Magyarországot is elérte a kötelező elektronikus számlázás

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 614. szám | 2019. május 06.

2019. április 18-án hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) módosítása, amely komoly változásokat eredményez ajánlatkérői oldalon. A törvénymódosítás az ajánlatkérő szervek számára kötelező jelleggel bevezette az elektronikus számlák befogadását a közbeszerzési eljárások során, bizonyos feltételek fennállása esetén. A hatályba lépett módosítás illeszkedik Magyarország jelenlegi digitalizációs trendjébe és a kormány digitalizációs törekvéseihez.

A magyar jogalkotás törvénymódosítás keretein belül beemelte jogrendjébe az Európai Parlament és a Tanács 2014/55/EU irányelve által meghatározott követelményeket. A módosítás értelmében az ajánlatkérők kötelesek fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai szabványnak (EN 16931-1:2017), valamint az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Az irányelv kiemeli, hogy nem korlátozható a számla küldőjének arra vonatkozó joga, hogy eldöntse, a számlát elektronikusan, vagy pedig papíralapon állítja ki. Ennek értelmében a döntés joga 2019. áprilisától az ajánlattevők kezében van, amihez ajánlatkérői oldalon alkalmazkodniuk kell az egyes szerveknek.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben egy cég közbeszerzésen indul, akkor lehetősége van egyoldalúan elektronikus számlázást választani, az ajánlatkérő szervnek pedig biztosítania kell, hogy az elektronikus számlát képes megfelelően befogadni és feldolgozni, akkor is, ha nem egyezik bele kifejezetten az elektronikus számlázás alkalmazásába. Míg a törvénymódosítás az adózók számára választási lehetőséget biztosít, addig az állam felé kötelezettséget ír elő.

Egy fontos lépést tehát ismét megtett Magyarország az elektronikus számlázás irányába.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve Deák László (e-mail: laszlo.deak@pwc.com) cégtárshoz vagy Szeőcs Kornél (e-mail: kornel.szeocs@pwc.com) menedzserhez.

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!