Poslovno Svetovanje

Naši strokovnjaki s področja poslovnega svetovanja vam pomagajo s svojim znanjem in veščinami glede financ, uspešnosti, IT sistemov in uredb ter vaši organizaciji prinesejo dodano vrednost s podporo pri nadzoru nad stroški, optimizaciji procesov, povečanju donosnosti in upravljanju tveganj. Nudimo tudi rešitve podjetjem, ki se srečujejo z raznolikimi težavami, od čedalje slabše uspešnosti in zmanjšanega dobička iz poslovanja do krize zaradi denarnih težav in neposredne nevarnosti insolventnosti.

Kako vam lahko pomagamo:

Finance

Kako vam lahko pomagamo

 • Upravljanje s stroški -  osredotočanje na hitro doseganje opredmetenih prihrankov in opredmetenih priložnosti za naročnika; osredotočanje na izboljšanje pomanjkljivosti pri upravljanju s stroški  za doseganje stalnih izboljšav in trajnostnosti
 • Določitev virov – pomoč naročniku pri vzpostavitvi skupnih storitev (vključno z zunanjim izvajanjem, mednarodnim zunanjim izvajanjem in bližnjim mednarodnim zunanjim izvajanjem) za doseganje izboljšane učinkovitosti in ekonomije obsega pri poslovanju
 • Podpora pri obravnavanju izziva glede doseganja ustreznih standardov kontrole, priložnosti učinkovite zaledne pisarne ter podpora poslovanju prek vpogleda in izziva
 • Preoblikovanje financ – pomoč pri oceni in oblikovanju finančne strategije in procesov
 • Poslovni model finančnega cilja – naročnikom pomagamo oblikovati poslovni model, ki njihovo finančno strategijo uskladi s temeljnimi vodilnimi načeli, modelom poslovnih storitev, funkcijskimi in interakcijskimi modeli, oblikovanjem procesov na visoki ravni, sistemsko arhitekturnim in podatkovnim modelom, modeloma upravljanja in organizacije ter lokacijskim modelom
 • Finančna tehnologija – ustvarja vrednost prek projektov, kot so: integracija platform finančnih aplikacij, standardizacija finančnih procesov, izboljšanje kakovosti podatkov in konsolidacija prodajalcev programske opreme (kot npr. SAP in Oracle), izboljšanje operativne učinkovitosti in okrepitev sistemskih procesov in kontrol, izboljševanje programov (npr. nadgradnje sistemskih aplikacij), prek poslovnih funkcij, kar omogoča informacijska tehnologija
 • Upravljanje uspešnosti podjetja – naročnikom pomagamo s temeljnimi procesi, ki prinašajo sestavne dele ustreznih vodstvenih informacij, kot so: strateško načrtovanje, priprava proračunov in napovedovanje, zaključevanje poslovnih knjig in skupinsko poročanje.

Operativne zadeve

Kako vam lahko pomagamo

 • Podpora naročnikom pri povečanju vrednosti, zmanjšanju odpadkov in stroškov, kar vodi v dolgotrajno prednost
 • Optimiziranje operativnih procesov in dobavne verige
 • Našim naročnikom pomagamo preoblikovati ključne funkcije njihove dobavne verige, od upravljanja strank do iskanja ustreznih storitev in blaga za prodajo
 • S svojimi preizkušenimi metodologijami za upravljanje stroškov nudimo hitre odgovore na spremenljive okoliščine in spodbujamo poslovno rast

Poslovna in tržna strategija

Kako vam lahko pomagamo

Korporativna strategija – opredelitev ustreznih strateških prioritet za dobičkonosno rast ter podpora in praktične rešitve za doseganje postavljenih ciljev

Komercialni in tržni skrbni pregled – vključuje celovit pregled poslovnega načrta podjetja v smislu načrtovanih tržnih pogojev in industrije/konkurence

Ljudje in spremembe

Kako vam lahko pomagamo

 • Pomagamo vam prepoznati, oblikovati in vpeljati ključne človeške iniciative, ki podpirajo poslovno strategijo in optimizirajo vrednost človeškega kapitala v vaši organizaciji  
 • Pomagamo vam uspeti v svojem poslovanju, ki je odvisen od strateške fleksibilnosti in zmožnosti izvajanja

Tehnologija

Kako vam lahko pomagamo

Pomagamo vam pridobiti vrednost prek tehnoloških investicij. Združimo veščine, ki prinašajo izboljšave procesov, in znanje s področja IT tehnologije, IT arhitekture in načrtovanja, aplikacij za podjetja, iskanja virov, vodenja projektov in vodenja IT operacij.

Tveganje

Kako vam lahko pomagamo

 • Našim naročnikom pomagamo pri prepoznavanju, razumevanju in upravljanju tveganj ter zagotavljanju ustreznega ravnovesja med tveganji in priložnostmi
 • Podjetjem pomagamo pri načrtovanju in implementaciji programov upravljanja in skladnosti, da bi zagotovili, da podjetje še naprej posluje v okviru veljavne zakonodaje in uredb

Kontakt

mag. Vlado Šarenac

mag. Vlado Šarenac

Direktor področja tehnološkega svetovanja za jugovzhodno Evropo, PwC Slovenia

Pridružite se nam na