Delovno pravo

Ob vedno večji konkurenčnosti svetovnih trgov, iskanje in ohranjanje zaposlenih ni bilo še nikoli tako zahtevno vprašanje kot se zdi prav danes. Naša ekipa pravnih strokovnjakov za delovno pravo lahko ponudi poslovno usmerjeno svetovanje, ki bo omogočilo lažje upravljanje s ključnimi področji tveganj, povezanih z zaposlovanjem. Pomagamo vam lahko pri izdelavi interne strategije za zadržanje ključnega kadra in svetujemo kako minimizirati verjetnost dragih sodnih sporov – s čimer se boste posledično izognili škodi na ugledu vaše blagovne znamke.

Naši pravni strokovnjaki tesno sodelujejo s specialisti z drugih strokovnih področjih, kjer  strankam svetujejo na področju nagrajevanja/stimulacij, davkov, pokojnin in primerjalnih analiz, kar nam daje edinstven položaj na trgu, saj lahko svojim strankam  zagotovimo celovito storitev po načelu »vse na enem mestu«. Ponujamo zaokrožene rešitve z multidisciplinarnim pristopom.

Naša ekipa pravnih svetovalcev se ukvarja z vsemi tradicionalnimi področji delovnopravne zakonodaje, posebna strokovna znanja in izkušnje pa ima na področju:

  • zagotavljanja skladnosti z relevantno delovnopravno zakonodajo;
  • celostnega vodenja kadrovske službe;
  • pripravi vseh internih pravilnikov;
  • zadev v zvezi s kadrovskimi transakcijami;
  • prestrukturiranj in zmanjševanja števila zaposlenih ter reorganizaciji;
  • izvajanja globalnih kadrovskih politik in postopkov;
  • priprave in prenehanja pogodb o zaposlitvi;
  • kadrovskih skrbnih pregledih;
  • zastopanj v delovnopravnih inšpekcijskih postopkih;
  • ocenjevanju uspešnosti in nagrajevanju zaposlenih.
Delovno pravo
Pridružite se nam na