Globális minimumadó

Ön már készen áll?

Mi az a globális minimumadó (Pillar II szabályozás)?

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kiadott Inclusive Framework értelmében több mint 140 ország állapodott meg abban, hogy két pilléren alapuló megoldást vezet be a gazdaság digitalizációjából eredő kihívások kezelésére. A Pillar II egy olyan szabályozáson keresztül vezeti be a globális minimális tényleges adókulcsot (Effective Tax Rate, "ETR"), amelynek eredményeképpen a 750 millió eurót meghaladó konszolidált bevétellel rendelkező multinacionális vállalatcsoportoknak az alacsony adómértéket alkalmazó joghatóságokban keletkező jövedelmek tekintetében legalább 15%-os ETR-t kell alkalmazni.

Mikor lép a Pillar II hatályba?

Az OECD ajánlása alapján a Pillar II szabályozásai 2024-ben lépnek hatályba, kivéve az aluladóztatott kifizetések szabályát (Undertaxed Profits Rule, "UTPR"), amely az ajánlás szerint 2025-től lesz kötelező érvényű. Az uniós tagállamok 2022. december 15-én hivatalosan elfogadták a minimumadó-irányelvet és vállalták, hogy 2023. december 31-ig átültetik azta nemzeti jogrendszerükbe. Számos ország, köztük Magyarország is dolgozik a Pillar II bevezetéséhez szükséges hazai szabályozáson. Mindazonáltal sok multinacionális vállalat már most is a Pillar II hatálya alá tartozik, mivel az átmeneti szabályok a 2021. november 30-án vagy azt követően bekövetkező bizonyos ügyleteket is érintik.

2022 decemberében az Európai Unió tagállamainak sikerült egyhangú megállapodásra jutniuk a globális minimumadóról, amely eredményeként az EU-ban működő multinacionális cégek számára új időszámítás kezdődik. Magyarország számára az egyezség több szempontból is érdekes, mivel egyszerre érinti az országban működő külföldi multinacionális vállalatokat és a legnagyobb magyar központú cégeket is. Ezenfelül a magyar törvényhozást is lépéskényszerbe hozza azzal, hogy a helyi adószabályokat a megváltozott körülményekhez kell igazítani.

Hogyan hathat a Pillar II az Ön vállalkozására?

A Pillar II hatása a vállalatok adóosztályának teljes működését érinti. A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy az időközi előrejelzéshez és modellalkotáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak, valamint a jelentéstételi és megfelelési követelmények betartásához szükséges adatok is elérhetőek legyenek a hatálybalépés pillanatában. Az adózáson túl a szervezeten belül több kulcsfontosságú szereplőt, köztük a kontrollingot, a pénzügyi tervezést és elemzést is érintik a közelgő változások. Az ezek levezényléséhez szükséges erőforrások hiánya okozza a legnagyobb fejtörést sok vállalatnál. Az érintett területek vezetőinek többek között az embereket, folyamatokat, adatokat és technológiát érintő kérdéseket és kihívásokat szükséges kezelni.

Melyek a legfőbb feladatok?

Az érintett vállalatcsoportoknak meg kell érteni,  ki kell értékelni, valamints le kell modellezni a Pillar II hatásait az egész csoporton belül. Ez többek között magában foglalja a felmerülő adat- és jelentéstételi/megfelelési követelmények értékelését, a meglévő technológiai környezet és képességek értékelését, a folyamatok és ellenőrzések kialakítását, az erőforrások biztosítását és felkészítését, valamint az érdekelt felek elvárásainak kezelését.

Tekintse meg a Pillar II szabályozás bevezetésének állapotát országonként a PwC Pillar II Country Tracker Online-ban.

A videó jelenleg nem elérhető.

1:44

PwC’s Pillar Two Engine

A PwC szakemberei segíthetnek Önnek felmérni és modellezni a Pillar II bevezetésével várható pénzügyi és működésbeli következményeket.

Hogyan segítheti a PwC a Pillar II szabályozás átültetését a hazai gyakorlatba?

Működési felkészültség

A Pillar II átfogó hatással lesz a szervezet pénzügyi működési modelljére, ami az érintett területek korai bevonását, valamint jelentős költségvetési és erőforrás-allokációt igényel. A szervezeteknek azt kell megvizsgálniuk, hogy jelenlegi adatmodelljük, rendszereik, technológiájuk és folyamataik képesek-e támogatni az új nemzetközi adózási keretrendszer által bevezetett követelményeket.

A PwC szakemberei a megfeleléshez szükséges pénzügyi adatok előállításában, a jelentéstételhez szükséges adatokban lévő hiányosságok azonosításában, és a működési folyamatok újraértékelésében segíthetnek , tekintettel a számos országban várható törvényi változásokra.

Adatkezelési stratégia

Az adózóknak a Pillar II-re való felkészülés egyik első lépéseként meg kell határozniuk az adatigényeket, és átfogó adatkezelési stratégiát kell kidolgozniuk. Az érdekeltek különféle csoportjainak tulajdonában lévő adatforrások sokfélesége óriási kihívássá teszi az adatok összegyűjtését és szintetizálását. A korai, több funkciót érintő bevonódás kritikus fontosságú ahhoz, hogy a megfelelő adatok és rendszerek kezelői tisztában legyenek a Pillar II kapcsán felmerülő információk típusával és jelentőségével. ra 

A PwC szakemberei segíthetnek az adatszolgáltatási követelmények meghatározásában és egy olyan rendszerekben és folyamatokban gyökerező adatkezelési stratégia kidolgozásában, amely a hatályba lépést követően képes fenntartani a jelentéstételi és megfelelési követelményeket.

Kvantitatív elemzés: A PwC Pillar Two Engine-je

Segítünk Önnek a folyamatos jelentéstételi, megfelelési és modellezési igényeinek teljesítésében is. A Pillar II új számítási metóduson alapuló új megfelelési és jelentéstételi követelményeket vezet be. Minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy végezzenek felmérést annak megerősítésére, hogy a szükséges adatelemek kinyerhetők-e a jelenlegi forrásrendszerekből, vagy pedig módosításokra van szükség az előírt adatok kinyeréséhez.

A PwC Pillar Two Engine egy strukturált modell a Pillar II hatásának értékelésére, amelyet úgy alakítottak ki, hogy támogassa a Pillar II szabályainak inkonzisztens és egyedi bevezetését világszerte, egyúttal kellő rugalmasságot biztosítson a szabályok folyamatos fejlődésének szempontjából. Az egyes helyi szabályok számos különböző változata és értelmezése ismétlődő modellezési folyamatot tesz szükségessé a Pillar II számításaihoz. A PwC Pillar Two Engine rugalmasan alkalmazkodik a különböző adatstruktúrákhoz/forrásokhoz. Emellett a legfontosabb módosításokat/választásokat is rangsorolja. Az alkalmazás képes a megfelelőséget modellezni, valamint adatvizualizációt biztosít azon kulcsfontosságú területek azonosítására, ahol fennáll a Pillar II általi adóteher kockázata. 

A Pillar Two Engine egy központosított adatbázist használ, amely egy ellenőrzött számítási motorral rendelkezik. A motor ellenőrzése PwC Global technikai és szakpolitikai vezetőivel való konzultálás keretein belül történik. Az adatbázis dinamikusan frissül az egyes joghatóságok meglévő szabályainak változása és új jogszabályok bevezetése esetén.

 

A PwC szakemberei segíthetnek Önnek annak felmérésében, hogy a Pillar II milyen hatástgyakorol vállalatára. Támogatást nyújtunk továbbá abban, hogy miként férhet hozzá a megfeleléshez szükséges pénzügyi adatokhoz, segítünk azonosítani a jelentéstételhez szükséges adatok hiányosságait, és újraértékelni a működési tevékenységet tekintettel a számos országban várható törvényi változásokra.

A videó jelenleg nem elérhető.

1:22

GloBe szabályozás

#Pillar II kész vagy?

Értékelés

Segítünk értékelni és modellezni a Pillar II valószínűsíthető pénzügyi és működési következményeit, melyek többek között:

 • Az adatok hozzáférhetősége és minősége, a vállalati és adórendszerek konfigurációjának hiányosságai és ezek javítási lehetőségei.

 • Annak megértése, hogy a különböző adatigények hogyan illeszkednek magához a számításhoz.

 • A Pillar II keretében szükséges új folyamatok kialakítása.

 • A Pillar II szabályozás keretein belül elérhető egyes választások elérhetővé tételének potenciális előnyei.

 • Modellezés a Pillar II pénzügyi és más folyamatokra gyakorolt hatásának megértéséhez a kulcsfontosságú joghatóságokra.

 • Az érdekelt felek összehangolása és a működési modellre gyakorolt hatások.

 • Adópolitikai háttér biztosítása az adatszolgáltatási követelmények kontextusba helyezéséhez.

 • Tanácsadás a jövőbeli szabályozások lehetséges adópolitikai irányairól.

 • Javaslattétel a belső szabályok javítását célzó folyamathoz való input nyújtásra.

Jelentéstétel

Segítséget nyújtunk a jelentéstételi és adatelemzési képességek javításában, többek között:

 • Részletes modellezés a pénzügyi közzétételekhez szükséges adatok biztosítása érdekében.

 • A halasztott adóegyenlegek validálása a Pillar II első jelentési időszakát megelőzően.

 • ERP/CPM folyamatok és felhőalapú megoldások naprakésszé tétele.

 • A meglévő adójelentési folyamat felülvizsgálata és technológia biztosítása az automatizálás érdekében.

 • Tanácsadás az egyes adónemek számviteli kezelésével kapcsolatban, a közzétételek felülvizsgálata.

Megfelelés

Segítünk teljesíteni a folyamatos jelentéstételi és megfelelési kötelezettségeket, többek között:

 • A modellezési és megfelelőségi megoldások fejlesztésének és konfigurálásának támogatása az Ön meglévő rendszereinek vagy saját fejlesztésű szoftverének felhasználásával.

 • A PwC Pillar Two Engine használata a jövőbeni jelentési és megfelelési kötelezettségekhez kapcsolódó idő- és költségcsökkentés érdekében.

 • A Pillar II-höz kapcsolódó folyamatok és kontrollok dokumentálása az adózási jogszabályozáshoz való igazodás érdekében.

 • Annak meghatározása és tanácsadás nyújtása, hogy a Pillar II hogyan illeszkedik a tágabb értelemben vett megfelelési és jelentéstételi folyamatokba a hatékonyság és a rálátás maximalizálása érdekében, a kapcsolódó adatok felhasználásával.

Kapcsolat

Halmosi Gábor

Cégtárs, Könyvvizsgálat, PwC Hungary

E-mail

Juhász Gergely

Cégtárs, PwC Hungary

E-mail

Kövessen minket!