Uredbeno svetovanje ter pregled in preiskave

PwC-jevi strokovnjaki za revizijo imajo veliko izkušenj in znanja tako s slovenskimi, kot tudi mednarodnimi uredbenimi in računovodskimi zadevami.

Ključne storitve

Predpisi finančnih storitev

Kako vam lahko pomagamo

PwC-jevi finančni strokovnjaki nudijo pomoč bankam in zavarovalnicam pri delovanju v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi in poročanjem, vključno z novo zahtevo  glede kapitalske ustreznosti (Basel II, Solventnost II), ter pri vzpostavitvi kontrol, ki preprečujejo pranje denarja in druge vrste gospodarskega kriminala.

Kontakt

Thomas Magill

Thomas Magill

Odgovorni partner za državo družbe, PwC Slovenia

Primož Kovačič

Primož Kovačič

Partner v oddelku revizije, PwC Slovenia

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin

Direktor oddelka za revizijo, PwC Slovenia

Anja Gorenc

Anja Gorenc

Direktorica v oddelku revizije, PwC Slovenia

Pridružite se nam na