Obligacijsko pravo

Pravila obligacijskega prava so praviloma dispozitivne narave, zato pogodbeni stranki lahko dosežeta soglasje volj in pogodbeno razmerje uredita drugače. Naši pravni strokovnjaki s področja civilnega prava ponujajo naslednje pravne storitve:

  • sestavljanje in pregled gospodarskih pogodb v kompleksnejših transakcijah z upoštevanjem specifik posamezne panoge;
  • pravna pomoč pri odškodninskih zahtevkih;
  • uveljavljanje zahtevkov iz garancij in jamstva za stvarne napake.
  • pomoč pri pogajanjih/vodenje pogajanj v imenu stranke za sklenitev pravnega posla in sestava ustrezne pogodbe;
  • interpretacija možnih pravnih vprašanj ter tveganj, ki lahko nastanejo med poslovanjem;
  • pravna pomoč, pregled ali priprava dokumentov za posojila, hipoteke in druge finančne transakcije;
  • pravna pomoč in zastopanje strank pri izvensodni in sodni izterjavi zahtevkov iz gospodarskih pogodb;
  • pravna pomoč in sestava ustreznih dokumentov na področju varovanja osebnih podatkov;
  • zagotavljanje skladnosti na področju  varstva osebnih podatkov (GDPR). 

 

Pridružite se nam na