Revizija

Naša revizijska ekipa je visoko usposobljena in predana opravljanju zakonsko predpisanih in regulativnih revizij po najvišjih standardih. Naše ekipe revizorjev so osredotočene na posamezen sektor in stremijo k preseganju pričakovanj naročnikov prek nenehnega preverjanja naše uspešnosti in učinkovitosti ter prek ohranjanja tesne komunikacije z naročnikom v času revizijskega procesa.

Naš revizijski oddelek obsega tri skupine:

 • revizija finančnih institucij
 • revizija nefinančnih institucij
 • revizija informacijskih sistemov (SPA)

Ključne storitve

 • revizija ali pregled v skladu z računovodskimi standardi Slovenskega inštituta za revizijo (SIR)
 • revizija ali pregled v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP)
 • revizija ali pregled v skladu z drugimi računovodskimi standardi (npr. US GAAP)
 • revizija ali pregled skupinskih paketov poročanja
 • revizija v skladu z regulativnimi zahtevami posameznih industrij
 • poročanje o vmesnem pregledu
 • pregled notranjih kontrol
 • upravljanje družb
 • upravljalno računovodstvo
 • notranja revizija 
 • revizija informacijskih sistemov (SPA) 
 • izobraževanje naročnikov (MSRP, SRS) 
 • certifikacijski seminarji (EU)

Contact us

Pawel Peplinski
Partner, odgovoren za PwC v Sloveniji in vodja revizijskih storitev za področje jugovzhodne Evrope, član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na