Partner ellenőrzés automatizálás

Automatizált partneri kockázatértékelés és döntéstámogatás

Intelligent Risk Monitoring
Partner ellenőrzés automatizálása

Tapasztalataink alapján kiemelten fontos, hogy a beszállítóinak vagy üzleti partnereinek ellenőrzése kapcsán a lehető legnagyobb körültekintéssel tudjon eljárni egy adott társaság. Ezáltal az esetleges áfacsalások lehetőségét jó előre ki lehessen szűrni, és ennek a folyamatos, és részletes ellenőrzésnek a tényét bármikor bizonyítani lehessen az adóhatóság felé. Szintén kiemelt cél, hogy a  pénzügyi, adó- vagy más jogi szempontok alapján nem kellően stabil partnerek miatti ellátási, vagy akár vevői oldalon a teljesítési kockázatot minimalizálni lehessen. 

A folyamat szoftveres automatizációjával nemcsak a pályáztatás vagy a alvállalkozóval történő szerződéskötés alkalmával, hanem havonta, hetente, vagy akár naponta ellenőrizhető a teljes partnerportfólió, amely nemcsak a kockázatok minimalizálása, de az ilyen alapos partner screeninggel járó manuális munka minimalizálása terén is előnyt jelenthet.

  

A NAV a beszállítói láncok ellenőrzése során az adócsalások felderítése és az adólevonási jog gyakorlása szempontjából kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a beszerzéseket végző vállalat a alvállalkozóinak ellenőrzése során „kellő körültekintéssel járt-e el”. Így többek között vizsgálja azt, hogy:

  • az adóalany ellenőrizte-e a beszállítókat, 

  • mikor, milyen időközönként és milyen szempontok alapján tette ezt,

  • milyen eredményre jutott, miért jutott arra az eredményre, és 

  • tudja-e megfelelően igazolni az ellenőrzés megtörténtét.

A PwC Intelligent Risk Monitoring egy olyan megoldás, amelynek használatával a NAV ellenőrzési követelményei szerint, igazolható módon automatizált formában lehetővé válik mind a leendő partnerek ellenőrzése (onboarding check), mind pedig a már meglévő alvállalkozók ellenőrzése a szerződéses kapcsolat fennállása alatt (portfolio check).

A PwC által fejlesztett platform megoldás jellegéből fakadóan nincs szükség implementálásra, vagy bonyolult IT-folyamatok kialakítására, hanem a platform az előfizetés után néhány kattintással elérhetővé válik. 

Kezdőlap, beszállítók listája, és értékelésük

Az ellenőrzés során figyelembe vett közel 70 felé kockázati szempont/paraméter a PwC általános forgalmi adóval foglalkozó kollégainak szakértelmén, évtizedes tapasztalatán, valamint az irányadó adóhatósági és bírósági gyakorlaton alapulnak. Ezáltal az adott társaság a szoftverrel nemcsak egy IT-megoldást kap, hanem szakmai tapasztalatot, gyakorlatot is.
 

A megoldás adatbázis kapcsolatai révén elérhető, az egyes cégekre vonatkozó adatok ellenőrzésének megfelelő paraméterezésével az IRM nemcsak a partnerek ellenőrzésére adhat automatizált és folyamatos megoldást, hanem kiterjeszthető például:

  • vevők, egyéb üzleti partnerek pénzügyi stabilitásának, fizetőképességének monitorozására;

  • gyártáshoz, vagy más jellegű felhasználáshoz alapanyagokat, alkatrészeket beszállító partnerek stabilitásábak ellenőrzésére az esetleges ellátási kockázatok csökkentésére;

  • alvállalkozók, közös teljesítésekbe bevont egyéb üzleti szervezetek megbízhatóságának folyamatos ellenőrzésére, vagy minőségbiztosítási szempontok alapján történő átvilágítására.

Intelligent Risk Monitoring (IRM) megoldásunk nemcsak a beszállítók/partnerek onboardingja („listázása”) során felmerülő manuális munkát képes kiváltani, hanem a folyamatos automatizált riportok révén egy olyan eszközt kapnak az ügyfeleink, amivel akár egy adminisztrátor el tudja végezni havonta/hetente/naponta a teljes beszállítói/partneri kör átfogó ellenőrzését, minimális munkaidő-, és erőforrás ráfordítással.

Beszállító portfólió értékelési dashboard

Kapcsolat

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Cégtárs, PwC Hungary

Vörös Barbara

Vörös Barbara

Vezető menedzser, PwC Hungary

Papp Attila Péter

Papp Attila Péter

Vezető menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!