Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp hoạch định tương lai 

Đồng hành cùng khách hàng, chúng tôi giúp thay đổi cách các tổ chức tư duy về chức năng của bộ phận thuế nhằm kiểm soát rủi ro và ra quyết định hiệu quả hơn.

Phương pháp của chúng tôi kết hợp hoạt động tuân thủ quy định về doanh nghiệp, các công cụ phân tích với mô hình cung cấp dịch vụ đã qua kiểm chứng được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Quản lý hoạt động tuân thu quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam là nhiệm vụ ngày càng phức tạp vì các quy định pháp luật và cách giải thích luật thuế thường xuyên thay đổi; tuy nhiên chi phí cho hành vi không tuân thủ quy định về thuế có thể lớn về mặt tài chính và gây rủi ro cao hơn cho hoạt động kinh doanh và danh tiếng của doanh nghiệp.

Dù bản chất hay quy mô tổ chức như thế nào thì đội ngũ chuyên gia đa ngành của chúng tôi với sự am hiểu thị trường trong nước, luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về quy định pháp luật và công nghệ đều có thể giúp biến đổi bộ phận thuế và quá trình tuân thủ của khách hàng thành tài sản kinh doanh chiến lược. Phương pháp tiếp cận hợp lý đã qua kiểm chứng của chúng tôi sẽ giúp các công ty đạt nhiều chi ít, giúp nhân sự thuế - tài chính dành nhiều thời gian cho các ưu tiên và chiến lược kinh doanh của công ty.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Soạn thảo hoặc soát xét hồ sơ tuân thủ thuế giúp khách hàng tự tin hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ báo cáo thuế (tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thường niên về giao dịch liên kết, khiếu nại theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, v.v.);
  • Đánh giá rủi ro về lịch sử và nguy cơ nợ thuế và tư vấn về các cơ hội có thể đạt được và phương pháp giảm thiểu rủi ro (soát xét tình hình tuân thủ quy định về thuế);
  • Tăng tính minh bạch về số thuế tạm tính và quy trình tuân thủ;
  • Tư vấn thuế về những vấn đề gây tranh cãi hay chưa rõ ràng và/hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên nhằm hỗ trợ đội ngũ của khách hàng, giúp khách hàng yêu tâm, cập nhập thông tin về các vấn đề thuế thường nhật; và
  • Kết hợp dự toán thuế với quy trình khai thuế nhằm nâng cao hiệu quả.

Tải sách giới thiệu

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Richard J. Irwin

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide