Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Obligacijsko pravo

Pravila obligacijskega prava so praviloma dispozitivne narave, zato pogodbeni stranki lahko dosežeta soglasje volj in pogodbeno razmerje uredita drugače. Naši pravni strokovnjaki s področja civilnega prava ponujajo naslednje pravne storitve:

  • sestavljanje in pregled gospodarskih pogodb v kompleksnejših transakcijah z upoštevanjem specifik posamezne panoge;
  • pravna pomoč pri odškodninskih zahtevkih;
  • uveljavljanje zahtevkov iz garancij in jamstva za stvarne napake.
  • pomoč pri pogajanjih/vodenje pogajanj v imenu stranke za sklenitev pravnega posla in sestava ustrezne pogodbe;
  • interpretacija možnih pravnih vprašanj ter tveganj, ki lahko nastanejo med poslovanjem;
  • pravna pomoč, pregled ali priprava dokumentov za posojila, hipoteke in druge finančne transakcije;
  • pravna pomoč in zastopanje strank pri izvensodni in sodni izterjavi zahtevkov iz gospodarskih pogodb;
  • pravna pomoč in sestava ustreznih dokumentov na področju varovanja osebnih podatkov;
  • zagotavljanje skladnosti na področju  varstva osebnih podatkov (GDPR). 

 

Contact us

mag. Sanja Savič

mag. Sanja Savič

Vodja področja pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Pridružite se nam na