Európai Egységes Elektronikus Formátum (ESEF)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) beszámolási célokra új Európai Egységes Elektronikus Formátumot (ESEF) vezet be 2020. január 1-től. Az új szabályozást az Európai Unió Hivatalos Lapja tette közzé 2019. május 29-én. A rendelkezés alapján az Európai Unió szabályozott tőzsdéin jegyzett társaságok esetében az éves beszámoló új elkészítési formátuma 2020. január 1-től kezdődően az XHTML lesz, amely lehetővé teszi az „inline” XBRL (iXBRL) használatát, ezáltal az IFRS szabályai szerint konszolidált adatok gépekkel olvasható formátumban is elérhetőek lesznek.

Amennyiben az érintett vállalatoknak olyan cégspecifikus közzétételeik vannak, melyekre az ESMA által kiadott taxonómia nem alkalmazható, akkor új címkét kell létrehozniuk, és azt össze kell kapcsolniuk a legközelebbi (jelentésű és hatókörű) címkével – a folyamatot ún. ’horgonyzásnak’ nevezik. Amennyiben többet szeretne tudni a ’horgonyzással’ kapcsolatban, tekintse meg az alábbi angol nyelvű videót. Az érintett vállalatok körében az ESEF bevezetés jelentős feladat, mely hatással lehet a jelenlegi vállalati folyamatokra és a meglévő beszállítói viszonyokra.

Bővebb információkért látogasson el az XBRL Europe's ESEF oldalára.

A videó jelenleg nem elérhető.

Anchoring demystified

Milyen kérdések merülnek fel az ESEF bevezetéséhez kapcsolódóan?

Milyen változást jelent az ESEF az érintett, tőzsdén jegyzett vállalatok számára?

Az ESEF egy új beszámolási forma, mellyel a tőzsdén jegyzett társaságok éves pénzügyi beszámolói a jövőben gépek által olvasható formátumban is elérhetőek lesznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a befektetők és a vállalati működés érintettjei hamarosan gépek segítségével is elemezhetik a tőzsdei vállalatok pénzügyi kimutatásait.

Milyen teendőik vannak az érintett vállalatoknak?

A pénzügyi beszámolás folyamatának frissítése, fejlesztése vagy megváltoztatása előtt elengedhetetlen, hogy az érintett vállalatok megértsék az ESEF követelményeit, és felmérjék annak vállalatra gyakorolt hatását. Meg kell ismerniük az új szabályozást, az IFRS taxonómiáját, továbbá értékelniük kell a pénzügyi beszámolás jelenlegi folyamatát. Emellett a jelenlegi folyamatok és kontrollok fejlesztését is meg kell tervezniük, illetve készen kell állniuk egy új szoftver kiválasztására és bevezetésére.

A könyvvizsgálók ellenőrizni fogják az ESEF szerinti jelentéseket?

Az Európai Bizottság tagjainak javaslata alapján a könyvvizsgálóknak a jövőben a gépekkel olvasható címkéket is ellenőrizniük kell. A Bizottság felkérte az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságát (CEAOB), hogy vizsgálja meg, hogy miként valósítható meg az ESEF ellenőrzése a gyakorlatban. Döntés még nem született, jelenleg a gépekkel olvasható címkék nem tartoznak a könyvvizsgálat hatókörébe, azonban az új követelmény várhatóan intézkedéseket tesz szükségessé a szabályozás módosítását illetően.

Hogy állnak jelenleg az érintettek?

Nyilvánvaló, hogy az ESEF hatással lesz a pénzügyi beszámolás folyamataira. Hogy pontosan milyen mértékben, azt jelenleg az érintettek a beszállítóikkal és a tanácsadóikkal közösen értékelik. Az egyik elsődleges cél az éves pénzügyi kimutatások racionalizálása oly módon, hogy azok összhangban legyenek az új rendelkezésekkel. Az ESEF jelentőségét nemcsak az érintett vállalatok ismerték fel, hanem a szoftvergyártók is, akik jelenlegi és potenciális ügyfeleikkel együttműködve kívánnak megoldást találni az új szabályozás okozta kihívásokra.

Miben segíthetünk?

Szakértői csapatunk a következő szolgáltatásokkal segíti az ESEF bevezetésének hatékony megvalósítását: ESEF eLearningek, workshopok és „blended” (kevert) képzések, Vállalatspecifikus ESEF címkézés („taggelés”), ESEF bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás.

ESEF e-learningek, workshopok és „blended” (kevert) képzések

Az érintett, tőzsdén jegyzett vállalatok számára kulcsfontosságú, hogy megértsék az új szabályozás követelményeit, időben megtervezzék az ESEF bevezetését és megfelelően elvégezzék a pénzügyi kimutatások címkézését. Az új rendelkezések az érintett vállalatok számára új szabályokat, fogalmakat és eljárásokat vezetnek be, melyek megismerése és vállalati működésbe történő beépítése elengedhetetlen. A PwC e-learning moduljai és workshop-jai segítenek a vállalati ügyfeleknek megérteni a pénzügyi beszámolás új szabályait, valamint az ESEF címkézés gyakorlati kihívásait. A modulok és workshopok részletesen bemutatják az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott szabályokat és gyakorlati példákon keresztül segítik az alkalmazandó eljárások megértését – beleértve többek között a „kiterjesztés” és „horgonyzás” folyamatát. A fentieken túl a vállalati ügyfelek figyelmébe ajánljuk „blended” képzési programunkat is, mely a hagyományos tantermi képzés és az online képzési módszerek kombinálása révén segíti az ESEF hatékony megtervezését és bevezetését.

Vállalatspecifikus ESEF címkézés („taggelés”)

Az ESEF követelményei és az IFRS taxonómiája alapján segítséget nyújtunk a konszolidált beszámoló releváns részeinek ESEF szerinti címkézésében. Vállalatspecifikus szolgáltatásaink elősegítik a pénzügyi kimutatások és a taxonómia egyeztetését, valamint a szükséges „kiterjesztések” és „horgonyzások” azonosítását. Ez kiemelt jelentőségű azon csoportok számára, akiknél a taxonómia címkéi nem felelnek meg a szabályoknak, ugyanis ezekben az esetekben létre kell hozni az új címkéket, és azokat össze kell kapcsolni a legközelebbi (jelentésű és hatókörű) címkével. Szolgáltatásaink megoldást nyújtanak a megfelelő minőségű címkézésre, függetlenül a vállalatok által használt szoftverektől.

ESEF bevezetéshez kapcsolódó tanácsadás

A pénzügyi kimutatások gépek és emberek által egyaránt jól olvasható formátumban történő elkészítése jelentős erőfeszítést igényel az érintett vállalatoktól. A nem megfelelően kiválasztott szoftverek és szállítók jelentős többletterhet jelenthetnek a társaságoknak. Célunk, hogy az általunk elvégzett beszállítói/partneri háttérvizsgálaton keresztül hozzájáruljunk e többletkiadások minimalizálásához és az optimális szállító kiválasztásához. Mindezek mellett tanácsadási szolgáltatásaink révén segítünk azonosítani az ESEF bevezetésének folyamatokra, kontrollokra és pénzügyi beszámolásra gyakorolt hatását.

Véleményünk szerint

A mindenki számára szabadon hozzáférhető, ESEF alapú éves pénzügyi beszámolók a jövőben növelni fogják a beszámolók átláthatóságát, magasabb fokú összehasonlíthatóságot eredményeznek, olcsóbb ellenőrzést és értékelést, valamint jobb kockázati profil meghatározást és esetkiválasztást tesznek lehetővé.

Az ESEF a digitalizáció vívmánya, mely az éves pénzügyi kimutatások új elkészítési formátumát határozza meg. Nem ír elő új közzétételeket a vállalatok számára, azonban a bevezetésével az érintett társaságok beszámolói gépek által olvasható formátumban is elérhetőek lesznek. Egy új szabályozás, mely megteremti a befektetői információk átláthatóságát és várhatóan az innovációt is ösztönzi.

      

Az éves pénzügyi kimutatások elkészítése költséges és időigényes feladat. Hogy az egyes vállalatok miként élik meg az ESEF-re való átállást, az az általuk meghatározott cselekvési és döntési pontoktól függ. Bizonyos vállalatok lehetőségként tekintenek az ESEF-re, mely hatékonyabb folyamatokat és költségmegtakarítást eredményez. Ezzel szemben azok a vállalatok, akik nem allokálnak elegendő erőforrást az implementációra jelentős nehézségekkel szembesülhetnek a jövőben (pl. a munkavállalók felkészületlensége, rossz szoftver kiválasztása, a pénzügyi beszámolók sikertelen benyújtása).

Mik a következő lépések?

Az érintett vállalatok számára elengedhetetlen az új szabályozás megismerése, és az ESEF bevezetésének megtervezése. Értékelni kell, hogy az új szabályozás milyen hatással van a vállalatra, el kell készíteni egy projekttervet és célszerű egyeztetni az új követelmények kapcsán érintett felekkel is. A sikeres megvalósítás érdekében indokolt a projektcsapat és a vezetőség oktatása, továbbá a hatások pontos felmérése és a folyamatok optimalizálása érdekében célszerű lehet a projektbe külső tanácsadót is bevonni.

Mindezek biztosítják az érintett vállalatok magas minőségű, költséghatékony pénzügyi beszámolását, továbbá azt, hogy az éves pénzügyi kimutatások a jövőben gépek által is olvashatóvá váljanak.

Kapcsolat

Balázs Gábor

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Halmosi Gábor

Halmosi Gábor

Cégtárs, PwC Hungary

Seres Gergő

Seres Gergő

Vezető tanácsadó, PwC Hungary

Kövessen minket!