Skladnost z zakonom Sarbanes-Oxley 404

Zahteve po skladnosti z zakonom Sarbanes-Oxley so povzdignile vlogo in odgovornost revizijskih podjetij, poslovodjem pa nalagajo stroga pravila, ki zahtevajo večjo obveznost vrhovnega vodstva podjetja. Korporativno razkritje, nadzor nad skladnostjo, spremljanje stroškov, izobraževanje in praksa javnega računovodstva — na vsa ta področja je vplival zakon Sarbanes-Oxley. Večina podjetij se sooča s težavo glede skladnosti s pravilom SARBOX 404. To pravilo od vodstva zahteva, da oceni učinkovitost notranjih kontrol podjetja nad finančnim poročanjem in svoje ugotovitve vključi v letno poročilo delničarjem.

Ste se prepoznate v kateri od naslednjih situacij?

 • Prepoznali ste težave s kontrolami, ki zahtevajo sanacijo in dodatno delovno silo, ki bo testirala vaše kontrole. 
 • Potrebujete dodatno tehnično znanje za načrtovanje in pripravo večjih projektov v zvezi s kontrolami.
 • Vaši prvotni poskusi dokumentiranja in ocenjevanja kontrol so privedli do nedoslednih rezultatov, ki so bili pogosto slabe kakovosti, zato vaše osebje potrebuje pomoč.
 • Želite vedeti, kako z vloženim trudom pridobiti največjo vrednost.
 • Želite vedeti, kakšna je najboljša praksa na tem področju.  

Kako vam lahko pomagamo

Za vse organizacije, ki so registrirane pri Komisiji za vrednostne papirje (KVP) in morajo delovati v skladu za zahtevami 404. dela zakona Sarbanes-Oxley, PwC nudi številne storitve, ki vam bodo v pomoč pri doseganju skladnosti.

Naše svetovalne storitve vključujejo pomoč pri vodenju projektov, tehnično podporo, opredelitev ocene tveganj in obsega dela, podporo pri dokumentiranju in ocenjevanju, izobraževanje, zagotavljanje kakovosti in pregled. Podporo pri ocenjevanju in sanaciji kontrol nudmo tudi nerevizijskim strankam.

 • Vodenje projektov.
 • Tehnična podpora, vključno z opredelitvijo obsega dela, dokumentiranjem, ocenjevanjem in poročanjem.
 • Ocena tveganja.
 • Upravljanje sprememb.  
 • Izobraževanje in izobraževalno gradivo.
 • Podpora pri kontrolnem okolju.
 • Podpora pri dokumentiranju.
 • Oblikovanje in izvedba rešitev.
 • Zagotavljanje kakovosti in pregled.
 • Izboljšave procesov.

Kontakt

Thomas Magill

Thomas Magill

Partner za finančne storitve in upravljanje tveganj v Srednji in Vzhodni Evropi, PwC Slovenia

Primož Kovačič

Primož Kovačič

Partner v oddelku revizije, PwC Slovenia

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin

Direktor oddelka za revizijo, PwC Slovenia

Anja Gorenc

Anja Gorenc

Direktorica v oddelku revizije, PwC Slovenia

Pridružite se nam na