Revizija

Revizija Revizija

Naša revizijska ekipa je visoko usposobljena in predana opravljanju zakonsko predpisanih in regulativnih revizij po najvišjih standardih. Naše ekipe revizorjev so osredotočene na posamezen sektor in stremijo k preseganju pričakovanj naročnikov prek nenehnega preverjanja naše uspešnosti in učinkovitosti ter prek ohranjanja tesne komunikacije z naročnikom v času revizijskega procesa.

Naš revizijski oddelek je specializiran za izvajanje naslednjih vrst revizij: 

 • revizijo finančnih institucij,
 • revizijo nefinančnih institucij,
 • revizijo informacijskih sistemov (SPA).

Ključne storitve

 • Revizija ali pregled v skladu z računovodskimi standardi Slovenskega inštituta za revizijo (SIR),
 • revizija ali pregled v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP),
 • revizija ali pregled v skladu z drugimi računovodskimi standardi (npr. US GAAP),
 • revizija ali pregled skupinskih paketov poročanja,
 • revizija v skladu z regulativnimi zahtevami posameznih industrij,
 • poročanje o vmesnem pregledu,
 • pregled notranjih kontrol,
 • upravljanje družb,
 • upravljalno računovodstvo,
 • notranja revizija, 
 • revizija informacijskih sistemov (SPA), 
 • izobraževanje naročnikov (MSRP, SRS), 
 • certifikacijski seminarji (EU).

Kontakt

Thomas Magill

Thomas Magill

Partner za finančne storitve in upravljanje tveganj v Srednji in Vzhodni Evropi, PwC Slovenia

Primož Kovačič

Primož Kovačič

Partner v oddelku revizije, PwC Slovenia

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin

Direktor oddelka za revizijo, PwC Slovenia

Anja Gorenc

Anja Gorenc

Direktorica v oddelku revizije, PwC Slovenia

Pridružite se nam na