Számviteli tanácsadás

Támogatás a nagy horderejű változások idején

View this page in: English

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

Számviteli tanácsadási részlegünk a PwC globális hálózatának számos szolgáltatását kínálja, melyek révén jelentős hozzáadott értéket nyújthat az Ön vállalata számára nagy horderejű változások idején. Az alábbiakban áttekintést kínálunk számviteli tanácsadási szolgáltatásaink működéséről és gyakorlati megvalósításáról, azzal, hogy minden piac egyedi, a sajátosságainak megfelelő megoldást igényel.

Növekedés

Tranzakciók számviteli kezelése

A kihívások

A tranzakciók és beszámolási következményeik felmérése egyre összetettebb feladattá válik.

Kihívást jelent a különböző ügyletek, például a felvásárlások, a tőkekivonások, a közös vállalkozások és különleges célú (pl. lízing vagy faktoring) társaságok, illetve egyéb együttműködési (pl. közös K+F) konstrukciók számviteli hatásainak meghatározása. Ezek a hatások tükröződnek a beszámolókban és a jövőbeni eredményekben, és érintik az olyan teljesítménymutatókat, mint a tőkeellátottság, illetve az EBITDA, az árbevétel-arányos eredmény, a befektetett tőke megtérülése.

A potenciális problémákat ajánlatos előzetesen felmérni, mivel azok akár egy tranzakció egészét is érinthetik. Ezért a tranzakciók számviteli hatásait még a szerződéskötési fázis előtt tisztázni kell.

A PwC megoldása

Számviteli tanácsadási részlegünk a tranzakciós folyamat valamennyi szakaszában nyújt tanácsot ügyfeleink számára. Munkatársaink egyedi tranzakciós és számviteli szakértelme révén segítjük ügyfeleinket a tranzakciók zökkenőmentes, az előírásoknak és az ütemterveknek megfelelő lebonyolításában.

Treasury számvitel

A treasury tevékenységek számviteli kezelése a vonatkozó számviteli szabályok és az összetett pénzügyi instrumentumok beható ismeretét igényli.

A kihívások

Csak kevés szakember rendelkezik mindkét területen kellő jártassággal és szakértelemmel. Emellett folyamatosan változik a külső környezet: változnak a számviteli szabályok (pl. IFRS 13 / IFRS 9) és fejlődnek a piacok (az EMIR rendelet és a Dodd-Frank törvény végrehajtása, a MIFID II. irányelv alkalmazása az árutőzsdei kereskedőkre). A vállalatok által használt finanszírozási instrumentumok is egyre összetettebbé válnak (ld. hibrid hitelek és átváltoztatható kötvények). Előfordulhatnak továbbá olyan ügyletek, amelyek vételár-allokációt, az IFRS-ekre való áttérést és a számviteli politikák összehangolását, valamint adózási szempontú átszervezést, illetve jogszabályi megfelelőségi vizsgálatot igényelnek.

A PwC megoldása

Vállalati treasury megoldásokat kínáló csoportunk kizárólag treasury számvitellel foglalkozó szakemberekből áll, akik szakmai és iparági jártasságukat és tapasztalataikat az új előírásoknak megfelelő legjobb gyakorlatokkal, eszközökkel és sablonokkal ötvözik, és képesek számviteli tanácsot nyújtani a szerződések és pénzügyi instrumentumok strukturálása során.

A fentieken túl az ügyfeleink igényeire szabott képzéseket kínálunk.

Ezáltal az ügyfeleink a főtevékenységükre koncentrálhatnak, miközben biztosítják, hogy a vállalat treasury számvitele megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és összhangban legyen gazdasági pozíciójával.

Tranzakciók lezárását követő számviteli tanácsadás

Egy vállalatfelvásárlási tranzakció lezárását követően a felvásárló társaság a tranzakció számviteli kezelése és az új leányvállalat integrálása kapcsán számos kihívással néz szembe.

A kihívások

Az üzleti kombinációt a felvásárlás időpontjában kell elszámolni, a vételár-allokáció és a kapcsolódó közzétételek céljára szolgáló adatgyűjtés eredményeinek figyelembe vételével. Amennyiben a felvásárló, illetve a felvásárolt társaság eltérő számviteli elveket alkalmaz, számviteli keretrendszer váltásra lehet szükség. Emellett össze kell hangolni az érintett vállalatok számviteli politikáját és számlatükrét.
Egy tranzakció lezárását követően számos egyéb kérdést is kezelni kell, ideértve például a szegmens jelentést és a goodwill értékvesztési tesztelését érintő esetleges változásokat.

A PwC megoldása

A tranzakciót követő számviteli tanácsadási szolgáltatásaink valamennyi fenti kérdésre megoldást kínálnak. A tranzakciót követően felmerülő összetett számviteli kérdéseket érintő segítséget ügyfeleink mindennapi működésük során is hasznosnak találhatják. Munkatársaink egyedi tranzakciós és számviteli szakértelme révén segítjük ügyfeleinket a tranzakciók lezárását követő folyamatok zökkenőmentes, ütemezett, az előírásoknak megfelelő lebonyolításában.

Tőkebevonás

Tőkepiaci tanácsadás

Integrált megoldások létrehozása a PwC globális erőforrásainak kiaknázásával

A legjobb eredmény biztosítása

 • Objektív értékelés a megfelelő befektetők kiválasztásáról
 • Független kép nyújtása a befektetői visszajelzésekről
 • A bankoktól származó tanácsok ellenőrzése
 • Az optimális ajánlati struktúra áttekintése
 • Adott esetben több opció párhuzamos futtatása

Projektmenedzsment

 • A tranzakció irányítása, az ütemezést és a határidőket is beleértve
 • Segítségnyújtás a dokumentációk és a prezentációk elkészítésében
 • A résztvevők hatékony, az ügyfeleink szükségleteire összpontosító együttműködésének biztosítása
 • Segítségnyújtás a többszörös információkérések kezelésében

Iparági szakértelem

 • Stratégiai és gyakorlati elemzés elvégzése, ideértve az üzleti terv ellenőrzését és elkészítését

Tranzakció-előkészítés

 • A tranzakció kezdeti szakaszától együttműködés az ütemterv elkészítésében, valamint a fő problémák feltárásában és megoldásában
 • A PwC különböző szakértőinek koordinálása az esetlegesen felmerülő problémák idejekorán történő megoldása érdekében

Objektív elemzés

 • Tanácsadás a stratégiai opciókkal kapcsolatban, ideértve az IPO és a szakmai/stratégiai befektetőnek történő értékesítés (trade sale) összevetését
 • Elfogulatlan véleményalkotás az értékeléssel, illetve a piaci trendekkel és hangulattal kapcsolatban
 • Ütemezési tanácsadás
 • Piaci pozícionálási tanácsadás
 • A vállalatirányítás objektív vizsgálata

Tanácsadók kiválasztása

 • A bankok és egyéb tanácsadók alapos, elszámoltatható folyamat során történő kiválasztása, a legjobb érték realizálása érdekében
 • Segítségnyújtás a tranzakciók és konzorciumok strukturálásában

Kiadványok

Felkészülés a piaci bevezetésre

A piaci bevezetés során még idejében azonosítjuk a fő problémákat és kockázatokat, és útmutatást nyújtunk a kiküszöbölésükhöz szükséges tervek megvalósításához

A fő problémák és hiányosságok feltérképezése

 • A kiválasztott piac legjobb gyakorlatainak és/vagy követelményeinek való megfelelés értékelése
 • A tranzakció meghiúsulását eredményező tényezők azonosítása
 • Hiányosságok azonosítása

Helyreállítás - a terv kivitelezése

 • Helyzetjelentés az igazgatóságnak
 • Folyamatos monitoring/Hiányosságok pótlása
 • Harmadik fél általi támogatás
 • Szükséges rendszerek és folyamatok életbe léptetése

Ütemterv készítése

 • Helyreállítási terv készítése
 • Felelősségi körök kijelölése
 • Munkafolyamatok prioritási sorrendjének meghatározása
 • Helyreállítás ütemezése

Kilépés

Felkészülés a kilépésre

A cégeknek és az érdekelt feleknek előre ki kell dolgozniuk a kilépési stratégiájukat, a vállalati stratégiára és piaci pozícionálásra vonatkozó stratégiai alternatívák figyelembevételével.

A kihívások

A kilépésre a nyereség maximalizálása és a tranzakció lebonyolításában rejlő kockázatok minimalizálása érdekében alaposan fel kell készülni.

A kilépési megközelítés és a tanácsadás igazodik az adott tranzakció sajátosságaihoz, figyelembe véve az érdekelt felek, például magánbefektetők, magántőkealapok, állami befektetési alapok és kormányok céljait.

A PwC megoldása

Felmérjük, hogy mennyire áll készen a cég a kilépésre, legyen szó IPO-ról, szakmai/stratégiai befektető részére történő értékesítésről vagy egy másik magántőke befektető részére történő másodlagos értékesítésről.

A céggel és az érdekelt felekkel együttműködve dolgozzuk ki ajánlásainkat a sikeres kilépés érdekében, ideértve a következőket:

 • a célok és a kilépésre való felkészültséggel kapcsolatos fő pontok feltérképezése,
 • a tranzakcióból fakadó kockázatok minimalizálására és a kilépéssel járó nyereség maximalizálására összpontosuló kilépési stratégia kidolgozása,
 • részletes ütemterv és akcióterv készítése, valamint
 • a tennivalók prioritási sorrendbe állítása és a felelősségi körök kiosztása.

Kiválási (carve-out) beszámolók

A spin-off tranzakciók – sok M&A tranzakcióhoz hasonlóan – nem a cég egészére, hanem egy leányvállalat vagy üzletág kiválására vonatkoznak.

A kihívások

Előfordulhat, hogy az értékesítőnek egyedi pénzügyi kimutatásokat (ún. kiválási vagy carve-out pénzügyi kimutatásokat) kell készítenie a kivált vagy értékesített tevékenységekről. Azonban a kiválási pénzügyi kimutatások elkészítése eleinte jelentős kihívásnak bizonyulhat, az értékesítőnek számos szempontot kell figyelembe vennie, hogy megfeleljen a vevői vagy befektetői elvárásoknak, valamint a M&A tranzakciókra vonatkozó számviteli standardoknak.

Minden egyes tranzakció kapcsán külön vizsgáljuk a számviteli standardoknak való megfelelést. Számos helyi számviteli standard kifejezetten meghatározza a kiválási pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó szabályokat. Az IFRS-ek nem támasztanak specifikus követelményeket, éppen ezért a helyileg elfogadott piaci standardokat és irányelveket kell figyelembe venni.

Miért vegyünk igénybe szakértőket?

A kiválási pénzügyi kimutatások elkészítése korántsem rutinfeladat. A cégeknek kötelességük a kivált üzletág eszközeit és kötelezettségeit meghatározni, valamint a vonatkozó költségeket az egyedi pénzügyi kimutatásokban szerepeltetni.

Amiben segíteni tudunk:

Segítünk a kiválási pénzügyi kimutatások elkészítésében, illetve azok könyvvizsgálatában. A pénzügyi kimutatások elkészítésén túl a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • A követelmények elemzése, figyelembe véve a releváns tőkepiacokat és az érintett feleket
 • Szabályozás által előírt, múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk meghatározása
 • Az összetett pénzügyi előzmények elemzése, különös tekintettel a meglévő pénzügyi információk minőségére
 • Kiválási pénzügyi kimutatások elkészítése az IFRS, US GAAP vagy más standardok alapján
 • A könyvvizsgálati folyamat során a kiválással kapcsolatos kérdések dokumentálása

Miért érdemes a PwC-hez fordulni?

Szakembereink több mint tíz évnyi tapasztalattal rendelkeznek a határon átnyúló ügyletek területén. Ügyfeleinknek a következő előnyöket kínáljuk:

 • Költséghatékony megközelítés
 • Reális célok és ütemtervek felállítása
 • Kettős stratégiák lehetővé tétele
 • Széles körű tapasztalattal rendelkező szakértők
 • A tranzakcióból fakadó kockázatok minimalizálása

Számviteli strukturálás

Számos tranzakció annyira összetett, hogy a vállalat egészét érinti

A kihívások

Ez a fajta komplexitás gyakran új az ügyfeleknek, éppen ezért sok esetben nem végeznek vállalat egészét érintő elemzést, vagy ha igen, túl későn. Legyen szó a megfelelő szervezeti struktúra kialakításáról egy értékesítés során, egy refinanszírozás cash flow-jának megtervezéséről, a tőzsdére lépő vállalat kiválasztásáról, vagy egy csoport átszervezésénél a részletes lépések kidolgozásáról.

Számviteli szempontból, a vállalatok eltérő prioritásokkal rendelkeznek, melyeket alaposan át kell gondolni egy tranzakció során. Sok esetben a vállalati szintű számviteli következményeket még időben át kell gondolni annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen végrehajtani a megfelelő számviteli, szabályozási és jogi lépéseket.

A tranzakciók nem várt következményekkel járhatnak a csoport eredményére és konszolidált mérlegére, ami különösen a tőzsdén jegyzett vagy szabályozott ügyfeleket érintheti. A magánügyfelek számára a vállalati szintű számvitel kiemelten fontos, különösen a jövőbeni pénzkivételre (osztalékként kifizethető eredmény, saját tőke megjelenítése) gyakorolt hatás tekintetében, valamint adózási szempontból is.

A PwC megoldása

Elkötelezett szakértők vagyunk, kiváló kapcsolatépítő készséggel, kiterjedt hálózattal és szerteágazó tranzakciós tapasztalattal.

Széles körű tapasztalatainkat ügyfeleink szolgálatába állítjuk, és segítünk eligazodni a legbonyolultabb kérdésekben is.

Szaktanácsadóink tudását egyesítve olyan lehetőségeket / megoldásokat kínálunk, amelyek figyelembe veszik a tranzakcióhoz szükséges üzleti, jogi, adózási, szabályozási és számviteli szempontokat, sok esetben kezelve a más tanácsadók által nem érintett kérdéseket is.

A tőkemegfelelési szabályok és a tranzakciók számvitele terén szerzett tapasztalatunknak köszönhetően még idejében átláthatóbbá tesszük a tranzakció számviteli következményeit, lehetővé téve az optimális ügyleti struktúra kialakítását – mind a tranzakció végrehajtása, mind egyéb célok érdekében.

Ügyfeleinknek ütemterveket és mérlegmodellezést kínálunk, ezzel is segítve őket és tanácsadóikat abban, hogy az ügylet tényleges lebonyolítására összpontosítsanak.

Üzleti nyomás

Átalakítás

A vállalatoknak számos makro- és/vagy mikrogazdasági kihívással kell szembenézniük. Ha ezeket a kihívásokat nem kezelik kellő időben és körültekintéssel, akkor a vállalat vesztét is jelenthetik.

A kihívások

Egy vállalat menedzsmentje többféle eszközzel is élhet annak érdekében, hogy a vállalat helyzetében fordulatot érjen el. A megfelelő eszköz kiválasztása azonban nem könnyű feladat. Előfordul, hogy az üzletmenet helyreállítása viszonylag egyszerű, más esetekben viszont gondosan megtervezett csődeljárásra van szükség, amely figyelembe veszi a vállalat pénzügyi, adózási, működési és egyéb sajátosságait.

A kiválasztott eszköztől függően mindez bonyolult és időigényes lehet valamennyi fél számára. Az összetett bejelentési követelmények, valamint a vállalat számvitelének potenciálisan új alapokra való helyezése a vezetőség részéről rengeteg időt és figyelmet igényel.

A PwC megoldása

A számviteli tanácsadási csapat nehéz helyzetbe került vállalkozások számára képes folyamatos segítséget adni valamint tanácsot ad az esetleges átszervezések számviteli kidolgozásában.

Komplex projekttanácsadás

A beruházások sikeres lebonyolítása a beszállítók és az ügyfelek számára egyaránt bonyolult és kihívásokkal teli.

A kihívások

A követelmények, befolyásoló tényezők vagy a prioritások változása minden projektszakaszban váratlan eredményeket hozhat. Egy projekt sikeréhez elengedhetetlen, hogy azt ne csak folyamat- és rendszerszinten kezeljük hatékonyan, hanem a munkavállalók is megfelelő tudással rendelkezzenek.

A professzionális projektmenedzsment minden szervezeti struktúrában létfontosságú a projekt egészének sikere érdekében.

A projektek sikeres irányításához és vezetéséhez üzleti értelemben átláthatóságra van szükség. Sok ügyfelünknek problémát okoz egy olyan ésszerű ellenőrzési rendszer kidolgozása, amely a technikai projektfunkciók szintjén működik. A projekteket csak a technikai követelmények alakítják, és hiányzik az üzleti iránymutatás. A projekt befejezési költsége és ebből következően a projektből származó nyereség vagy veszteség nem tervezhető megbízhatóan.

Ezeknek a komplex kérdéseknek a pénzügyi kimutatásokban, valamint a vezetőség és a felügyelőbizottság felé történő kommunikációban is tükröződniük kell. A számvitel és a kommunikáció egyaránt érzékeny tényezők, mivel a komplex projektek jelentős hatással vannak a beszámolót készítő gazdálkodó egységre.

A PwC megoldása

Számviteli tanácsadási részlegünk komplex projektekkel foglalkozó csoportja az ügyfeleket számos kihívást jelentő esetben támogatja, és segítséget nyújt a bajba került projektek megoldásában, a bevált üzleti gyakorlatnak megfelelő projektszervezés megvalósításában, valamint a korai előrejelző mechanizmusok bevezetésében.

 

Változás

Számviteli keretrendszer váltás

A számviteli keretrendszer váltás a legtöbb vállalat számára jelentős kihívást jelent.

A kihívások

 • A váltás nemcsak az anyavállalat számvitelére, hanem a leányvállalatokra, közös megállapodásokra és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó beszámolásra is kihatással van.
 • A számviteli keretrendszer váltás a napi üzleti feladatok mellett teljes figyelmet igénylő összetett projektnek tekinthető.
 • A legtöbb társaság korlátozott erőforrásokkal rendelkezik a számvitel, a kontrolling és az adózás terén.
 • A váltás kapcsán módosítást igényelnek a szabályzatok, a folyamatok és az informatikai környezet, valamint szükségessé válik a munkatársak képzése.

Milyen előnyöket kínálunk ügyfeleinknek?

 • A komplexitás és a költségek korai szakaszban történő felmérése
 • Hatékony projektmenedzsment
 • Átlátható kommunikáció
 • A megvalósítás nyomon követése

Megközelítésünk

Számviteli standardok változása

A standardalkotók (IASB és FASB) szabálymódosításai kihívást jelentenek ügyfeleinknek

A kihívások

A számviteli standardok változásának a számviteli változásokon túlmutató hatásai lehetnek a vállalatokra. Ennek legutóbbi példája a Bevételek elszámolásáról szóló új globális számviteli standard (IFRS 15), mely az egyes iparágakon belüli, az iparágak közötti, és a tőkepiacok közötti nagyobb fokú összehasonlíthatóság érdekében minden vevőkkel kötött szerződésre egyazon bevétel-elszámolási modell alkalmazását írja elő. A 2014. május 28-án megjelent új standard elvi megközelítéssel határozza meg a bevételek értékelését és elszámolásuk időpontját.

A bevételek elszámolása mellett ügyfeleink a Lízing (IFRS 16) vonatkozásában is ugyanilyen kihívásokkal fognak szembesülni. A vezetésnek az új standard eredményeként az iparágtól és az alkalmazott üzleti modellektől függően szükségessé váló módosítások mértékének meghatározásához át kell tekintenie a meglévő szerződéseket, üzleti modelleket, a társaság gyakorlatait, a számviteli politikákat, az informatikai rendszereket, valamint a belső folyamatokat és kontrollokat is.

A számviteli standard változások esetében az alábbi kihívásokkal nézhetnek szembe a társaságok:

 • Vállalatirányítási, projekt- és változás-menedzsment módszer kidolgozása
 • Bevétellel kapcsolatos megállapodások számbavétele és a szerződések áttekintése
 • Jelenlegi számviteli politikák és gyakorlatok áttekintése
 • Az új standard követelményeihez képest fennálló releváns eltérések azonosítása
 • Az alkalmazás módszerének meghatározása (visszamenőleges vagy gyakorlati megoldás)
 • A számviteli politika eltéréseinek leképezése a folyamatokra és rendszerekre
 • Különböző számviteli elvek párhuzamos alkalmazásának mérlegelése, a közbenső megoldásokat beleértve
 • Megvalósítási ütemterv és kommunikációs terv kidolgozása
 • Vállalaton belüli képzés és kommunikáció
 • A folyamatok és rendszerek átalakításának megvalósítása
 • Adatok begyűjtése és átalakítása, számítások elvégzése
 • Közzétételek tervezetének elkészítése (áttéréssel kapcsolatos és jelenlegi közzétételek)

A PwC megoldása

Számviteli tanácsadási szolgáltatásaink túlmutatnak ügyfeleink számviteli előírásainak puszta módosításán; megközelítésünk a kapcsolódások és az integráció megteremtésén alapul. A számviteli tanácsadás és kockázatkezelés területén a számvitel, informatika, folyamatok és iparágak vonatkozásában megszerzett szaktudásunkat ötvözve személyre szabott megoldásokat kínálunk, melyek segítségével ügyfeleink egész szervezetükre kiterjedően képesek integrálni az új standard által előírt követelményeket.

Egyes iparágakra a könnyebb megvalósítás érdekében specifikus módszereket dolgoztunk ki. Saját fejlesztésű projekttámogató eszközeink és sablonjaink a megvalósítási projektekben nyújtanak segítséget ügyfeleinknek.

Európai Egységes Elektronikus Formátum (ESEF)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) beszámolási célokra új Európai Egységes Elektronikus Formátumot (ESEF) vezet be 2020. január 1-től. Az új szabályozást az Európai Unió Hivatalos Lapja tette közzé 2019. május 29-én. A rendelkezés alapján az Európai Unió szabályozott tőzsdéin jegyzett társaságok esetében az éves beszámoló új elkészítési formátuma 2020. január 1-től kezdődően az XHTML lesz, amely lehetővé teszi az „inline” XBRL (iXBRL) használatát, ezáltal az IFRS szabályai szerint konszolidált adatok gépekkel olvasható formátumban is elérhetőek lesznek.

Amennyiben az érintett vállalatoknak olyan cégspecifikus közzétételeik vannak, melyekre az ESMA által kiadott taxonómia nem alkalmazható, akkor új címkét kell létrehozniuk, és azt össze kell kapcsolniuk a legközelebbi (jelentésű és hatókörű) címkével – a folyamatot ún. ’horgonyzásnak’ nevezik. Amennyiben többet szeretne tudni a ’horgonyzással’ kapcsolatban, tekintse meg az alábbi angol nyelvű videót. Az érintett vállalatok körében az ESEF bevezetés jelentős feladat, mely hatással lehet a jelenlegi vállalati folyamatokra és a meglévő beszállítói viszonyokra.

Bővebben a szolgáltatásról

Kapcsolat

Balázs Gábor

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Novák Miklós

Novák Miklós

Igazgató, PwC Hungary

Halmosi Gábor

Halmosi Gábor

Cégtárs, PwC Hungary

Balogh Roland

Balogh Roland

Igazgató, PwC Hungary

Heronyányi Péter

Heronyányi Péter

Igazgató, PwC Hungary

Szántó-Kapornay Emőke

Szántó-Kapornay Emőke

Igazgató, PwC Hungary

Márkus-Rácz Lívia

Márkus-Rácz Lívia

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!