Kinh doanh tại Việt Nam 2018

Các chuyên gia PwC đưa ra dự báo đến năm 2050, nền kinh tế Việt Nam sẽ lọt vào top 20 Thế giới, nhờ vào cải cách kinh tế một cách bền vững, tăng cường củng cố các đặc tính kinh tế vĩ mô nền tảng, các tổ chức công, và quan trọng là giáo dục phổ cập.

Ấn phẩm Kinh doanh tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh trong kinh doanh thực tế tại Việt Nam, bao gồm giới thiệu các loại hình doanh nghiệp phổ biến với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như thuế và môi trường pháp lý tại Việt Nam. Ấn phẩm này cũng bao gồm một số vấn đề trong thực tiễn mà các nhà đầu tư hay gặp phải khi thâm nhập thị trường Việt Nam.

Tải ấn phẩm dưới đây để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi