Tương lai của ASEAN

Góc nhìn Việt Nam

Tìm hiểu vì sao Việt Nam là một thị trường tăng trưởng hấp dẫn, so sánh Việt Nam với các nền kinh tế mới nổi khác trong ASEAN, nhận diện các lĩnh vực giàu tiềm năng và những thách thức trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Sự phát triển của Việt Nam trong ASEAN

 

Từ xuất phát điểm là một nền kinh tế nhỏ trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế để trở thành một trung tâm sản xuất và một thị trường đầy tiềm năng cho các ngành dịch vụ.

Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam luôn nằm trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực xét về tăng trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng của bộ phận dân số có thu nhập trung bình.

Báo cáo “Tương lai của ASEAN – Góc nhìn Việt Nam” cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về vị thế thay đổi của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, nêu bật những lĩnh vực tiềm năng chính cũng như những thách thức và giải pháp cho hành trình phát triển sắp tới.

Tải báo cáo tại đây

Duy trì hành trình tăng trưởng

 

Để ASEAN hiện thực hóa được tiềm năng của mình, Việt Nam và các nước thành viên khác sẽ cần tránh tăng trưởng thụ động và có những biện pháp chủ động hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế. Các quốc gia mới nổi trong khu vực sẽ cần giải quyết một số thách thức gây trở ngại cho sự phát triển như:

  • Tình trạng quá phụ thuộc vào hoạt động ngoại thương
  • Sự yếu kém của chính sách tài khóa
  • Khoảng cách trong thể chế
  • Trình độ công nghệ thấp

Báo cáo của chúng tôi đưa ra các giải pháp cơ bản để giải quyết những thách thức trên.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Quách Thành Châu

Lãnh đạo Nguồn nhân lực / COO, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ và Hoạt động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Phi Lan

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Phan Thị Thùy Dương

Luật sư điều hành, Công ty Luật TNHH PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1508

Ong Tiong Hooi

Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn giao dịch, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +8493 869 9691

Hide