Sáp nhập, giải thể và tái tổ chức doanh nghiệp

Giới thiệu

Trường hợp tiến hành thay đổi cơ cấu (sáp nhập, giải thể, tái tổ chức), các tập đoàn cần có chiến lược rõ ràng, toàn diện để tháo gỡ những khó khăn về pháp lý, thuế và thương mại.

Hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện cấp phép, thuế mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, tái cơ cấu tập đoàn và kiểm soát ngoại hối là một số thử thách điển hình đối với các tập đoàn muốn thực hiện bước chuyển tiếp chiến lược liên quan đến Việt Nam.

Đội ngũ Chuyên gia về hoạt động Mua bán & Sáp nhập và Thuế Quốc tế của PwC có thể giúp khách hàng trong việc xác định và phân tích các tác động có thể xảy ra liên quan đến thuế, pháp lý và thương mại đối với các giao dịch này, qua đó giúp quý vị tập trung vào các cơ hội kinh doanh, rào cản và rủi ro liên quan đến hoạt động chuyển tiếp này.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng

  • Xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh tiềm năng nhằm nâng cao hiệu quả về số thuế phải nộp tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Tư vấn và hỗ trợ về các hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện cấp phép và đăng ký;
  • Thực hiện giao dịch mua bán, sáp nhập và thẩm định bên bán, phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Mua bán & Sáp nhập của PwC;
  • Tư vấn về nguồn vốn, kiểm soát ngoại hối và chuyển tiền ra nước ngoài như huy động vốn hiệu quả về mặt thuế; và
  • Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp (và các loại thuế khác) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi chuyển nhượng cổ phần và áp dụng các hiệp định thuế.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Richard J. Irwin

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Giang Bảo Châu

Giang Bảo Châu

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp Lý, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide