Làm việc từ xa

Làm chủ mô hình làm việc hiện đại 

Làm việc từ xa là xu hướng tất yếu

Sau bốn tháng giãn cách xã hội hoàn toàn và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình làm việc tại nhà, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tin rằng làm việc từ xa không chỉ là xu hướng nhất thời. Trong Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam, 82% người tham gia khảo sát tin rằng làm việc từ xa sẽ trở nên phổ biến hơn, thậm chí sau đại dịch COVID-19. 

Trên thế giới, một khảo sát của PwC cho biết 19% nhân viên tham gia khảo sát đã sẵn sàng làm việc từ xa hoàn toàn. 37% khác mong muốn làm việc từ xa ít nhất 2 ngày / tuần.

Đây là một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên tập trung vào mô hình làm việc kết hợp (hybrid) và những phương pháp làm việc mới. Sự thay đổi trong môi trường làm việc có thể mang lại nhiều vấn đề liên quan đến tương tác, năng suất, lương thưởng và phúc lợi, v.v...  Để hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ được mô hình làm việc hiện đại này, xin vui lòng tìm hiểu thêm trong ấn phẩm mới nhất của PwC Việt Nam về làm việc từ xa.

Tải ấn phẩm

Những xu hướng chính thay đổi kỳ vọng về lực lượng lao động và môi trường kinh doanh

 

Người lao động

 

Người sử dụng lao động

 • Sự bùng nổ thế hệ Z (Gen Z) - 80% thế hệ Z tin rằng họ có thể làm việc từ xa hiệu quả. Dự đoán đến năm 2025, thế hệ Z, nhân tố mới nhất tham gia lực lượng lao động, sẽ chiếm 1 phần 3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam.
 • Thay đổi kỳ vọng - Công nghệ tiên tiến và những cuộc chiến thu hút nhân tài khiến người lao động kỳ vọng vào khả năng được làm việc linh hoạt.
 • Đại dịch COVID-19 kéo dài - Người lao động bày tỏ mối lo ngại về việc các biến thể mới lây lan khi làm việc trong môi trường văn phòng khép kín.  
 • Tuyển dụng nhân tài - Nhu cầu về nhân lực và các bộ kỹ năng cụ thể khiến doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài vượt qua khoảng cách địa lý.
 • Hưởng lợi từ đầu tư - Các khoản đầu tư vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm (ví dụ: các phương tiện viễn thông) đang phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp làm việc từ xa.
 • Thực hiện quy phạm kinh doanh mới - Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch thay đổi về diện tích văn phòng mà họ cần sử dụng cũng như phương pháp hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

3 yếu tố cần thiết để quản lý hiệu quả lực lượng lao động từ xa

Thay đổi hành vi và phong cách quản lý

 • Quản lý từ xa bằng kết quả, không phải đầu việc
 • Trao quyền, hướng dẫn và tin tưởng
 • Áp dụng tư duy AGILE vào quản lý hàng ngày

Phương pháp quản lý hiệu suất mới

 • Sử dụng OKR (Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt) / Mục tiêu dựa trên chỉ số có thể đo lường
 • Thiết lập các chính sách và quy trình làm việc từ xa để duy trì mô hình bền vững
 • Tận dụng nhiều kênh hỗ trợ giao tiếp và tương tác khác nhau để đảm bảo luồng thông tin

Xây dựng quan hệ và chủ động quan tâm tới sức khỏe của nhân viên

 • Chủ động sắp xếp thời gian check-in và huấn luyện (coaching)
 • Phát triển các phương pháp làm việc nhóm từ xa hiệu quả
 • Trao đổi với các thành viên trong nhóm về các vấn đề ngoài công việc, chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày