Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

Ingatlantanácsadás és értékbecslés

Hogyan segíthetünk?

Széles körű szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal bíró hazai és külföldi szakembergárdával rendelkezünk és cégünk valamennyi munkatársától elvárjuk etikai szabályaink szigorú betartását. Ennek megfelelően egész tevékenységünk során mind munkatársaink, mind peddig vállalunk bizalmasan kezeli az információkat.

Szolgáltatásaink

Beruházás-lebonyolítás

Munkatársaink teljeskörű szolgáltatást nyújtanak ingatlanberuházási folyamatok komplex véghezvitelében, vagy önállóan megvalósítható egyes beruházási részfeladatok teljesítésében. Segítséget nyújtunk az ötlet megszületésétől a megvalósításig, azaz a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől az üzembe helyezési eljárás lebonyolításáig. Munkatársaink szakmai képzettségükre és jelentős tapasztalatukra építve örömmel vállalkoznak az ingatlanberuházások magas színvonalú, teljes körű megvalósítására is.

Főbb referenciamunkák:

 • Telki 100 ágyas magánkórház
 • Gödöllő, volt községháza rekonstrukciója
 • Eger-Felnémet városrehabilitáció

Több

EU intézményi támogatási tanácsadás

A csoport elsősorban az Európai Unió által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez és lehívásához kapcsolódóan nyújt tanácsadást ügyfeleinek. Szolgáltatásainkat elsősorban a közszféra szereplői, így önkormányzatok, állami vállalatok felé végezzük. A projekt előkészítési szakasz során részt veszünk a projektek megvalósíthatósági tanulmányának, költség-haszon elemzésének elkészítésében, illetve a támogatási kérelem összeállításában, melynek során az első pályázati fordulótól a támogatási szerződésig kísérjük a projektet. A szerződés megkötését követően a projekt lebonyolítás során pénzügyi projekt menedzsment szolgáltatásunkkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Főbb referenciamunkák:

 • Debreceni Intermodális Közlekedési Csomópont RMT és CBA készítése;
 • A debreceni elővárosi közösségi közlekedés RMT és CBA készítése;
 • A Székesfehérvári Intermodális Közösségi Közlekedési Központ RMT és CBA készítése;
 • Mohácsi kikötő RMT és CBA készítése;
 • Bajai kikötő RMT készítése.

Több

Ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás

Az ingatlanfejlesztési, ingatlanhasznosítási tevékenységünk keretében vállalkozunk az ingatlanok műszaki állapotának felmérésére, piaci és gazdaságossági elemzésekkel alátámasztott fejlesztési javaslatok kidolgozására, ingatlanhasznosítási koncepciók elkészítésére, a hasznosítások gyakorlati megvalósítására. Ügyfelünk teljeskörű tájékoztatását biztosítjuk az ingatlanfejlesztés és -hasznosítás minden területén. Ingatlanokkal, építés-kivitelezéssel kapcsolatos jogviták esetén igazságügyi szakértőink nyújtanak szakmai segítséget megbízóinknak jogos érdekeik védelmében.

Főbb referenciamunkák:

 • Madách sétány projekt
 • Csillebérc projekt
 • Ferihegyi multifunkciós épület
 • Olimpiai játékok

Több

Ingatlanforgalmazás

E tevékenységi körbe tartozó megbízás esetén műszaki szaktanácsadást is nyújtunk megbízóinknak, az optimális hasznosítás, illetve kiválasztás érdekében. Vállaljuk külföldi és magyarországi vevők részére az általuk igényelt ingatlanok felkutatását, megvásárlás vagy bérbevétel céljából (irodák, ipari, kereskedelmi, raktározási, illetve szociális célú ingatlanok). Ingatlanértékesítési feladataink során tudományosan megalapozott módszerekkel, gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesztett, ingatlanonként kialakított marketing tevékenységet folytatunk. A befektetők felkutatása során rendelkezésünkre áll a PricewaterhouseCoopers világhálózat-, valamint annak ügyfélköre, kapcsolatrendszere.

Főbb referenciamunkák:

 • Gozsdu-Udvar
 • Corvin Áruház
 • Konzumbank székház

Több

Környezetvédelmi tanácsadás

Pályázati dokumentációk környezetvédelmi munkarészeinek összeállítása

Az EU Szolgáltatási Üzletággal együttműködésben a hazai, illetve EU támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázatok készítése, felülvizsgálata, valamint minőség-ellenőrzése során a következő környezetvédelmi szolgáltatásokat vállaljuk: környezetvédelmi tárgyú megvalósíthatósági tanulmányok készítése, értékelése, a várható környezeti hatások bemutatása, a költségek és hasznok azonosítása, a környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés bemutatása.

Környezeti hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyeztetés

Ügyfeleinket új fejlesztéseik, beruházásaik korai stádiumától kezdődően támogatjuk a kritikus környezeti kérdések feltárásában, és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk összeállításában. Meglévő létesítmények esetében vállaljuk teljeskörű, valamennyi környezeti elemre kiterjedő környezetvédelmi felülvizsgálatok végzését, amelyhez rendelkezünk a szükséges hatósági engedéllyel.

Adásvételhez és privatizációhoz kapcsolódó környezetvédelmi auditok, átvilágítások 

A tervezett tranzakcióhoz kapcsolódóan – a due diligence csapattal szoros együttműködésben – adásvételt megelőző környezetvédelmi átvilágítást ajánlunk.

Főbb referenciamunkák:

 • A Vértesi Erőmű Zrt. privatizációt megelőző, I. fázisú környezetvédelmi due diligence átvilágítása a potenciális vevő megbízásából.
 • Pannon GSM CO2-kibocsátás jelentési rendszerének felülvizsgálata a Telenor Csoport klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeiről szóló jelentésének független, harmadik fél általi tanúsításával összefüggésben.

Több

Portfóliókezelés

A nagyobb ingatlan-portfólióval rendelkező vállalkozások, cégek életében az ingatlanok, azok használata és költsége mind fontosabb tényezővé válik. A vállalati vezetés a költséghatékonyságot, az eszközökkel való mind hatékonyabb gazdálkodást tűzi ki célul, és ennek legnagyobb lehetősége az ingatlan-portfolióban rejlik. Egy nagy ingatlanvagyont használó vállalat vagyonának átszervezése vagy talpra állítása bonyolult, költséges és időigényes folyamat. Ennél is lényegesebb azonban, hogy az ezzel kapcsolatos feladat az érintett felek tevékenységi és tapasztalati körén kívül esik. Ilyenkor a lehető legtapasztaltabb tanácsadóinkat vonjuk be a munkába. Ingatlantanácsadó szakértőink birtokában vannak annak a gyakorlati tudásnak, amelyre az ügyfélnek – akár tulajdonosa, használója, hitelezője vagy adósa az ingatlanvagyonnak – a rendelkezésre álló lehetőségek felméréséhez és kiértékeléséhez szüksége lehet. Tanácsadói munkánk során áttekintjük a meglévő állományt, annak hasznosságát, hasznosulását. A stratégiákat a vállalatvezetéssel együtt dolgozzuk ki, majd javaslatot teszünk a követendő lépésekre az ingatlanpiac és a vállalat lehetőségeinek, igényeinek függvényében. A szolgáltatás erősen kapcsolódik a finanszírozási szakterületünkhöz, valamint a létesítménygazdálkodási tanácsadásunkhoz.

Főbb referenciamunkák:

 • ABN Amro Bank
 • ERSTE Bank Hungary Zrt.

Több

Vagyonértékelések

Eszközalapú vagy hozamalapú értékelésre szükség lehet vállalatok eladását, értékesítését megelőzően, vállalatok eszközeinek apportértékének meghatározásakor, fedezeti érték, illetve üzletrész vagy részvény értékének megállapítása céljából. Nemzetközileg bevált és a magyar törvények szerint elfogadott módszerek birtokában végzett megbízásaink során mindig szem előtt tartjuk, hogy az értékelés olyan stratégiai eszköz, amely az adott vállalkozás üzleti stratégiájának részét képezi. Vagyonértékelő csoportunk aktív szerepet vállal a gazdálkodó szervezetek átalakulásában, közreműködik a privatizációt elősegítő folyamatokban, új társaságok apportértékelésében, végelszámolási és felszámolási, illetve eszközértékesítési eljárásokban. 

Vagyonértékelési szolgáltatásaink kiterjednek a következőkre:

 • ingatlan holding és portfólió
 • ingatlan értékelési rendszerek irányítása és fejlesztése
 • igazságügyi szakértői tevékenység
 • belső értékelési szabályzatok felülvizsgálata
 • piaci és felszámolási érték megállapítása és felülvizsgálata
 • hitelfedezeti érték megállapítás
 • gépek, berendezések
 • gyártási technológiák
 • befejezetlen beruházások

Főbb referenciamunkák:

 • Paksi Atomerőmű Rt.
 • Le MERIDIEN BUDAPEST Szálló
 • DÉMÁSZ NYRT.
 • Tőzsdepalota
 • Hemofarm gyógyszergyár, Szerbia
 • Eurocar Ltd., Ukrajna

Több

Vagyonellenőri tevékenység

A jelzálogbankok olyan szakosított hitelintézetek, amelyek ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtanak kölcsönt. A hitelezési tevékenységük finanszírozásához szükséges forrásaikat elsősorban jelzáloglevelek kibocsátásával és befektetőknek történő értékesítésével gyűjtik. A jelzáloglevelek olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek jellemzően hosszú futamidővel rendelkeznek. A jelzáloglevelek fedezetét a jelzálogbank által folyósított jelzáloghitelek kamat és tőketörlesztései (rendes fedezet), valamint a hitelintézet fedezeti célra elkülönített likvid eszközei (pótfedezet) biztosítják, de végső soron a kibocsátott jelzáloglevelek fedezetét a bank által folyósított jelzáloghitelek mögött álló ingatlanállomány testesíti meg. A jelzáloghitelezési és jelzáloglevél-kibocsátási folyamat speciális szereplője a vagyonellenőr. A vagyonellenőr olyan független személy, aki jelzálogbanktól való teljes mértékű függetlensége révén biztosítja a kibocsátott jelzáloglevelek fedezetének mindenkori rendelkezésre állását. A vagyonellenőr ellenőrzi a hitelügyletek mögött álló ingatlanok nyilvántartási adatait és hitelbiztosítéki értéküket is.

Főbb referenciamunkák:

Társaságunk a jelenleg FHB Jelzálogbank Nyrt. és az UniCredit Jelzálogbank Zrt. részére végzi a vagyonellenőri szolgáltatást. Az OTP Jelzálogbank Zrt. részére 2002 és 2006 között nyújtottunk vagyonellenőri szolgáltatásokat.

Több


Kapcsolat

Pintér Attila

Pintér Attila

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!