Zöld jelzést kapott a PDF számla

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2020. május 4.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelmúltban hivatalos honlapján publikálta az elektronikus számlákkal, és azok jogszabályszerű megőrzésével (azaz az elektronikus archiválással) kapcsolatos, jogerővel bíró álláspontját.

Jogszabályi környezet is alátámasztja, hogy amennyiben az adózó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján - 2018. január 1-je után - közzétett hivatalos tájékoztatóban meghatározottak szerint jár el, terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg.

Tekintettel a COVID-19 okozta jelenleg fennálló járványhelyzetre, a vállalatok egyre szélesebb köre veszi fontolóra az elektronikus számlázásra történő áttérést, így az Adóhatóság a lehető legjobb időzítéssel publikálta honlapján az elektronikus számla kiállítására és megőrzésére vonatkozó állásfoglalását. A hivatalos tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416.html

Az Adóhatóság tájékoztatójában részletes útmutatást ad a vállalatoknak az elektronikus számla kiállításának és megőrzésének alapvető szabályairól, illetve olyan nyitott kérdéseket válaszol meg, amelyekről egészen idáig nem alakult ki egységes álláspont.

Mindamellett, hogy az Adóhatóság az elektronikus úton továbbított, PDF fájl formátumú számlát hivatalosan is elismeri elektronikus számlának, rendez olyan ezidáig vitatott területeket, mint a távnyomtatás alkalmazása. Ezzel együtt az Adóhatóság megerősíti tehát azt az álláspontot – ami egyúttal a PwC Magyarország szakértőinek is álláspontja – hogy az e-mailen küldött PDF számla is elektronikus számlának minősül, míg a távnyomtatással küldött számla papír alapú számlának minősül.

A fentieken túl a tájékoztató példákat hoz arra, hogy az elektronikus számla kiállítása és megőrzése során milyen üzleti ellenőrzési eljárást alkalmazhatnak az adózók, amely biztosítani képes a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Ez az eddigiekben sok magyarázatra szoruló általános értelmű fogalom most egyértelműbbé válhat, miszerint az adóhatóság álláspontja szerint is az elektronikus számlák esetében ez az adózói eljárás mind technikai módszerekkel, mind pedig logikai úton kialakítható.

Végül az elektronikus számlák megőrzéséról, és annak – nem a jogszabályoknak megfelelő teljesítése esetén – jogkövetkezményéről esik szó. Az Adóhatóság figyelmezteti a vállalatokat, hogy ezen követelményeket mind a számlakibocsátónak, mind pedig a számlabefogadónak biztosítania kell.

Bár az útmutató nem tér ki az e-számlázás újabb módszereire, de fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az online számlaadat-szolgáltatás során beküldött xml állomány is tekinthető már elektronikus számlának, meghatározott feltételek mentén.

Az Adóhatóság elektronikus számlázásra vonatkozó tájékoztatója elméleti síkon megválaszolja a témakör sarokpontjait, azonban a publikáció gyakorlati szempontból nyitott kérdéseket is hagy, amelyekre a válaszokat az adózóknak kell megadniuk saját működésük során. 

***

Ha a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal szakértőinkhez:

Deák László, cégtárs
laszlo.deak@pwc.com

Farkas Gábor, igazgató
gabor.farkas@pwc.com

dr. Szeőcs Kornél, vezető menedzser
kornel.szeocs@pwc.com Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!