Naša ekipa za upravljanje s človeškimi viri

V družbi PricewaterhouseCoopers se zavedamo, da je naša prihodnost v uspešnih in zadovoljnih zaposlenih, ki so naše največje bogastvo, naš največji kapital, kreatorji naših najboljših idej in storitev. Zato nenehno iščemo perspektivne posameznike. Trudimo se, da so naši zaposleni pri nas sami motivirani za delo in nenehno izobraževanje ter učenje, saj je znanje v naši družbi največja vrednota.

Za izbor kadrov in njihov razvoj v družbi PricewaterhouseCoopers v Sloveniji skrbijo naše strokovnjakinje s področja upravljanja s človeškimi viri.

Ste že spoznali naše strokovnjakinje za upravljanje s človeškimi viri?

V PwC-ju smo predani in aktivno skrbimo za razvoj naših zaposlenih. Vsak, ki svojo kariero gradi v naši družbi lahko pričakuje, da bo del kulture učenja, v kateri se spodbuja timsko delo in sodelovanje, nagrajuje odličnost ter ceni in spoštuje raznolikost. V središču kariere posameznika je njegov osebni razvoj. Združujemo različne inovativne učne pristope, ki skupaj s programom mentorstva omogočajo razvoj posameznika in gradnjo uspešne kariere. V svoji sredi si želimo sodelavcev, ki se prepoznajo v vrednotah našega podjetja, posameznike, ki so timski sodelavci, so proaktivni, inovativni in odprti za nove načine učenja in dela.

Strokovna rast in napredek, ki gre z roko v roki z osebnostnim razvojem posameznika, je DNK kulture PwC. Vsak posameznik s širokim in poglobljenim strokovnim znanjem pomembno prispeva h kvaliteti storitev za naše stranke. Moč znanja vsakega posameznika je moč znanja PwC-ja, zato intenzivno skrbimo, da imajo zaposleni na voljo vire znanja in dobrih praks, organiziramo številna izobraževanja, delavnice, seminarje za pridobivanje tako strokovnih znanj kot tudi za razvijanje mehkih veščin in kompetenc naših zaposlenih. Svoje kolege spodbujamo k pridobivanju strokovnih certifikatov in jih tudi na poti učenja ter ohranjanja strokovnih licenc podpiramo in ponosno spremljamo.

Sprejem in usmerjanje novih študentov omogoča strokovnjakom na področju kadrovanja, da se poglobimo v zapleten svet upravljanja s človeškimi viri. Prav v teh prvih interakcijah imamo privilegij, da opazujemo raznolike talente in neizkoriščen potencial naših bodočih kolegov. Naša vloga vključuje usmerjanje skozi proces uvajanja, odgovarjanje na njihova vprašanja ter nudenje podpore, kar poudarja ključno vlogo oddelka HR pri ustvarjanju vključujočega delovnega okolja. Delo pri PwC mi ni omogočilo zgolj izjemnega vpogleda v kadrovske prakse, temveč je tudi okrepilo mojo strast do usmerjanja posameznikov na njihovi poklicni poti.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktirajte nas:

Katja Juhart

Vodja kadrovske službe, PwC Slovenia

+386 31 669 586

Elektronski naslov

Vesna Vajovič

Oddelek za razvoj kadrov, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Mihaela Petrovska

Pripravnik v kadrovski službi, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na