Obligacijsko pravo

Pravila obligacijskega prava so praviloma dispozitivne narave, zato pogodbeni stranki lahko dosežeta soglasje volj in pogodbeno razmerje uredita drugače. Naši pravni strokovnjaki s področja civilnega prava ponujajo naslednje pravne storitve:

  • sestavljanje in pregled gospodarskih pogodb v kompleksnejših transakcijah z upoštevanjem specifik posamezne panoge;
  • pravna pomoč pri odškodninskih zahtevkih;
  • uveljavljanje zahtevkov iz garancij in jamstva za stvarne napake;
  • pomoč pri pogajanjih/vodenje pogajanj v imenu stranke za sklenitev pravnega posla in sestava ustrezne pogodbe;
  • interpretacija možnih pravnih vprašanj ter tveganj, ki lahko nastanejo med poslovanjem;
  • pravna pomoč, pregled ali priprava dokumentov za posojila, hipoteke in druge finančne transakcije;
  • pravna pomoč in zastopanje strank pri izvensodni in sodni izterjavi zahtevkov iz gospodarskih pogodb;
  • pravna pomoč in sestava ustreznih dokumentov na področju varovanja osebnih podatkov;
  • zagotavljanje skladnosti na področju  varstva osebnih podatkov (GDPR). 

 

Prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Pravo intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je eden od pomembnejših delov premoženja družbe. Bistvo nekaterih poslovnih dejavnosti je ustvarjanje ali uporaba intelektualne lastnine, kot so izumi, modeli, blagovne znamke, patenti, avtorske in sorodne pravice, itd. Z ustrezno zaščito pravic intelektualne lastnine je mogoče ustvariti konkurenčno prednost, doseči prepoznavnost ter graditi na zanesljivosti in ugledu družbe.

Vprašanja, povezana z intelektualno lastnino, zajemajo več področij. Ukvarjamo se s pravnim svetovanjem za zaščito pravic intelektualne lastnine v zvezi z arhitekturnimi projekti, vsebino spletnih strani, računalniško programsko opremo, grafičnimi elementi blagovnih znamk ali obliko embalaže. Analiziramo tudi način in obseg pridobitve pravic do intelektualne lastnine, ki so jo razvila start-up podjetja.  

Pridružite se nam na