Kako lahko podjetja ustvarjajo vrednost v svetu, usmerjenem v trajnostnost?

CSRD na dnevni red vrača vprašanje ustvarjanja vrednosti skozi standarde ESG

CSRD na dnevni red vrača vprašanje ustvarjanja vrednosti skozi standarde ESG

Direktiva Evropske unije o poročanju o trajnostnostnem poslovanju podjetij (CSRD) je bila objavljena decembra 2022, v nekaterih primerih pa je začela veljati že z letom 2024. CSRD se nanaša na približno 50.000 podjetij s sedežem v EU ali pomembno poslovno dejavnostjo na ozemlju Evropske unije. Direktiva od podjetij glede trajnostnostnega poročanja zahteva veliko več kot kateri koli predpis do sedaj.

Ključno vprašanje za vodstva podjetij še zdaleč ni samo skladnost poslovanja z direktivo CRSD. Še veliko bolj pomembno vprašanje bi moralo biti: "Kako lahko moje podjetje v svetu, osredotočenem na trajnost, ustvarja večjo dodano vrednost?"

Na to vprašanje so možni različni odgovori - postavljanje ciljev v smeri ničelnih emisij, razogljičenje delovnih procesov, uvajanje zelenih izdelkov in storitev, projekti krožnega gospodarstva in drugi vidiki trajnosti. Najboljši način, kako naj se vodstva podjetij lotijo upoštevanja CSRD, je skozi prizmo priložnosti, ki jih trajnostnost ponuja, nikakor pa naj to ne bo dodatna obveznost, ki jo je potrebno zgolj "odkljukati".

Direktiva CSRD predstavlja radikalno revolucijo - obveznost novega, nefinančnega poročanja, ki večini ni znano in zaradi katerega bo marsikdo moral spremeniti prakso poslovanja in strategijo. Gre za nove standarde glede okoljskih, družbenih in upravljalskih načel, ki postajajo tudi nova zakonska obveznost. Pri pripravi letnega poročila bo potreben čisto svež pristop, saj bodo družbe dolžne razkrivati dodatna in drugačna dejstva. Posledično bo precej drugačna tudi revizija. Ta je bila doslej le finančna, po novem pa se bo preverjalo več kot 1000 dodatnih podatkovnih sklopov. Dobro je s pripravo začeti že danes, za prve zavezance je takšno poročanje obvezno že z aktualnim poslovnim letom.

Thomas Magill, odgovorni partner PwC v Sloveniji

Vodstva podjetij bi se morala osredotočiti na več kot le elemente skladnosti s CSRD in uskladiti svoje poslovanje ter strategijo glede trajnostnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k boljšim finančnim rezultatom.

Ta pristop zahteva, da vodstvene ekipe v posameznih podjetjih izvedejo štiri pomembne premike v načinu upravljanja svojega poslovanja: trajnostnost morajo vključiti v strategije, prepoznati morajo vpliv lastnih podjetij na svet, izboljšati morajo odločanje ter poskrbeti za bolj uporabne podatke. Podrobnejše informacije so na voljo v našem članku o CSRD.  

CSRD na kratko

Kaj je CSRD?

Direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti je predpis EU, ki bo postopoma zajel vedno večji krog zavezancev. Od podjetij zahteva, da podajo obsežne in podrobne informacije o trajnostnostni uspešnosti ter o povezanih strateških posledicah. Razkritja so predpisana s standardi poročanja o trajnostnosti v Evropski uniji (ESRS).

ESRS so standardi poročanja znotraj EU, ki zajemajo mnogo okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) tematik - vključno s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo, človekovimi pravicami, itd. Glavni namen teh standardov je omogočiti preprosto in logično strukturo informacij o trajnostnosti. Ti standardi so sestavni del Direktive CSRD, v veljavi pa je celovit nabor 12 ESRS in z večjim številom še v pripravi.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Za katera podjetja bo Direktiva CSRD veljala?

Direktiva CSRD bo veljala za vsa podjetja, ki kotirajo na reguliranih trgih EU, in velika podjetja, tudi če ne kotirajo na reguliranih trgih EU — to potencialno vključuje tudi morebitna večnacionalna podjetja zunaj EU. Pričakuje se, da bo CSRD vplival na približno 50.000 podjetij po vsem svetu, vključno s 10.000 podjetji, ki imajo sedež izven EU, in sicer v naslednjih kategorijah:

  • podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na reguliranem trgu EU (z nekaterimi izjemami, kot so 'mikro-podjetja');
  • neuvrščena EU podjetja določene velikosti (vključno z EU podružnicami podjetij, ki imajo sedež izven EU, ki jih lahko zajema konsolidirano poročanje matičnih podjetij);
  • neuvrščena EU matična podjetja z določeno velikostjo celotnih naložb. [1]

[1] Podjetja morajo upoštevati CSRD, če presežejo dva od naslednjih treh kriterijev: skupna sredstva v višini 20 milijonov evrov, prihodek v višini 40 milijonov evrov in povprečno 250 zaposlenih med fiskalnim letom na dveh zaporednih bilančnih datumih.

 

Kaj vse se zahteva?

Podjetja morajo oceniti relevantnost trajnostnih tematik v svojih vrednostnih verigah in presoditi, katere od več kot 1.000 podatkovnih točk naj razkrijejo. Razkritja bodo vključevala tudi kvalitativne informacije, kot na primer, kako se podjetniška strategija prilagaja trajnostnim priložnostim in tveganjem. Tako zbrane celostne informacije zahtevajo neodvisno potrditev (začenši na omejeni ravni).

Kdo so odgovorne osebe?

Glavni izvršni direktorji, glavni finančni direktorji, glavni varnostni direktorji in glavni direktorji za informacijske tehnologije — dejansko celotne vodstvene ekipe — bodo imeli nove vsakodnevne naloge v zvezi s CSRD. Nadzorni odbori in revizijski odbori morajo nadzorovati poročanje o trajnostnosti podjetja.

Kakšen je časovni načrt za izvajanje CSRD?

Podjetja, ki so že zdaj podvržena direktivi EU o nefinančnem poročanju, morajo slediti direktivi za davčna leta, ki se začnejo s 1. januarjem 2024 (oddaja poročil v davčnem letu 2025). Druga sodelujoča podjetja, skupaj s podjetji, ki ne kotirajo na reguliranih trgih EU in ki izpolnjujejo določene velikostne mejnike, bodo imele več časa.

Timeline for CSRD coming into effect

[1] Podjetja morajo izpolnjevati CSRD, če presežejo dva od naslednjih treh kriterijev: skupna sredstva 20 milijonov evrov, prihodki 40 milijonov evrov in povprečno 250 zaposlenih v davčnem letu na dveh zaporednih datumih bilance stanja.

Storitve

V PwC smo dobro opremljeni za podporo našim strankam pri izvajanju direktive CSRD na način, ki ustvarja vrednost in prispeva k uspešnosti poslovanja. Naši strokovnjaki za CSRD v regiji Srednje in Vzhodne Evrope imajo globalni doseg. Naša ekipa združuje več kot 460 strokovnjakov za ESG v 27 državah v regiji in druge strokovnjake iz naših različnih dejavnosti, s čimer strankam nudimo poglobljene storitve na širokem področju zahtev CSRD:

  • svetovalne storitve: strateško znanje in izkušnje s področja biotske raznovrstnosti, dobavnih verig in krožnega gospodarstva, podnebja, malih in srednje velikih podjetij;
  • davčne in pravne storitve: analiza vrzeli CSRD/ESRS in upravljanje;
  • zagotavljanje gotovosti (opredelitev obsega poročanja in priprava) ter
  • ekipe za ljudi in organizacijo (P&O).

Imamo širok nabor digitalnih rešitev in zavezništev.  Zbiramo, analiziramo in predstavimo informacije, potrebne za sprejemanje odločitev na podlagi dejstev. Pri tem nam je v pomoč ekosistem partnerjev, kot so Salesforce, Microsoft, Oracle in SAP.

Naš pristop se odlikuje po prilagodljivosti in individualnem pristopu do vsake stranke. Z našimi izkušnjami strankam zagotavljamo nenehne izboljšave priporočil, s kakšnimi postopki in metodologijami doseči ustrezen trajnostnostni razvoj.

Polja označena z * so obvezna.

Upravljavci vaših osebnih podatkov so člani CEE PwC kot skupni upravljavci.
Vse informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo v našem Pravilniku o zasebnosti.
Hide