Event calendar

Finance and Tax

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Course Name Course Code Duration Spring 2019 dates June 2019 exams September 2019 
exams 
Registration Information
ACCA - Accountant in Business AB 4 9 - 12 April CBE CBE
ACCA - Management Accounting MA 5

11 - 15 March

13 - 17 May

CBE CBE
ACCA - Financial Accounting FA 5

18 - 22 March

8 - 12 April

20 - 24 May

CBE CBE
ACCA - Corporate and Business Law LW 5 3 - 7 June CBE CBE
ACCA - Performance Management PM 5

6 - 10 May

20 - 24 May

5 June 4 September
ACCA - Taxation TX 5 20 - 24 May 4 June 3 September
ACCA - Financial Reporting FR 5

5 - 9 August

6 June 5 September
ACCA - Audit and Assurance AA 5

13 - 17 May

12 - 16 August

3 June 2 September
ACCA - Financial Management FM 5

20 - 24 May

7 June 6 September
SBL - Strategic Business Leader SBL 8

13 - 16 May

21 - 24 May

4 June 3 September
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5

13 - 17 May

12 - 16 August

6 June 5 September
ACCA - Advanced Performance Management APM 5 13 - 17 May 5 June 4 September
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 5

5 - 9 August

3 June 2 September

Foundations in Accountancy (FIA)

Course Name Duration I. Q
2019
II. Q
2019
III. Q
2019
IV. Q
2019
Registration Information
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available upon request
FIA MA1 - Management Information 2 available upon request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available upon request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available upon request
AB - Accountant in Business 4

available upon request

MA - Management Information 5 available upon request
FA - Financial Accounting 5

available upon request

ACCA Diploma in IFRS (DipIFR)

Course Name Duration

Spring 2019 (Bratislava)

Autumn 2019 (group 1) Autumn 2019 (group 2) Registration Information
Part I. 3

20 - 22 March

12 – 13 September

16 – 18 September

 

Part II. 3 10 - 12 April

23 – 24 September

14 – 15 October
Part III. 2 9 - 10 May

16 – 18 October

21 – 23 October
Revision Course 2 16 - 17 May

13 – 15 November

11 – 12 November
Mock Exam 1/2 27 May

25 November

25 November
Official Exam 1/2 7 June

6 December

6 December

Mini MBA

mini MBA IV. Q 19 I. Q 20 II. Q 20 Registration
Information
Module I&II 13 - 15 November    
Module III 10 - 11December    
Module IV   23 - 24 January  
Moduel V   20 - 21 February  
Module VI&VII   18 - 20 March  
Module VIII&IX     22 - 23 April
   

Avanced Diploma in Intenational Taxation (ADIT)

Course Name Paper Duration

Introduction

Part I

Part II

 Revision

Exam Registration Information
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 2 6

tba

tba

tba tba tba  

IFRS Academy (in Slovak language)

Course name Duration

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019

I. Q 2020

Registration Information
IFRS Academy 2019/2020 10

9 Apr

28 May

20 June

19 Sep

 

15 Oct 

12 Nov

10 Dec

21 Jan

13 Feb

10 Mar

IFRS, statutory accounting, US GAAP and taxes

Course Name Duration

I. Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019 Registration Information
Leasing - what next? 0,5   26 June    
IFRS financial statements for the year end 2019 -
changes, updates in IFRS standards and frequent issues. 
0,5      

22 October

 

IFRS financial statements for the year end 2019 -
changes, updates in IFRS standards and frequent issues. 
0,5      

28 November

 

Course Name Duration

Module I

Modul II

Modul III

Modul IV

Registration Information
VAT School 2019 4 10 September 18 September 10 October 16 October
Income Tax School 2019 4 28 May  4 June  11 June 

 

20 June  
Name Duration

I. Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019 registration information
Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti 12        

Modul I

Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace predpisy

4      

7.-10.10.2019

 

Modul II

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná nomenklatúra

3      

21.-23.10.2019

Modul III.

Pôvod tovaru a zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru

2       11.-12.11.2019

Modul IV

Elektronická komunikácia s colnými orgánmi, colný dlh a colné režimy

3       25.-27.11.2019

Project management

Course name Duration

I.Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019

Register More information
Project Management Professional (PMP)® 5 18 - 20 February

-

- 14 - 18 October  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 3 11 - 14 February

-

- 28 - 31 October  
Project Management in Business 2 - 24 - 25 June 23 - 24 September

-  

Human Resources and Business Skills

Name Days Intro Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4
Registration
Certificate in HR Practice 9 TBC

18.-19.3.
2019

30.-31.5.
2019
24.-25.6.
2019
26.-27.9.
2019
8.11.
2019
Name Days Intro Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Registration
Certificate in HR Management 10 25.4. 
2019
29.-30.4.
2019
6.6.
2019
7.6.
2019
12.-13.9.
2019
24.-25.10.
2019
5.-6.12.
2019
9.12.2019 12.-13.12.2019 21.1.2020 22.1.2020 27.-28.2.2020 23.-24.3.2020 23.-24.4.2020
Course name Duration

I. Q 2019 

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019

Registration Information
Self-Empowerment: the Shaolin Way 1

-

- - -
Stress management: the Shaolin way  1 - - - -
Dealing with uncertainty: the Shaolin way 1 - - -

-

Conflict management: the Shaolin way 1 - - - -
The Art of Strategy 1 - 25 June - -
Course name  

 

            Register Information
Management Skills                

Events

   

 

  Date             Register
IFRS 17 Technology Day       -              
Follow us