Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Revizija

Naša revizijska ekipa je visoko usposobljena in predana opravljanju zakonsko predpisanih in regulativnih revizij po najvišjih standardih. Naše ekipe revizorjev so osredotočene na posamezen sektor in stremijo k preseganju pričakovanj naročnikov prek nenehnega preverjanja naše uspešnosti in učinkovitosti ter prek ohranjanja tesne komunikacije z naročnikom v času revizijskega procesa.

Naš revizijski oddelek je specializiran za izvajanje naslednjih vrst revizij: 

 • revizijo finančnih institucij,
 • revizijo nefinančnih institucij,
 • revizijo informacijskih sistemov (SPA).

Ključne storitve

 • Revizija ali pregled v skladu z računovodskimi standardi Slovenskega inštituta za revizijo (SIR),
 • revizija ali pregled v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP),
 • revizija ali pregled v skladu z drugimi računovodskimi standardi (npr. US GAAP),
 • revizija ali pregled skupinskih paketov poročanja,
 • revizija v skladu z regulativnimi zahtevami posameznih industrij,
 • poročanje o vmesnem pregledu,
 • pregled notranjih kontrol,
 • upravljanje družb,
 • upravljalno računovodstvo,
 • notranja revizija, 
 • revizija informacijskih sistemov (SPA), 
 • izobraževanje naročnikov (MSRP, SRS), 
 • certifikacijski seminarji (EU).

Kontakt

Thomas Magill

Thomas Magill

Odgovorni partner za državo družbe, PwC Slovenia

Primož Kovačič

Primož Kovačič

Partner za področje revizije, PwC Slovenia

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin

Direktor v reviziji, PwC Slovenia

Pridružite se nam na