Smart Tax Megoldások

Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre

Váltson velünk!

Online bekötés


Készüljön fel a számlázó rendszerek Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő bekötésére a PwC IT alkalmazásával!

loading-player

A videó jelenleg nem elérhető.

A könnyebb eligazodás és a szabályozás részleteinek megértése érdekében rövid videót készítettünk, amelyben Farkas Gábor adószakértő kollégánk foglalja össze a felkészüléshez szükséges lépéseket. 

A 2017. évi LXXVII. törvény egy év türelmi időt határoz meg az online adatszolgáltatás bevezetésére, melynek következtében az adóalanyok csak 2018. július 1-jétől kötelesek adatszolgáltatásra az adóalanyok közötti ügyletekről számlázó programmal kibocsátott, 100 000 forintot elérő vagy meghaladó áfa tartalmú számláik tekintetében. A türelmi idő elsődleges célja, hogy ismertté váljanak a rendszer működésének technikai feltételei, és elegendő idő álljon rendelkezésre az új kötelezettségnek való könnyebb megfelelés érdekében. 

Ennek megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”) legfrissebb tájékoztatójában bejelentette, hogy elindult a kötelező online adatszolgáltatást elősegítő informatikai keretrendszer tesztidőszaka. A tesztelést a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerében („KOBAK”) lehet elvégezni.

Az új keretrendszer működésének ismeretében a PwC munkatársai folyamatosan dolgoznak az online adatszolgáltatást segítő alkalmazás kifejlesztésén, mely megoldás alapján automatizálhatóvá válik a jogszabályi előírások szerinti kötelezettség teljesítése.

Az alkalmazás alapértelmezetten tárolja a NAV által visszaküldött válaszokat (egyedi azonosítókat) is, amiket egy ellenőrzés esetén a Társaságoknak prezentálniuk kell az adóhatóság felé.

Jelenleg egyesével lehet elvégezni a számlák validálását, és várhatóan a számlák riportálása ilyen módon lesz megoldható a jövőben is. Ugyanakkor nem kell majd manuálisan betallózni az állományokat, hanem tömegesen lehet majd tesztelni a Társaságok adatszolgáltatást elvégző megoldásait, a KOBAK rendszer interfészén keresztül. Az alkalmazásunkkal csökkenteni lehet az adminisztrációs terheket, mivel abba csoportosan lehet a számlákat betölteni, és az alkalmazás a felhasználó helyett elvégzi az xml fájlok készítését, és a riportálást egyesével.  Érdemes minél hamarabb becsatlakozni a tesztelésbe, hogy az "éles" rendszer indulásakor már ne érhesse semmilyen meglepetés a Társaságot.

Az új alkalmazás segítségével a Társaságok gyorsabban és hatékonyabban lennének képesek az új jogszabályi követelménynek eleget tenni és megtakaríthatnák a belső fejlesztések költségét. Az online adatszolgáltatást segítő alkalmazás pontos és személyre szabott kialakításában munkatársaink örömmel állnak rendelkezésre.

T.R.U.S.T. - Automatikus belföldi összesítő jelentés ("M-lap") kitöltő


A T.R.U.S.T. informatikai megoldás moduláris felépítésének köszönhetően lehetőség van kizárólag a belföldi összesítő jelentés automatizált kitöltését lehetővé tévő modul megrendelése is.

Az általános forgalmi adó adminisztrációs rendszerét alapvetően érintő, 2013. január 1-én bevezetett, majd 2015. január 1-én módosított jogszabály értelmében, az adóalanyok belföldi összesítő jelentés kitöltésére kötelezettek az áfa bevallásuk részeként, 1.000.000 forintos áfatartalmat elérő ügyleteik vonatkozásában. 

2018. július 1-jei változások értelmében azonban a belföldi összesítő jelentést már a 100.000 forintot elérő vagy meghaladó áfatartalmú belföldi beszerzések, valamint a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott értékesítések vonatkozásában kell majd benyújtani, így a belföldi összesítő jelentés elkészítése és ellenőrzése jelentős mértékben megnöveli az önmagában is időigényes áfabevallás elkészítésével járó időt. 

A „T.R.U.S.T. - megoldás” segítségével a belföldi összesítő nyilatkozat M lapjai - beleértve a korrekciós lapokat - pillanatok alatt automatikusan kitölthetők és a manuális hibák, elütések is kiküszöbölhetők. 

T.R.U.S.T. – Áfabevallás néhány kattintással


A T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support Tool) a PwC fejlesztői és áfa tanácsadói által létrehozott informatikai megoldás, amelynek segítségével az áfabevallás kitöltése teljes körűen automatizálható.

loading-player

A videó jelenleg nem elérhető.

A program alapvetően egy, a vállalatirányítási rendszerből kiszűrt Excel-alapú analitikát dolgoz fel úgy, hogy az analitikából automatikusan elkészíti az áfabevallást (beleértve a belföldi összesítő jelentést) és a Közösségi összesítő jelentést. A bevallások elkészítése közben a program különböző ellenőrző lépéseket végez el a manuális adatbevitelből/módosításokból fakadó problémák kiküszöbölése érdekében. A PwC algoritmusa elvégzi az Excelbe letöltött analitika összes szükséges korrekcióját, majd a végleges áfa riport adatait egy olyan formátumba konvertálja, amely közvetlenül feltölthető az Abev Java programba.

A T.R.U.S.T. informatikai megoldásnak köszönhetően az áfabevallásokkal kapcsolatos költségek és az arra szánt idő jelentősen csökkennek, valamint a hibalehetőségek is minimalizálódnak.

Mit kínál a PwC adószakértőinek fejlesztése?

 • a vállalatirányítási rendszerből lehívott adatok automatikus feldolgozása;
 • manuális hibák kiszűrése;
 • a közösségi adószámok érvényességének ellenőrzése;
 • áfakódok, adószámok logikai vizsgálata;
 • alkalmazott áfakezelés helyességének logikai vizsgálata;
 • az átváltási árfolyamok változásából eredő szükséges számítások automatikus végrehajtása;

Milyen nyomtatványok kitöltésére jó a program?

A T.R.U.S.T. informatikai megoldás a következő nyomtatványok kitöltését képes automatizálni:

Lapjai:

 • 1765A–01 lapok: fizetendő általános forgalmi adó részletező lapjai
 • 1765A–07 lap: a fordított adózás keretében történt értékesítésre vonatkozó nyilatkozat
 • 1765A–08 lap: a fordított adózás keretében történt beszerzésre vonatkozó nyilatkozat
 • 1765A–09 lap: adatszolgáltatás személygépkocsi alvázszámáról

Az áfabevallást megalapozó számlákról tételesen is nyilatkozni kell, ha azok áfa tartalma eléri, vagy meghaladja az 1.000.000 forintot. Ez a nyilatkozattételi kötelezettség vonatkozik mind a számla kiállítójára, mind a számla befogadójára. A tételes nyilatkozatot a 1765M nyomtatványon kell rögzíteni és benyújtani az áfabevallás részeként.

Lapjai:

 • 1765M–01 lap: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
 • 1765M–01K lap: A 1765M – 01 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén.
 • 1765M–02 lap: termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele
 • 1765M–02K lap: A 1765M – 02 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén.
 • Aggregált szállítók (1765M főlap 6. sora): ki kell tölteni, ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban, ugyanazon belföldi termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalanytól befogadott számlák összesített áthárított adó értéke eléri az 1.000.000 Ft-ot (ha egy számlát egyedileg is jelenteni kell a belföldi összesítő jelentésben, mert a számlában az áthárított áfa elérte az 1.000.000 Ft-ot, az értékhatár átlépésének meghatározásához ezt a számlát is bele kell számítani, de az összesített aggregált érték számításánál ezt a számlát már nem kell figyelembe venni).

Abban az esetben, ha az adóalany a Közösség más tagállamában letelepedett adóalanynak értékesít terméket, nyújt szolgáltatást, illetve a Közösség más tagállamában letelepedett adóalanytól szerez be terméket, vesz igénybe szolgáltatást, az xxA60 számú Közösségi összesítő nyilatkozatot is ki kell töltenie.

Lapjai:

 • 17A60-01 lap: Közösségi termékértékesítés
 • 17A60–02 lap: Közösségi termékbeszerzés
 • 17A60–03 lap: Közösségi szolgáltatásnyújtás
 • 17A60–04 lap: Közösségi szolgáltatás igénybevétele 

Adatexport - számlázó program


A 2016. január 1-től hatályba lépő új szabályozás értelmében a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30) NGM rendelet szerint számlázó programoknak rendelkeznie kell olyan, a programba beépített "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető.

Az adóhatósággal folytatott szóbeli egyeztetéseink alapján lehetséges egy olyan alkalmazás keretében megvalósítani a fenti adatexportot, amely önállóan, a számlázó programból kinyert adatokból előállítja a szükséges XML formátumú adatállományt.

Annak érdekében, hogy a Társaság által a számlázó programba beépített „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció minden tekintetben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a PwC belső fejlesztői és tanácsadói egy testreszabott alkalmazást fejlesztettek ki. Az alkalmazás a vállalatok által használt számlázó rendszerből kinyert adatokból a rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározottaknak megfelelő XML formátumban és megfelelő tartalommal készíti el szükséges adatállományt. Abban az esetben, ha a társaság már rendelkezik ilyen XML formátummal, az alkalmazás képes arra, hogy annak jogszabályi megfelelőségét validálja.

Az alkalmazás felhasználásának jogi hátteréről állásfoglalás kérést nyújtottunk be az adóhatóság felé, melyben kérjük az adóhatóságot, hogy a szóban megerősített alternatív megoldásunk jogszabálynak való megfelelőségét írásban is hagyja jóvá. Jelen szolgáltatásunk magában foglalja az adóhatóságtól megkapott állásfoglalás megrendelő részére történő átadását is.

A fenti szolgáltatás elvégzését az alábbi konstrukciók valamelyikében vállaljuk:

 • Teljes körű, testreszabott alkalmazás

A fejlesztett alkalmazás testreszabása során a Társaság ügyviteli rendszeréből bármilyen feldolgozható formában lehívott, számlán feltüntetett adatokat tartalmazó állományok segítségével a PwC fejlesztői pontosan Társaságra igényeire szabják az alkalmazást. Ennek segítségével a Társaság egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során bármikor le tudja hívni az adatállományt és a rendeletben előírt XML formátumra tudja alakítani.

 • Validálás

Amennyiben a Társaság valamilyen módszerrel létrehozta a szükséges XML formátumot az alkalmazás képes arra, hogy ezen létrehozott XML formátum jogszabályi megfelelőségét validálja. A validálást követően az alkalmazás összefoglaló riportot készít a hibás adatokról.

EKÁER Tool


A PwC EKÁER Tool a PwC fejlesztői és áfa tanácsadói által létrehozott informatikai megoldás, amelynek segítségével az EKÁER bejelentések teljes körűen automatizálhatók.

2015. január 1-jén bevezetésre került, majd március 1-jén módosított Elektronikus Közúti Áruforgalom-Ellenőrző Rendszer (EKÁER) sok vállalatnak okozhat alapos fejtörést, ugyanis nagyban megnövelheti az adminisztrációs terheket.

Az általunk kínált szoftver mindössze néhány kattintással, automatizáltan képes elkészíteni az EKÁER bejelentéseket illetve elvégezni a szükséges módosításokat Excel alapú analitikából több felhasználó egyidejű rendszerhasználata esetén is.

A program további előnyei:

 • Keresés a bejelentések között EKÁER szám, dátum, státusz, vagy akár rendszám alapján
 • Könnyű adatmódosítási lehetőség
 • Felhasználóbarát, letisztult kezelőfelület

Az adatok beküldésére XML fájl fel- és letöltése által nyílik lehetőség. A PwC megoldása tömbösített feltöltés esetén az adatokból EKÁER bejelentést készít, a hibás tételeket könnyen áttekinthető formában összegyűjti. A szoftver alapváltozata megrendelés után azonnal üzembe helyezhető, telepítést nem igényel, a számítógépeken lokálisan futtatható. A PwC EKÁER Tool előnye, hogy tetszőleges számban másolható, sokszorosítható a vállalaton belül módosítás nélkül. A termék tartalmazza a forrás Excel-állományt, amely lehetőséget biztosít a partnerek és címek gyors kitöltésére, egy automatikusan kiegészülő, legördülő címjegyzék használatának köszönhetően.

Képek a programból

Kapcsolat

Farkas Gábor
Vezető menedzser
Tel: +36 30 527 5919
E-mail

Deák László
Partner
Tel: +36 1 461 9590
E-mail

Kövessen minket!