Pravne novice

13. 2. 2024: Nemški zakon o skrbnem pregledu podjetij v dobavnih verigah in njegov vpliv na slovenska podjetja

S 1. 1. 2024 se širi krog zavezancev po nemškem zakonu o skrbnem pregledu družb v dobavnih verigah - zdaj zavezuje vse družbe z najmanj 1000 zaposlenimi. Ker je Nemčija največja trgovinska partnerica Slovenije, je pričakovati, da bo v letu 2024 še več slovenskih družb soočenih s poizvedbami in zahtevami s strani svojih nemških poslovnih partnerjev glede zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in varovanja okolja.

22. 1. 2024: CSRD na dnevni red vrača vprašanje ustvarjanja vrednosti skozi standarde ESG

Direktiva Evropske unije o poročanju o trajnostnostnem poslovanju podjetij (CSRD) je bila objavljena decembra 2022, v nekaterih primerih pa bo začela veljati že z letom 2024. CSRD se nanaša na približno 50.000 podjetij s sedežem v EU ali pomembno poslovno dejavnostjo na ozemlju Evropske unije. Direktiva od podjetij glede trajnostnostnega poročanja zahteva veliko več kot kateri koli predpis do sedaj.

Ključno vprašanje za vodstva podjetij še zdaleč ni samo skladnost poslovanja z direktivo CRSD. Še veliko bolj pomembno vprašanje bi moralo biti: "Kako lahko moje podjetje v svetu, osredotočenem na trajnost, ustvarja večjo dodano vrednost?"

19. 12. 2023: Potekel je rok za vzpostavitev prijavnih poti

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/1937/EU. Namen ZZPri je zaščita oseb, ki prijavijo kršitve s katerimi se seznanijo oziroma jih zaznajo v svojem delovnem okolju, tako v zasebnem kot javnem sektorju v Sloveniji.

17. decembra 2023 je potekel rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih.

15. 11. 2023: Spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih

Danes je bil v Uradnem listu RS št. 114 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel dne 7. novembra 2023 na izredni seji. ZDR-1D začne veljati 16. 11. 2023.

9. 11. 2023: Nova pravila o evidencah delovnega časa

Od 20. novembra naprej se z novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti širi obseg obveznosti vodenja evidenc delovnega časa za delodajalce. Ključni cilj novele je zagotoviti bolj transparentne podlage za učinkovit nadzor nad spoštovanjem zakonskih določb o delovnem času, spoštovanjem odmorov, počitkov in ostalih pravic delavcev, vezanih na delovni čas.

28. 6. 2023: Prijava neposredne tuje naložbe

Z dnem 30. junij 2023 se preneha uporabljati ukrep pregleda neposredne tuje naložbe, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 s spremembami in dopolnitvami), kar pa ne pomeni, da je prenehala tudi sama obveznost prijave tuje naložbe. Državni zbor je sprejel predlog novele Zakona o spodbujanju investicij, ki s 1.julijem 2023 nadaljuje z ukrepom pregleda neposredne tuje naložbe, a hkrati uvaja pomembne novosti.

16. 5. 2023: Le še teden dni za zagotovitev skladnosti z ZZPri

Februarja letos je začel v Sloveniji veljati nov Zakon o zaščiti prijaviteljev - "žvižgačev". Gre za zakon, ki celovito ureja pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju.

6. 2. 2023: Sprejet je novi Zakon o zaščiti prijaviteljev

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/1937/EU in celovito ureja zaščito oseb, ki prijavijo kršitve s katerimi se seznanijo oziroma jih zaznajo v svojem delovnem okolju. 

6. 2. 2023: Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 

ZVOP-2 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 27 .12. 2022, veljati pa je začel z dnem 26. 1. 2023. 

ZVOP-2 v našo zakonodajo prenaša določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov EU (Splošna uredba), ki so se že do sedaj neposredno uporabljale, in ki v velikem delu nadomeščajo določbe do sedaj veljavnega slovenskega področnega zakona, Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Poleg tega pa je ZVOP-2 določil še nekatera področja, ki s Splošno uredbo niso bila urejena in jih je Evropska unija prepustila v urejanje državam članicam, kot so npr. pogoji za preverjanje privolitev mladoletnih oseb, pogoji za obdelavo osebnih podatkov umrlih, razpon kazni, itd.

Upoštevati pa je potrebno, da, kljub sprejetju novega zakona, veljata tako Splošne uredba kot ZVOP-2, zato je tudi določbe na novo sprejetega zakona treba brati v luči Splošne uredbe.

3. 1. 2023: Sprejet nov »interventni« zakon

Državni zbor Republike Slovenije je dne 16. 12. 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon je objavljen v Uradnem listu št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 in je stopil v veljavo dne 28. 12. 2022, nekateri ukrepi pa se bodo začeli izvajati po pridobitvi pozitivne odločbe Evropske komisije o skladnosti pomoči za gospodarstvo iz tega zakona s 107. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.

4. 1. 2023: 26. januarja 2023 se začne uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov 

29. septembra 2022 je bil sprejet novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki prinaša številne spremembe predvsem v luči večje zaščite potrošnikov ter dodatnih obveznosti za podjetja.  Spremembe se med drugim nanšajo na:

  • vrstni red za uveljavljanje pravic – popravilo/zamenjava blaga in šele potem sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine;
  • pravico do zavrnitve v primeru neskladnosti blaga v roku 30 dni in podaljšanje obdobja, v katerem velja domneva neskladnosti blaga ob dobavi;
  • uveljavljanje garancije le še pri garantu in ukinitev eno mesečne garancije za rabljene izdelke;
  • skrajšan rok za odpravo napak iz naslova garancije;
  • ureditev spletnih tržnic;
  • uvedbo tehničnih sredstev za preverjanje zanesljivosti osebe, ki objavi oceno izdelka;
  • posebne oblike prodaje – razprodaje.

28. 12. 2022: Nemški zakon o skrbnem pregledu podjetij v dobavnih verigah in njegov vpliv na slovenska podjetja

S 1. januarjem 2023 stopi v Nemčiji v veljavo Zakon o skrbnem pregledu podjetij v dobavnih verigah (nem. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten). Gre za zakon, ki večja nemška podjetja, torej podjetja z najmanj 3.000 zaposlenimi (z letom 2024 se bo ta številka znižala na zgolj 1.000 zaposlenih), zavezuje, da sprejmejo ukrepe s ciljem bolj trajnostnega delovanja, in hkrati spremljajo ukrepe svojih posrednih in neposrednih dobaviteljev na tem področju. Ker je Nemčija največji trgovinski partner Slovenije, bo ta zakon v določeni meri vplival tudi na slovenska podjetja, ki so vključena v dobavne verige večjih nemških podjetij.

17. 1. 2022: Višja sila v pogodbenih razmerjih

V začetku leta 2020 je epidemija Covid-19 povzročila drastične spremembe, ki so močno vplivale na naše vsakdanje življenje in številna pogodbena razmerja. Zaradi epidemije je bila večina trgovin, restavracij, nastanitvenih objektov, športnih, wellness in drugih storitev skoraj čez noč zaprtih. Posledice omejevalnih ukrepov so sprožile številna pravna vprašanja, tudi na področju pogodbenega prava. Eno najpogostejših vprašanj v praksi je bilo, ali razglasitev epidemije in izvajanje omejevalnih ukrepov pogodbenim strankam omogoča uveljavljanje izjeme od načela pacta sunt servanda (»dolžnost zpolnitve pogodbenih obveznosti«) zaradi višje sile.

3. 1. 2022: Sprejet nov protikoronski paket (PKP 10)

Državni zbor je 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021), imenovan tudi Protikoronski paket 10 (PKP10).  Z namenom omilitve in odprave posledice in vpliva nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) PKP10 določa ukrepe na področju zdravstva, dela, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, dodeljevanja finančnih spodbud in likvidnostnih sredstev ter zaščite, reševanja in pomoči.


Pridružite se nam na