Doanh nghiệp tư nhân hướng tới tương lai bền vững

Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG của Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 2022/2023 

Tập trung vào kỳ vọng của các bên liên quan

Động lực chính thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trong việc thực hành ESG là nhu cầu khách hàng, áp lực cạnh tranh, mong đợi từ nhà đầu tư và thu hút nhân tài. So với các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp tư nhân linh hoạt hơn trong việc báo cáo về tác động và hiệu quả thực hành ESG của mình.

Như vậy, thay vì tập trung vào việc tuân thủ quy định, các doanh nghiệp tư nhân có thể tập trung tìm hiểu các tác động của doanh nghiệp đến các bên liên quan, xác định các rủi ro và cơ hội tăng trưởng từ các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị.

*Q: Yếu tố nào sau đây là rào cản cho tổ chức của bạn trong việc cam kết ESG? (Có thể chọn nhiều đáp án)


Làm chủ câu chuyện ESG 

Các DNTN có thể làm chủ câu chuyện ESG của mình thông qua mục đích và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể tạo sự đồng thuận một cách tự nhiên với các bên liên quan thông qua việc tập trung vào các giá trị lâu dài, tài sản bền vững với mục tiêu tạo dựng di sản doanh nghiệp.

Thực hành ESG là một quyết định mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Bởi sự tập trung chú ý vào ESG sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Hơn nữa, việc đưa ESG vào hoạt động thực tiễn sẽ thúc đẩy doanh nghiệp hướng tới các phương pháp hoạt động bền vững và tiết kiệm chi phí hơn, từ đó cũng khuyến khích sự đổi mới và hiệu quả vận hành.

Thế hệ kế nghiệp (NextGen) trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng câu chuyện ESG lâu dài của doanh nghiệp. Kết quả từ Báo cáo NextGen Việt Nam của PwC cho thấy mức độ nhận thức cao của họ về các vấn đề ESG.

Tìm hiểu thêm về quan điểm của Thế hệ kế nghiệp về ESG

 

ESG Readiness for EPB

Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã bắt đầu khởi động hành trình ESG

Sau khi đánh giá được mức độ trưởng thành ESG hiện tại và xác định mục tiêu cho tương lai, DNTN cần lập kế hoạch và định hướng cho hành trình ESG của mình.

Q: Chọn mô tả đúng nhất tình trạng hiện tại của tổ chức cam kết ESG của tổ chức


Sự cần thiết của Lãnh đạo ESG

Hiện trạng của lãnh đạo ESG trong các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cho thấy sự thiếu hụt về vai trò lãnh đạo ESG trong tổ chức:

  • 34% cho biết hội đồng quản trị của họ không tham gia các vào vấn đề ESG (Việt Nam: 38%)
  • 48% cho biết chưa có lãnh đạo ESG trong tổ chức của họ (Việt Nam: 38%)
  • 53% cho biết chương trình ESG của họ được quản lý bởi một  trưởng phòng cao cấp, nhưng đây không phải trách nhiệm duy nhất của họ. (Việt Nam: 41%)

Đây là lời kêu gọi cấp thiết dành cho chủ doanh nghiệp cần làm chủ câu chuyện ESG của mình, dẫn dắt các sáng kiến ​ESG và trở thành hình mẫu lãnh đạo trong việc xây dựng doanh nghiệp bền vững và trách nhiệm. Đồng thời cũng mở ra cơ hội dành cho các Giám đốc tài chính (CFO) đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hành và lập báo cáo mục tiêu ESG.

Tìm hiểu thêm:Vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy thực hành ESG


Chia sẻ câu chuyện ESG

Mặc dù các doanh nghiệp tư nhân đang dần tiến bộ trong hoạt động bền vững và theo kịp các doanh nghiệp niêm yết, đa số các doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa thực hiện truyền thông ra công chúng một cách hiệu quả. Hiện trạng về quản trị và báo cáo ESG trong các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cho thấy cần được cải thiện nhiều.

  • 60% có cơ cấu quản trị ESG không chính thức hoặc không có cơ cấu quản trị ESG (Việt Nam: 51%)  

  • 29% xác định rõ các mục tiêu và số liệu ESG (Việt Nam: 47%)

  • 82% không có hoặc hạn chế báo cáo các vấn đề ESG ra bên ngoài (Việt Nam: 70%)

Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp gia đình, cần ưu tiên báo cáo ESG. Đây là cơ hội để thể hiện giá trị cốt lõi và thành tựu đạt được, giúp họ tạo ấn tượng các bên liên quan. Báo cáo ESG có thể phức tạp, nhưng doanh nghiệp nên bắt đầu từ những bước nhỏ bằng việc tập trung vào các vấn đề ESG chính liên quan trực tiếp đến ngành nghề và các bên liên quan.

 

Hỗ trợ chuyển đổi ESG thông qua nâng cao kỹ năng

Khi hỏi về những yếu tố ngăn cản doanh nghiệp tư nhân cam kết ESG, 60% đề cập đến việc thiếu kiến thức. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực vẫn chưa là ưu tiên hàng đầu của các công ty khi hơn một nửa vẫn chưa quan tâm đến việc đào tạo về ESG.

Các doanh nghiệp tư nhân có thể xem nâng cao năng lực như một cách truyền tải các mục tiêu ESG để xây dựng niềm tin và sự minh bạch; gắn kết nhân viên với các chiến lược của doanh nghiệp. Ngoài ra, nâng cao năng lực có thể giúp nhân viên đóng góp vào các mục tiêu ESG và tận dụng các kỹ năng đa ngành, kết hợp kỹ năng cứng và kỹ năng mềm để thúc đẩy tiến bộ hướng tới kết quả ESG.

Tìm hiểu thêm:Vai trò của nâng cao năng lực về ESG trong tổ chức

Q: Tổ chức của bạn trang bị kiến ​​thức và chuyên môn cần thiết về ESG cho các nhân viên hiện tại như thế nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)


Hành động ngắn hạn.                    Tư duy dài hạn.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam đang đối mặt với bối cảnh kinh tế đầy biến động trong hiện tại, đồng thời họ cũng cần phải chuẩn bị cho doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai. Điều này đòi hỏi một chiến lược cân bằng giữa hai ưu tiên này - được gọi là "mục tiêu kép" để thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Liên quan đến các vấn đề ESG, đã đến lúc các doanh nghiệp tư nhân hành động để thay đổi - thay vì chỉ dừng lại ở ‘ý định tốt’ nhằm tạo ra một kế hoạch thực tế và đạt được kết quả hữu hình.

Câu hỏi chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần xem xét:

  • Chúng ta có thể trình bày rõ trong 60 giây về việc làm thế nào để đưa ESG vào chiến lược doanh nghiệp của mình không?

  • Chúng ta có thể trình bày rõ trong 60 giây về việc làm thế nào để đưa ESG vào chiến lược doanh nghiệp của mình không?

  • ESG ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như thế nào và giá trị doanh nghiệp trong tương lai ra sao?

Để tạo ra giá trị và kết nối giữa áp lực ngắn hạn và các cơ hội dài hạn, các công ty phải cân bằng giữa việc đáp ứng các yêu cầu hiệu quả ngắn hạn và đầu tư vào các mục tiêu ESG dài hạn. Bằng cách xác định chiến lược ESG rõ ràng và thuyết phục, phù hợp với KPI ngắn hạn và đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, các công ty có thể đảm bảo thành công lâu dài của họ và tránh các chi phí đáng kể nếu bỏ qua các sáng kiến ​​ESG.

Johnathan Ooi - Lãnh đạo Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp gia đình PwC Việt Nam

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Phùng Thị Ngọc Anh

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp Lý, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide