Forenzične storitve

Ustvarjamo zaupanje in jasnost

Preprečevanje, odzivanje na in saniranje širokega spektra nevarnosti, tveganj in kompleksnih vprašanj na področju poslovanja.

 

 

 • Arbitraže
 • Preiskave
 • Testiranje modela preveritve sankcioniranih subjektov
 • Računalniška forenzika in eDiscovery
 • Korporativna inteligenca
Arbitraže

Ste vključeni v arbitražni postopek? Imate težave pri izračunu škode? Menite, da je zahtevek nasprotne stranke pretiran? Potrebujete izvedenca za ekonomijo, ki vam bo nudil podporo v sodnem postopku? Ali potrebujete pregled relevantne dokumentacije, izvedbo vrednotenja in oceno končnega zneska?

Študija primera

Moje podjetje gradi sončne elektrarne – poslovno področje, za katerega veljajo določeni predpisi in kjer je treba slediti političnim spremembam. Lani smo s partnerskim podjetjem sklenili pogodbo o izgradnji sončne elektrarne. Tri mesece po podpisu pogodbe, ko je bila gradnja že v teku, je vlada sprejela nov zakon, s katerim so bile uvedene nove zahteve v zvezi z gradnjo elektrarn in zaradi katerega je bilo treba del elektrarne zamenjati. Na podlagi sklenjene pogodbe smo vztrajali, da je menjava zadevnih delov odgovornost našega projektnega partnerja. Slednji se s tem ni strinjal in je zavrnil menjavo delov na lastne stroške. Na koncu smo zadevne dele zamenjali sami, zaradi česar smo imeli dodatne stroške in elektrarno z zamudo priklopili v omrežje. Precejšnji dobiček, ki bi lahko bil ustvarjen s prodajo energije, je bil izgubljen. Potrebovali smo strokovnjaka za izračun škode, nekoga z lokalnim znanjem in izkušnjami s področja energetike. Družba PwC je preučila stotine naših gradbenih dokumentov in računov, raziskala trg sončne energije, opravila razgovore z našimi vodstvenimi delavci, pregledala pretekle računovodske izkaze in ocenila dejansko škodo ter izgubljeni dobiček. Tako smo pridobili podrobno poročilo o izračunu škode in uglednega izvedenca, ki je pripravljen nuditi pomoč na obravnavi – zdaj veliko bolj optimistično pričakujemo zmago v tem postopku.

Kako lahko pomagamo
Preiskave

Ste prejeli pismo, ki nekoga v vašem podjetju obtožuje goljufije, podkupovanja, pranja denarja ali kake druge kršitve? Je notranji revizor v vaših poslovnih knjigah odkril sumljiva odstopanja? Ste prepričani, da je preiskava, ki ste jo izvedli sami, razkrila vse kršitelje in celotni obseg izgube?

Študija primera

Oseba, odgovorna za skladnost s predpisi v naši podružnici je prejela pismo, ki je enega naših vodij obtoževalo vrste nepravilnosti, med drugim protipravne prilastitve sredstev, podkupovanja in vpletenosti v sumljive posle s tretjimi osebami.. 
Poleg tega je oddelek za notranjo revizijo odkril, da je nekdo posegal v nekatere podatke v poslovnih knjigah. 
Preden bi se obrnili na policijo oziroma kako drugače ukrepali, smo želeli ugotoviti dejstva glede obtožb in odkriti, ali so utemeljene. Vsaka tovrstna preiskava je izredno občutljiva in lahko povzroči resne težave, če ni ustrezno opravljena. Ker smo želeli angažirati nekoga z obširnim strokovnim znanjem in izkušnjami na tem področju, smo se za izvedbo preiskave obrnili na družbo PwC. 
Najprej so preverili dokumentacijo in vse relevantne računovodske podatke ter preteklost subjektov, ki bi utegnili biti vpleteni v goljufijo. Takoj ko so pridobili jasnejšo sliko o tem, kaj se je zgodilo, so izvedli pregled elektronske pošte in opravili razgovore s številnimi zaposlenimi, da bi pridobili še več dokazov. 
Ob koncu preiskave smo prejeli poročilo, v katerem so bile potrjene in z dokazi podprte vse obtožbe, opisane v pismu. Na naše presenečenje je družba PwC v podjetju odkrila še več goljufivih dejanj in ugotovila, da so bili v goljufije vpleteni tudi drugi zaposleni oziroma so zanje vedeli, med njimi tudi glavni računovodja.  
Zahvaljujoč družbi PwC smo lahko v zvezi z odgovornimi zaposlenimi ustrezno ukrepali, preden bi povzročili še več škode. 
To pa ni bil konec našega sodelovanja z družbo PwC. Po predložitvi poročila je PwC tesno sodeloval z našimi odvetniki pri pripravi kazenske ovadbe zoper storilce. Trenutno PwC skupaj z našim vodstvom pripravlja načrt ukrepov, s katerim bomo okrepili mehanizme nadzora nad morebitnimi goljufijami v podjetju.

Kako lahko pomagamo
Testiranje modela preveritve sankcioniranih subjektov

Niste prepričani, ali pri preverjanju vaših strank in poslov uporabljate ustrezne sezname sankcioniranih subjektov? Sumite, da ne prevrjate vseh informacij, ki bi jih morali, in da posledično ne izvajate ustreznih ukrepov? Bi radi preverili, ali vaš preveritveni filter za seznam sankcioniranih subjektov deluje uspešno in učinkovito?

Študija primera

Ko je nov vlagatelj iz ZDA investiral kapital v našo banko, v prihodnjih šestih mesecih pa je bil načrtovan regulatorni pregled , smo se hoteli prepričati, ali je naš model za preveritev sankcioniranih subjektov skladen s predpisi, zanesljiv in ažuren.
Glede na naraščajoče število regulatornih pregledov skladnosti modelov preveritve seznama sankcioniranih subjektov, da se narava regulatornih pregledov hitro spreminja in da v primeru neskladnosti sledijo visoke kazni ter omadeževan ugled, smo sklenili, da povabimo družbo PwC, da za našo banko opravi celovit pregled našega modela.
Želeli smo se prepričati o naslednjem:

 • ali upoštevamo vse zahtevane lokalne, evropske, ameriške in mednarodne programe sankcioniranih subjektov,
 • ali pregledujemo vse bistvene posle in stranke,
 • da ne prihaja do nikakršnih poseganj v podatke,
 • da so vsi naši sistemi, povezani s seznami sankcioniranih subjektov, plačili in procesi poznavanja lastnih strank, ustrezno integrirani ter da v pregledovalni filter dovajajo vse ustrezne podatke,
 • ali je naš pregledovalni filter učinkovit in optimalno uravnan,
 • ali so naše politike in postopki učinkoviti ter ali pokrivajo vse vidike procesov, ki se nanašajo na sankcionirane subjekte.

PwC-jevi strokovnjaki so izvedli obsežen pregled vseh elementov modela za preveritev sankcioniranih subjektov. Sledili so poti vsakega plačila skozi zapleten IT sistem banke in med spremljanjem poteka dela pod drobnogled vzeli vse politike in postopke.
S pomočjo posebne PwC-jeve programske opreme so preizkusili tudi naš pregledovalni filter za sankcionirane subjekte in izvedli kompleksno analizo delovanja filtra.
Ta podrobna analiza in pregled vseh procesov, povezanih s sankcioniranimi subjekti, sta nam omogočila, da smo se lahko osredotočili na odpravljanje ugotovljenih vrzeli in se pripravili na regulatorni pregled.

Kako lahko pomagamo
Računalniška forenzika in eDiscovery

Sumite, da so na prenosnem računalniku in v poštnih nabiralnikih zaposlenega dragocene informacije? Menite, da nekdo izdaja vaše zaupne podatke? Ste bili vi sami ali vaši zaposleni žrtve lažnega predstavljanja (angl. phishing)?

Študija primera

Ko je moj tekmec kar trikrat zapored na trgu ponudil skoraj identično kopijo mojega izdelka komaj mesec dni za mojim podjetjem, vedno po le za nekaj odstotkov nižji ceni, sem bil prepričan, da mu nekdo izdaja naše dokumente in pogodbe. Z razlogom sem sumil, da so nekateri moji zaposleni v stiku s tekmecem. A kako bi to dokazal? Resnično sem si želel pregledati njihove računalnike, a so mi v IT oddelku pojasnili, da bi za kaj takega potrebovali visoko specializirano tehnično opremo in potrebne veščine, ki v naši organizaciji niso bile na voljo. Tudi s pravnega vidika nisem bil povsem prepričan, kaj mi je pri tem dovoljeno in kaj ne.
Ko sem se obrnil na družbo PwC, so mi njeni forenzični strokovnjaki razložili tehnični postopek in tesno sodelovali z našim zunanjim odvetnikom, da bi poskrbeli, da med preiskavo ne bi prišlo do kršitev zakonodaje v zvezi z zaposlovanjem oziroma varstvom podatkov.
Po tem, ko smo določili strategijo, so PwC-jevi tehnični strokovnjaki pridobili in zavarovali dokaze z več prenosnih računalnikov.
Nato so obdelali, prefiltrirali in pregledali več desetin gigabajtov sporočil, izbrisanih datotek in različnih drugih dokazov, najdenih na prenosnikih. Kmalu zatem sem že vedel, kateremu zaposlenemu moram zastaviti nekaj zelo zahtevnih in konkretnih vprašanj.

Kako lahko pomagamo
Korporativna inteligenca

Vas skrbi, da vaši poslovni partnerji niso zaupanja vredni? Menite, da bi lahko kdo škodil vašemu ugledu? Bi se radi prepričali, da ima podjetje, ki ga prevzemate, ustrezno integriteto in v javnosti uživa ugled?

Študija primera

Ko se je ime našega podjetja začelo omenjati v zvezi z enim naših največjih poslovnih partnerjev, ki je bil javno obtožen goljufije in korupcije, sem ugotovil, da so ljudje v naši lokalni enoti že vedeli za večino obtožb iz različnih virov. Mi se nismo zavedali teh lokalnih zadev, naša lokalna ekipa pa jih ni obravnavala kot večje tveganje za naš ugled.
Začeli smo se spraševali, ali so morda tudi naši drugi poslovni partnerji vpleteni v posle, kakršni so korupcija ali domnevne goljufije, ki bi nas lahko izpostavili tveganju izgube ugleda. Hitro smo ugotovili, da nimamo niti specialističnega znanja niti internih virov, s katerimi bi lahko učinkovito in dosledno obravnavali tovrstna tveganja.
PwC-jevi strokovnjaki so nam pomagali vzpostaviti politike glede izbire novih poslovnih partnerjev, poleg tega pa so preverili ugled naših obstoječih poslovnih partnerjev iz različnih držav. Trenutno PwC preverja preteklost in ugled naših potencialnih poslovnih partnerjev. Naš kontakt v PwC nam lahko priskrbi informacije o podjetjih z vsega sveta, kar pomeni, da nam ni treba iskati drugih kontaktnih oseb ali komunicirati z različnimi ljudmi. Namesto tega dobimo standardizirano poročilo, pri katerem točno vemo, kaj zajema in kje v poročilu je kaj obravnavano.
Poleg preverjanj preteklosti, ki jih PwC redno opravlja za nas, razmišljamo tudi o usposabljanju zaposlenih v oddelku nabave na temo tveganj, povezanih z izbiro poslovnih partnerjev brez ustreznih skrbnih pregledov. Menimo, da bi PwC-jevi strokovnjaki s svojimi obsežnimi izkušnjami iz različnih sektorjev našim sodelavcem lahko razložili aktivnosti, ki so potrebne za ugotavljanje in izogibanje tveganjem, namesto, da čakajo, da se oglasijo mediji.

Kako lahko pomagamo

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact us

Pridružite se nam na