Audit

View this page in: English

Naši auditoři mají mimořádné zkušenosti a znalosti ve svém oboru. Usilujeme o to, abychom překračovali očekávání svých klientů a aby audit pomohl také zvýšit efektivitu vaší práce. V průběhu auditorských prací s vámi proto udržujeme úzký kontakt.


Nabídka služeb

  • audit či prověrka podle auditorských směrnic Komory auditorů České republiky (ASKAČR)
  • audit či prověrka podle Mezinárodních standardů auditu
  • audit či prověrka podle ostatních standardů auditu (např. podle amerických standardů auditu)
  • audit či prověrka skupinových výkazů
  • prověrky mezitímních výkazů
  • rozbor vnitřních kontrolních mechanismů
  • správa a řízení společností
  • manažerské účetnictví
  • odvětvově specializované auditorské týmy
  • interní audit