Dániel

Ügyvéd, PwC Hungary

Dr. Zalai Péter

Dr. Zalai Péter

Ügyvéd, PwC Hungary

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Cégtárs, PwC Hungary

Szeőcs Kornél

Szeőcs Kornél

Vezető menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!