MiFID

Direktiva o trgih finančnih instrumentov (t.i. MiFID)

Evropska komisija s svojim pregledom direktive o trgih finančnih inštrumentov (MiFID) načrtuje temeljite spremembe na evropskem trgu vrednostnih papirjev.
Evropska komisija je oktobra 2011 objavila svoje zakonodajne predloge, z namenom, da jih sprejme kasneje v tem letu oziroma v pričetku naslednjega. Nov režim bo znatno spremenil način, na katerega delujejo trgi vrednostnih papirjev znotraj EU, in bi lahko stopil v veljavo v manj kot treh letih. Ključni cilji novega režima so povečana stabilnost sistema, tržna učinkovitost in konkurenčnost ter zaščita investitorjev.

Za več informacij kliknite tukaj.
 

Contact us

Pawel Peplinski
Partner, odgovoren za PwC v Sloveniji in vodja revizijskih storitev za področje jugovzhodne Evrope, član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na