Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam – Dịch vụ thị trường trong nước

Giới thiệu

Môi trường kinh tế ngày càng thay đổi nhanh chóng mở ra nhiều cơ hội lẫn thử thách cho các công ty đa quốc gia nước ngoài đã và đang hoạt động tại Việt Nam và những doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh hay đầu tư tại đây.

Tính phức tạp trong hệ thống thuế của Việt Nam cùng sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng các quy định pháp luật, khó khăn trong việc nắm vững các hạn chế về thương mại và pháp lý có thể gây trở ngại rất lớn đối với các nhà đầu tư. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị trong việc giải quyết những trở ngại này.

Cân đối các chiến lược thương mại và thuế

Đội ngũ Chuyên gia Cung cấp Dịch vụ Thuế Quốc tế của PwC, phối hợp chặt chẽ với Đội ngũ Luật gia của Công ty Luật TNHH PwC (Công ty Luật PwC), sẽ hỗ trợ các công ty đa quốc gia tại nước ngoài trong việc xây dựng các chiến lược quốc tế đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật về thuế và nhu cầu thuế của doanh nghiệp. Những chiến lược này tập trung vào các lĩnh vực như nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong trường hợp không có hiện diện chính thức tại Việt Nam, thành lập hiện diện, huy động vốn, những hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện cấp phép, ưu đãi thuế, rút vốn và những hạn chế trong chính sách kiểm soát ngoại hối. Dù khách hàng lần đầu đầu tư vào Việt Nam hay đang mở rộng, tái tổ chức hoạt động kinh doanh hiện tại, chúng tôi đều có thể tư vấn cho khách hàng cấu trúc hiệu quả nhất đối với hoạt động đầu tư của khách hàng và giúp khách hàng nắm vững những vướng mắc về thuế, pháp lý và những khó khăn trong thực tiễn mà các công ty thường gặp phải.

Dịch vụ thị trường trong nước của PwC được thiết kế nhằm hỗ trợ các công ty nước ngoài về một số loại thuế cơ bản, các yêu cầu theo quy định pháp luật và những yêu cầu khác trong việc thành lập hoặc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Phương pháp tiếp cận độc đáo, kinh nghiệm dày dặn và khả năng phối hợp chặt chẽ với Công ty Luật PwC giúp chúng tôi từng bước hỗ trợ khách thành lập hiện diện đúng thời điểm, thuận lợi, theo quy định pháp luật và không gặp phát sinh ngoài ý muốn trong suốt quá trình này.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể hợp tác với khách hàng qua việc hỗ trợ và/hoặc hợp tác trong một số lĩnh vực bao gồm:

  • Xác định loại hình và cấu trúc pháp lý phù hợp nhất cho hoạt động đầu tư của khách hàng;
  • Thành lập hiện diện và tư vấn về các điều kiện đăng ký;
  • Tư vấn về những tác động liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật về thuế, quy định về việc đăng ký và cấp phép và các hạn chế về về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vì những quy định này áp dụng cho một số ngành nghề nhất định;
  • Tư vấn về những thay đổi mới nhất về pháp chế, quy định pháp luật và quy hoạch ảnh hưởng đến nhóm thị trường trong nước giúp khách hàng hiểu rõ hơn về những vấn đề về thuế đáng chú ý và nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật về thuế;
  • Thiết lập và vận hành hệ thống tính lương;
  • Những hạn chế đối với văn phòng đại diện, công ty và hạn chế về thuế;
  • Xác định những ưu đãi về thuế; và
  • Tư vấn về việc chuyển vùng cho nhân viên đến làm việc tại Việt Nam.

Khám phá những dịch vụ liên quan

Thuế nhà thầu nước ngoài

Quản lý hiệu quả thuế nhà thầu không chỉ bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về khai thuế mà còn cần thực hiện kiểm soát và kiểm tra đúng loại thuế suất, đánh giá tính đầy đủ của các hồ sơ, tài liệu liên quan và đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu khấu trừ thuế theo hiệp định thuế. Việc không áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm soát có thể làm tăng đáng kể chi phí thuế không cần thiết.

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn PwC Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập năm 2000, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. Là một thành viên trong mạng lưới PwC toàn cầu, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý song song với các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, và tư vấn quản lý và tài chính do công ty PwC thành viên khác đảm trách.

Khám phá

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Richard J. Irwin

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide