Skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley 404

Zahteve po skladnosti z zakonom Sarbanes-Oxley so povzdignile vlogo in odgovornost revizijskih podjetij, poslovodjem pa nalagajo stroga pravila, ki zahtevajo večjo obveznost vrhovnega vodstva podjetja. Korporativno razkritje, nadzor nad skladnostjo, spremljanje stroškov, izobraževanje in —praksa javnega računovodstva—, na vse je vplival zakon Sarbanes-Oxley. Večina podjetij se sooča s težavo glede skladnosti s pravilom SARBOX 404. To pravilo od vodstva zahteva, da oceni učinkovitost notranjih kontrol podjetja nad finančnim poročanjem in svoje ugotovitve vključi v letno poročilo delničarjem.

Če je vaša situacija sledeča

 • Prepoznali ste težave s kontrolami, ki zahtevajo sanacijo in dodatno delovno silo, ki bo testirala vaše kontrole. .
 • Potrebujete dodatno tehnično znanje za načrtovanje in pripravo večjih projektov v zvezi s kontrolami.
 • Vaši prvotni poskusi dokumentiranja in ocenjevanja kontrol so privedli do nedoslednih rezultatov, ki so bili pogosto slabe kakovosti, in vaše osebje potrebuje pomoč.
 • Želite vedeti, kako z vloženim trudom pridobiti največjo vrednost.
 • Želite vedeti, kakšna je najboljša praksa na tem področju.  

Kako vam PwC lahko pomaga

Za vse organizacije, ki so registrirane pri Komisiji za vrednostne papirje (KVP) in morajo delovati v skladu za zahtevami 404. dela zakona Sarbanes-Oxley, PwC nudi številne storitve, ki vam bodo v pomoč pri doseganju skladnosti.

Naše svetovalne storitve vključujejo pomoč pri vodenju projektov, tehnično podporo, opredelitev ocene tveganj in obsega dela, podporo pri dokumentiranju in ocenjevanju, izobraževanje, zagotavljanje kakovosti in pregled. Za nerevizijske stranke PwC prav tako nudi podporo pri ocenjevanju in sanaciji kontrol.

 • Vodenje projektov
 • Tehnična podpora, vključno z opredelitvijo obsega dela, dokumentiranjem, ocenjevanjem in poročanjem
 • Ocena tveganja
 • Upravljanje sprememb  
 • Izobraževanje in izobraževalno gradivo
 • Podpora pri kontrolnem okolju
 • Podpora pri dokumentiranju
 • Oblikovanje in izvedba rešitev
 • Zagotavljanje kakovosti in pregled
 • Izboljšave procesov

Contact us

Pawel Peplinski
Partner, odgovoren za PwC v Sloveniji in vodja revizijskih storitev za področje jugovzhodne Evrope, član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na